• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a)

Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a)

Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8.a)

13 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31154

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği  (VII-128.8)’nin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç limiti uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İpotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi olarak esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Haber Arası Reklam
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/6/2013 28670
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/2/2017 29983
2- 8/3/2017 30001

 

Devamı: Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas