• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışan Oranı Yüzde 50,5

Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışan Oranı Yüzde 50,5

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Mart 2022

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 57 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, katılım bankaları 6 tanedir. Destek Yatırım Bankası A.Ş.’ye Ocak 2022’de faaliyet izni verilmiştir.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Mart 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.000 kişi olmuştur.

Çalışan Sayısı (kişi)

Mart 2021 Aralık 2021 Mart 2022
Mevduat bankaları 180.889 179.681 179.401
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.092 5.567 5.599
Toplam 185.981 185.248 185.000

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 248 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 981 kişi azalmıştır.

Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 1.488 kişi azalmış, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 507 kişi artmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,5, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,5’tir.

Mart 2022 itibariyle çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır.   Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

Mart 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.786’dır.

Şube Sayısı*

Mart 2021 Aralık 2021 Mart 2022
Mevduat bankaları 9.858 9.724 9.715
Kalkınma ve yatırım bankaları 66 68 71
Toplam 9.924 9.792 9.786

* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.

Şube sayısı, bir yıl önceki çeyreğe göre 6, 2020 yılına göre ise 138 adet (yüzde 1,4 oranında) azalmıştır.

Mart 2022 itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 278 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube Sayısı*

Mart 2022 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 220 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11,6’dır.

*: 2022 yılına ilişkin hesaplamalarda 2021 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] -Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışan Oranı Yüzde 50,5 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas