• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BDDK – Aktif Rasyosunun (AR) Revize Edilmesi Hakkında Kurul Kararı

BDDK – Aktif Rasyosunun (AR) Revize Edilmesi Hakkında Kurul Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 26.10.2020

Karar Sayısı: 9238

Kurulun 26.10.2020 tarihli toplantısında, 26.10.2020 tarih ve 24049440-010.99-E.15901 sayılı yazının incelenmesi neticesinde;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı, 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı ve 28.09.2020 tarihli ve 9170 Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun (AR) hesaplanmasına ilişkin, pandemi dönemi koşullarından yeni normale geçiş adımları çerçevesinde, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.11.2020 tarihinden itibaren,

— Yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları

  • 1 yıldan uzun vadeli YP kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde,
  • Sendikasyon kredilerinin ise, krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde

AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1,00 katsayısı ile dahil edilmesine,

— Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Devamı: BDDK – Aktif Rasyosunun (AR) Revize Edilmesi Hakkında Kurul Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas