• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik ekipman ve yazılımların ithali ve yurt içi tesliminin KDV’den istisna olup olmadığı

Bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik ekipman ve yazılımların ithali ve yurt içi tesliminin KDV’den istisna olup olmadığı

Sayı: 
39044742-130[Özelge]-903684
Tarih: 
03/12/2020


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.903684

03.12.2020

Konu

:

Bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik ekipman ve yazılımların ithali ve yurt içi tesliminin KDV'den istisna olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ALS ve çeşitli nörolojik rahatsızlıklar, omurilik felci (tetrapleji, parapleji), afazi (konuşma yitimi), MS (multiple skleroz), travmatik beyin hasarı, musküler distrofi hastaları (kas hastalıkları), ampute (uzuv kaybı), serebral palsi, otizm, rett sendromu ve çeşitli zihinsel engel grupları gibi rahatsızlıklar nedeniyle ellerini etkin kullanamayan, konuşma yeteneklerini kaybederek kendini ifade etme, sosyal etkileşim ve eğitim gibi konularda sorunlar yaşayan bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik göz takip sistemi, baş takip sistemi, duyu odalarını uyarıcı ekipman ve yazılımları ile diğer yardımcı teknoloji ürünlerinin teslim ve ithalatını yaptığınız, söz konusu ürünler içerisinde yer alan;

 

   Engelliler için göz takip sisteminde; engelli kullanıcıya mouse ve klavye olmadan bilgisayara bağımsız erişim imkanı sağlayan göz takip cihazları, yazılım üzerinde engelliye sunulan Türkçe klavyeli iletişim ekranı ve Türkçe yapay ses ile yanındakilere sözlü iletişim kurmasına olanak sağlayan iletişim ve özel eğitim yazılımları, tamamen engelli kişinin gözleriyle kullanmasına yarayan I-serisi cihazlar, engelli çocuğa yapay ses ile iletişim sağlayan iletişim ve özel eğitim donanımları ile engelli kullanıcının oturduğu veya yattığı yerden TV, klima, dvd player gibi odada bulunan tüm kumandalı aygıtları kimseden yardım almadan gözleri ile kontrol edebilmesine yarayan uzaktan kumanda donanımı ile tablet bilgisayarlarda kullanımı için gerekli olan, tablet ve göz takip cihazını bir arada tutması için tasarlanmış braket ürünlerinin,

 

   Engelliler için baş takip sisteminde; engelli kullanıcının başına veya kontrol edebildiği herhangi bir uvzuna yerleştirilerek engelli kişinin hareketi ile ekrandaki mouse imlecini hareket ettirmesine yarayan jiroskopik mouse ve bu ürünü engelli kişiye sabitlemek için kullanılan jiroskopik mouse tutucuları, switchler, üfleyerek tıklama kiti, engelli kişinin telefon ve Ipad gibi cihazlarda kullanabileceği yardımcı donanım olan Android, Iphone, Ipad dönüştürücü, engelli kişinin jiroskopik mouse yardımıyla kullanabileceği, ayrıca monitör olarak sunulan sanal klavyenin,

 

   Diğer yardımcı teknoloji araçları arasında; özellikle engelli çocuklar için tasarlanmış, tek başına kullanılabildiği gibi göz takip sistemi ve baş takip sistemi gibi girdi yöntemleriyle beraber de kullanılabilen engelliler için uyarlanmış klavye ve mouse kiti, switch donanım, elini kısıtlı bir şekilde kullanabilen engelli için bilgisayara erişimine yardımcı olan, mouse imlecini joystick ile kontrol ederek tıklama görevi butonlarla yapılan engelliler için joystick ve switch donanımı, engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesinin joystiğine yerleştirilen, engelli kişinin bilgisayarı, akıllı televizyonu, telefonu veya tabletteki mouse imlecini joystick ile kontrol etmesi ve gerekli tıklamaları yapabilmesine imkan tanıyan joystick ve switch donanımının,

 

   Engelliler için duyu odalarında; genellikle özel aydınlatma, müzik, koku ve çeşitli nesnelerle donatılmış, projektörler ve efekt tekerlekleri, kabarcık tüpleri, müzik ekipmanları, fiber optikler, titreşimli cihazlar, aroma difüzorleri ve ses ekipmanları, denge ve hareket ekipmanları gibi çok çeşitli duyusal uyarıcı ekipmanlardan oluşan odalar olduğu ve içerisinde duyusal bozuklukların tedavisinde terapötik faaliyetler sunmak amacıyla, sınırlı iletişim becerisine sahip çocuklar ve demans hastaları için duyusal bilgilerinin daha iyi işlemesine yardımcı olmak için bir terapi yöntemi olarak kullanılan ekipmanların,

 

   Yardımcı teknolojiler arasında; masaüstü çözümler, ayaklı çözümler ve tekerlekli sandalye çözümleri adı altında 3 gruba ayrılan, duvara, yatak altına, yatak kenarına, masa-sehpa gibi düz zeminlere, araç içindeki koltuklara, tekerlekli sandalyeye sabitlenerek, engelli kullanıcının bilgisayar veya telefon gibi cihazlarını güvenli bir şekilde ve fiziksel olarak zorlanmadan kullanabilmesini mümkün kılan, çoğunlukla engelliye ait cihazları kullanıcıya göre istenen açıda sabitlenebilir ve ayarlanabilir yapıda sunan montaj kitlerinin,

 

   bulunduğu belirtilerek, söz konusu ekipman ve yazılım ürünlerinin ithali ve yurt içi tesliminin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

   3065 sayılı KDV Kanununun;

 

   -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

   -16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV'den istisna olduğu,

 

   -17/4-s maddesinde, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının tesliminin KDV'den istisna olduğu

 

   hüküm altına alınmıştır.

 

   KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna" başlıklı (II/E-1.) bölümünde;

 

   "Münhasıran engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programlarının istisna kapsamında kabul edilir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen "araç-gereç" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

   Engelliler dışında engeli olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçlerin teslimi, bu istisna kapsamında değildir.

 

   İstisna, münhasıran engellilere yapılan teslimlerle sınırlı olmayıp, kapsama giren araç ve gereçlerin her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

 

   …''

 

   açıklamaları yer almaktadır.

 

   Söz konusu istisna hükmü, engelliler için özel olarak üretilmiş araç-gereçlere yönelik olup, bu araç-gereçlerin engelliler dışında engeli olmayanlarca da kullanılabilmesi durumunda istisna kapsamında işlem tesis edilmez.

 

   Buna göre, münhasıran engellilerin kullanımı için özel olarak üretilmiş olmaları şartıyla, bedensel ve zihinsel engelleri nedeniyle ellerini etkin kullanamayan, konuşma yeteneklerini kaybederek kendini ifade etme, sosyal etkileşim ve eğitim gibi konularda sorunlar yaşayan bedensel ve zihinsel engelli hastaların kullanımına yönelik olan göz takip sistemi, baş takip sistemi ile duyu odalarının ithali ve yurt içi tesliminin, KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

   Diğer taraftan, bahse konu sistem, ekipman ve yazılımlar ile teknoloji ürünlerinden engelli olmayanlar tarafından da kullanılabilir mahiyetinde olanların ithali ve yurt içi tesliminde genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

İmza                           

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas