• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31623

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Atık Getirme Merkezi Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas