• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yapılan Değişiklikler – Özet

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yapılan Değişiklikler – Özet

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi
Mansur YAVAŞ’ın Özel Danışmanı
mahmutesen@gmail.com

Bugünkü (16.10.2023) günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 153 Sayılı CBK ile; 1 (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ve 4 sayılı (Bakanlıklara Bağlı, (İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) kararnamelerde ek/değişiklik yapılmıştır.

1- 4 sayılı CBK’ya yapılmış ekleme ile “Riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde 6306 sayılı Kanunda verilmiş olanlar başta olmak üzere kentsel dönüşüm  uygulamalarını yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığına (ÇŞB) bağlı; kamu tüzel kişiliği/özel bütçesi, merkez ve taşra teşkilatı olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuş, görev ve yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre:

– Başkanlığın; başkanın yanı sıra,  iki başkan yardımcısı, 12 hizmet birimi bulunmaktadır. Taşrada kurulan kentsel dönüşüm müdürlükleri doğrudan merkeze (Başkanlığa) bağlanmıştır.

– Başkanlık uzman çalıştırabilecek, CB onayı ile şirket kurabilecek/kurulu olanlara ortak olabilecektir.

– Başkanlık görevleri ile konularda kamu kurum/kuruluşları/ üniversiteler/yerel yönetimler vb. kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon konusunda yetkilidir.

– Kamu kurum ve kuruluşları kentsel dönüşümler ilgili ürettikleri veri ve envanter bilgilerini,  talep halinde Başkanlıkla paylaşacaklardır.

– ÇŞB’nın bazı kadroları iptal edilmiş; Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı için muhtelif unvan ve dereceden (544 +643) toplam 1187 adet memur kadrosu ihdas edilmiştir.

2- Kentsel Dönüşüm Başkanlığının oluşturulması üzerine 1 sayılı CBK’de: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görev, kuruluş/hizmet birimlerine yönelik kurallarında ek/değişikliklere gidilmiştir.

Bu bağlamda;

– Bakanlığın kentsel dönüşüm konularındaki yetkileri, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmıştır.

– Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri, alt yapı yatırımlarının planlanması/projelendirilmesi/ yapılması/yapı ve kullanma ruhsatı verilmesinde usul ve esasları belirlemek, mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak şeklinde genişletilmiştir.

– Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bakanlığının konut alanındaki faaliyetleri kapsamında her türlü alt yapı, katlı/köprülü kavşak yapabilecektir.

personel programı

Devamı: Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yapılan Değişiklikler – Özet Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas