• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BDDK – Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Risk Ağırlıklarının Artırılması

BDDK – Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Risk Ağırlıklarının Artırılması

Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Risk Ağırlıkları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 9645

Karar Tarihi: 01.07.2021

Kurul Başkanlığının 30.06.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 30.06.2021 tarih ve E-24049440-010.99-17946 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

– Bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının aşağıdaki tablo çerçevesinde uygulanmasına,

Açıklama Risk Ağırlıkları (%)
Bireysel Kredi Kartları Kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimleri dâhil Mevcut Uygulama Yeni Uygulama
1-6 ay (dâhil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak altı aydan daha fazla olmayan 75 100
6 ay üzeri vadeli Kalan vadesine altı aydan daha fazla olan 75 150
İhtiyaç Kredileri Kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredileri Mevcut Uygulama Yeni Uygulama
1-12 ay (dâhil) arası vadeli Kalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak on iki aydan daha fazla olmayan 75 100
1 yıl üzeri vadeli Kalan vadesine bir yıldan daha fazla olan 75 150

– Bahse konu yeni risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanmasına,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Kaynak: BDDK

Devamı: BDDK – Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Risk Ağırlıklarının Artırılması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas