• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Banka Sayısı – Şube Sayısı – Çalışan Sayısı

Banka Sayısı – Şube Sayısı – Çalışan Sayısı

Banka Sayısı – Şube Sayısı – Çalışan Sayısı

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Aralık 2020

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 54 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 14, katılım bankaları 6 tanedir. Ocak 2020 tarihinde faaliyet izni verilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 1 Haziran 2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, 2020 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 186.613 kişi olmuştur.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.224 kişi (yüzde 1,2 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6’dır.

2020 yılı itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

Şube sayısı, 2020 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.943’tür.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 136 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 256 adet azalmıştır.

2020 yılında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 291 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube*

2020 yılında, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı, 2019 yılı sonuna göre 3 kişi gerileyerek 224 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12’dir.

*: Hesaplamalarda 2019 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] -Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Devamı: Banka Sayısı – Şube Sayısı – Çalışan Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas