• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bilişim Uygulamaları Eğitimi (01.01.2022-31.07.2022)

Bilişim Uygulamaları Eğitimi (01.01.2022-31.07.2022)

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) (Organizasyon Metot Müdürlüğü (72)) ; Vergi Daireleri Tam Otomasyonu Projeleri kapsamında, Gelir İdaresinin etkin, verimli ve mükelleflerine daha iyi hizmet veren bir yapıya kavuşturulması çalışmalarının devamı olarak, mevcut programların (yazılımların) ve bundan sonra devreye alınacak olan benzeri programların Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde yaygınlaştırılması öncesinde, uygulamaya geçiş ve bilgisayar programlarındaki yapılacak iyileştirmelerin devreye alınması aşamasında Başkanlıklar ile Vergi Dairelerinde daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri, gönüllülük esasına göre seçilerek eğitici eğitimini tamamlamış gelir uzmanları tarafından verilmektedir.

Bilişim Uygulamaları Eğitimi kapsamında 01.01.2022-31.07.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri için tıklayınız.

zekeriyademirtas