• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

BOBİ FRS Modül 25 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler

BOBİ FRS Modül 25 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler

Modül 25 Finansal Raporlama Standardı Yüksek Enflasyonlu Ekonomiler

BOBİ FRS Modül 25 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler kapsamında güncellenmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS’leri Uygulamayan İşletmeler İçin

BÖLÜM 25 – YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

1. GİRİŞ

Bilindiği üzere yüksek enflasyonlu ekonomiler çok yüksek genel enflasyon oranlarına sahip olan ekonomilerdir ve bu ekonomilerde paranın satın alma gücü çok hızlı bir şekilde düşmektedir. Bu durum ise, paranın satın alma gücünü yapılan muhasebeleştirme işlemlerinin de yanıltıcı olmasına neden olacak düzeyde kaybetmesi dolayısıyla, bu ekonomilerde faaliyet gösteren işletmeler bakımından büyük problemlere yol açmaktadır. Çünkü işletmenin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu yeniden ifade etmeden bu ekonominin para biriminde raporlama yapmasının finansal tablo kullanıcıları için herhangi bir faydası olmayacaktır. Zira enflasyon düzeltmesi yapılmayan böyle bir durumda karşılaştırmalı olarak sunulan bilgilerin bir değeri olmayacak ve tek bir raporlama döneminin kârı bile gerçek değerini yansıtmayacaktır. Örneğin, stokların elde edildiği maliyet ile satıldıkları fiyat arasındaki fark, sadece normal bir ticaret kâr marjını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin kontrolünün ötesinde bir fiyat değişikliğinin etkisini de içerir. İşte bu noktada finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olması adına ağırlıkla kullanılan para birimi (AKPB’si) yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablo kalemlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutması gerekecektir.

BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’da AKPB’si yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin uygulayacağı muhasebe ilkeleri belirlenmiştir. Bu kapsamda,

» AKPB’nin ait olduğu ekonominin yüksek enflasyonlu bir ekonomi olup olmadığının belirlenmesine yönelik göstergeler belirtilmiş,

» Finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi sırasında uygulanacak işlemler belirtilmiş,

» Hangi durumlarda yüksek enflasyonun sona erip ermediği belirtilerek enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilirken izlenecek adımlar ifade edilmiş ve

» Enflasyon muhasebesi uygulanırken yapılması gereken dipnot açıklamalarına yer verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü

Devamı: BOBİ FRS Modül 25 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas