• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BOBİ FRS 2021 Sürümü – KGK 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı

BOBİ FRS 2021 Sürümü – KGK 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı

BOBİ FRS 2021 Sürümü

30 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31439 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [1755]

Karar Tarihi: 25/3/2021

Konu : Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının Güncellenmiş Sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) Yayımlanması

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88’inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26’ncı maddesi uyarınca; 6102 sayılı Kanuna göre bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını teminen yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) güncellenmesine ve güncellenmiş sürümünün (BOBİ FRS 2021 Sürümü) yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: BOBİ FRS 2021 Sürümü – KGK 25/3/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[1755] Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas