• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

  • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,
  • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyan edilmesi,
  • Diğer ücret geliri elde edenlerin beyanı,
  • Başvuru süresi ve yeri,
  • Ödeme süresi ve yeri,
  • Peşin ödeme avantajı,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

» Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü
» 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği
» 7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu
personel programı

 

Devamı: Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas