• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Rehberi

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Rehberi

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Rehberi

İÇİNDEKİLER

1. Ağ Akreditasyon Başvurusu

A. Ağ Akreditasyon Başvuru Belgeleri

B. İnternet Üzerinden Ağ Akreditasyon Başvurusu

2. Lisans Başvurusu

A. Lisans Başvuru Belgeleri

B. İnternet Üzerinden Lisans Başvurusu

3. Yatırım Başvurusu

A. Yatırım Başvuru Belgeleri

B. İnternet Üzerinden Yatırım Başvurusu

1. Ağ Akreditasyon Başvurusu

A. Ağ Akreditasyon Başvuru Belgeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na İbraz Edilecek Belgeler

Ağın akreditasyon başvurusu kapsamında,

1. Akreditasyon Protokolü (Ağı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanacaktır.),

2. İmza Sirküleri (Ağı temsile yetkili kişilere ilişkin noter onaylı),

3. Ağın Kuruluş/Esas Sözleşmesi,

4. Kira Sözleşmesi veya Kullanım Hakkına İlişkin Anlaşma Metni (Girişimcilerin, BKY’ler ile bir araya gelmelerini ve projelerini sunmalarını sağlayacak mekâna ilişkin tapu belgesini veya en az 1 yıl kullanım hakkı olduğunu gösteren),

5. SGK Belgesi (Ağın faaliyetlerini yürütürken girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite lisans mezunu en az bir kişinin ağda çalıştığını tevsik eden SGK imzalı resmi bir yazı veya belge),

6. Diploma/Mezuniyet Belgesi (Ağda çalışan üniversite mezunu kişi veya kişilerin noter onaylı diploma veya mezuniyet belgesi),

7. BKY’lerin Ağa Üyelik Beyannamesi (Ağa üye olduklarını belirten en az beş lisanslı BKY’den alınan imzalı beyanlar),

8. Bakanlıkla olan irtibatı sağlamak, Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri almakla ve göndermekle görevli personellere (en az 3 kişi) ait iletişim bilgilerinin sunulması,

9. BKY’lerin yatırım yaptıkları toplamda en az beş şirkete ilişkin olarak;

a) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (BKY’nin şirkete ortak olduğunu gösteren),

b) Ortaklık Pay Defteri,

c) Bilanço,

d) Gelir Tablosunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ibraz etmesi gerekir.

Not: Bakanlık tarafından gerekli görüldüğünde yukarıdaki belgelere ek olarak farklı belgeler de talep edilebilir.

B. İnternet Üzerinden Ağ Akreditasyon Başvurusu

1. İnternet explorer, firefox ve safari gibi internet erişim programlarının herhangi birinin adres çubuğuna www.hmb.gov.tr yazılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet ana sayfasına giriş yapılır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas