• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BDDK Kararı – Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Hk.

BDDK Kararı – Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Hk.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 19.08.2021

Karar Sayısı: 9753

Kurulun 19.08.2021 tarihli toplantısında, 19.08.2021 tarih ve E-24049440-045.01[12, 4/5, 13/1.1]-22929 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca;

1- 01.03.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında ve anılan maddenin altıncı fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (Kurul) belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,

2- 01.03.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında ve anılan maddenin beşinci fıkrası uyarınca Kurulca belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,

3- 01.03.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına,

4- Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Devamı: BDDK Kararı – Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas