• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/16)

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/16)

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılması (No: 2021/16)

08 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31478

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki “Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç 1/10/2020 30/4/2021 5 (Beş) Gün   Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği – Çeltik 1/10/2020 30/7/2021 5 (Beş) Gün   Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

Ağustos 2021

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-4’ündeki “Destekleme Talep Formu” içerisinde yer alan Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç 1/10/2020 30/4/2021 üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/5/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

 

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği – Çeltik 1/10/2020 30/7/2021 üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/8/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/11/2020 31315
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2020 31350
2- 6/3/2021 31415

 

Devamı: Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/16) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas