• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32311

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ana taban ücretin 1/5’ini” ibaresi “memur ana taban ücretinin 1/4’ünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Devamı: Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas