• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Başkanlığımızca Ertelenmiş Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavının Yazılı Bölümü 22 Mayıs 2021 Cumartesi Günü Saat 10.00’da Ankara’da Yapılacaktır.

Başkanlığımızca Ertelenmiş Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavının Yazılı Bölümü 22 Mayıs 2021 Cumartesi Günü Saat 10.00’da Ankara’da Yapılacaktır.

Başkanlığımızca 1500 (bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için 23/01/2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiş olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavının yazılı bölümü 22/05/2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Sınavın ilk ilan edilen tarihi (23/01/2021) itibarıyla başvuru şartlarını taşıyan, 30/11/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında başvuruları alınmış ve Başkanlığımıza bildirilen adaylar ekli listede yer almaktadır.

Sınavın yeni tarihi itibarıyla başvuru şartlarını taşıyan ve söz konusu sınava daha önce başvurusunu yapmamış yeni adaylar için ilave başvurular; 05/04/2021 – 09/04/2021 tarihleri arasında ekte yer alan "Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.

Daha önce başvuruları alınmış ve gerekli şartları taşıdığından ekli listede yer alan adayların tekrar başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca; sınava girmeye hak kazanan tüm adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların Listesi için tıklayınız.

Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.

zekeriyademirtas