• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları

07 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31859

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları

GENELGE

2022/7

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölgesel kalkınmayla ilgili ulusal düzeyde temel stratejileri ve öncelikleri belirlemekte, bölge planları da bu çerçevede bölgelerin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılmasını, tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilerek ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanmasını hedefleyen ve 2014-2023 dönemini kapsayan mevcut Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve bölge planlarının yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanacak Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin ve bölge planlarının merkezî düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; yerel düzeyde ise Bakanlığın yönlendirmeleri çerçevesinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlanması hususunda

bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

6 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas