• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik 29/04/2021

29 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31469

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “salt çoğunluk” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Salt çoğunluk: Belli sayının yarısından fazla olan çoğunluğu,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

ad

 

Devamı: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas