• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para 214

01 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31231

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLECEK BORÇ PARA VE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA 18 KASIM 1977 TARİH VE 68 SAYILI GENEL KURUL KARARININ 6, 8 VE 9 UNCU MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR GENEL KURUL KARARI

Karar No: 214

26 Ağustos 2020

MADDE 1 – 08.12.1977 tarihli ve 16133 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ‘A’ bendinin ‘c’ alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ‘ç’ alt bendi eklenmiştir.

“çj Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığında çalışanlar.”

MADDE 2 – Aynı Genel Kurul Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(3)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve (4)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Genel Kurul Kararının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gazetelerden” ibaresi “Gazeteler ile Anadolu Ajansı T.A.Ş. ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Genel Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Genel Kurul Kararını Basın ilan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

ad

Devamı: Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas