• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Başkanlığımızca 22 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılacağı İlan Edilen Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Hakkında Duyuru

Başkanlığımızca 22 Mayıs 2021 Tarihinde Yapılacağı İlan Edilen Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Hakkında Duyuru

Başkanlığımızca 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına ilişkin açılan dava neticesinde; Danıştay İkinci Dairesinin “7176 sayılı Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın bazı bölümlerinin yürütülmesinin durdurulması yönündeki E:2020/1713 sayılı kararına istinaden 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başkanlığımızca iptal edilmiştir.

zekeriyademirtas