• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Başkanlığımızca Ertelenmiş Olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Yazılı Bölümü 13 Mart 2021 Cumartesi Günü Saat 10.00’da Ankara’da Yapılacaktır.

Başkanlığımızca Ertelenmiş Olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Yazılı Bölümü 13 Mart 2021 Cumartesi Günü Saat 10.00’da Ankara’da Yapılacaktır.

Başkanlığımızca 12/12/2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiş olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 13/03/2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek 40 ıncı maddesinde “Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır."   hükmü ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Giriş sınavına başvuru şartları" başlıklı 6'ncı maddesinin (c) bendinde; " Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,"   hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde; yazılı sınava katılacak aday listesi, adayların sınava girmeye hak kazandıkları illeri ve KPSS P48 puan sıralamasına göre hesaplanan il taban puanları güncellenmiştir.

İllere göre yeni taban puanlarını gösteren liste ve sınava girmeye hak kazananların güncel listesi ekteki duyuruda yer almaktadır.

Ayrıca; sınava girmeye hak kazanan adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas