• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bahar 2022 Yatırım Eğilimi İstatistikleri

Bahar 2022 Yatırım Eğilimi İstatistikleri

Bahar 2022 Yatırım Eğilimi İstatistikleri

Değerlendirme

2022 yılı Bahar dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1725 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

2022 yılı Bahar döneminde, imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre artış olduğu gözlenmektedir.

İşyerleri büyüklük grupları [BG](*) itibarıyla değerlendirildiğinde de, tüm büyüklük gruplarında 2021 yılı yatırım harcamalarında artış olduğu gözlenmektedir.

2021 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 36,0 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, maddi olmayan duran varlıklar ile arsa-arazi, bina ve alt yapı kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 21,7 artış gerçekleştiği görülmektedir.

2021 yılında alt kalemlerde yapılan yatırım harcamaları işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, tüm gruplar için bir önceki yıla göre en yüksek artışın makine ve ekipman kaleminde olduğu görülmektedir.

İnfoGrafik İçin Tıklayınız

Kaynak: TCMB

Devamı: Bahar 2022 Yatırım Eğilimi İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas