• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

Hasılat Payları (Karar Sayısı 3416)

08 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31358

Karar Sayısı: 3416

Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 30/12/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 78 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7/1/2021 TARİHLİ VE 3416 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 30/12/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas