• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca verilmesi gereken “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim” Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Düzenleme Kılavuzu

I. GİRİŞ

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerce cins tashihi harcının tahsiline ilişkin usul ve esasların yer aldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine (Seri No:88) göre Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim verilecektir.

II. GENEL AÇIKLAMALAR

1. MÜKELLEFİ

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim belediyeler tarafından verilecektir.

2. VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ

Belediyeler tarafından peşin olarak tahsil olunan cins tashihi harçları, Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim ile belediyenin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine/malmüdürlüğüne verilir.

3. VERİLME ZAMANI

Belediyeler tarafından peşin olarak tahsil olunan harçlar, Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim ile belediyenin bağlı olduğu vergi dairesine/malmüdürlüğüne, tahsil edildiği günün akşamı (saat 23.59’a kadar) elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

4. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirimin vergilendirme dönemi günlüktür. Belediyeler tarafından tahsilatın yapıldığı gün vergi dairesine intikal etmesi gerekmektedir.

5. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ

Belediyelerce tahsil edilen cins tashihi harcına ilişkin bildirimin, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Bildirimin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

ad

Devamı: Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas