• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BDDK – Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli

BDDK – Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli

Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli

Bilindiği üzere, son dönemde bankacılık sektöründe:

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak finansal inovasyonun, dijitalleşmenin ve yeni kanalların artması,
  • Gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaşması,
  • Bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son on yıllık süre zarfında büyük ölçüde artması,
  • Bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyümesi

gibi gelişmeler gözlenmektedir.

Söz konusu gelişmelere uygun olarak; ülkemizin de üyesi olduğu G-20, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ilke, rehber ve raporlar değerlendirildiğinde genel itibarıyla üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir denetim ve gözetim sistemi kurmaları beklenmektedir. Dünya Bankası tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine vurgu yapmaktadır.

Bu kapsamda; 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda “Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM)” geliştirilmiş olup BAM ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Devamı: BDDK – Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas