• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Bugünkü Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Özeti – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

Bugünkü Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Özeti – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi

Bugünkü Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Özeti

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi
mahmutesen@gmail.com

1- AKP milletvekillerince 04.01.2022 günü TBMM Başkanlığına verilmiş olan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 19.01.2022 gün ve 7351 sayı ile kabul edilerek yasalaşmış, 22.01.2022 günlü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözü edilen Kanunla:

  • Diğer ülkelerin TCMB nezdindeki para ve alacaklarına haciz yasağı getirilmiştir.
  • Vergi iade davalarında alacağın %50 oranında teminat alınmadan YD kararları verilmeyecektir.
  • Bireysel Emeklilik Kanununda bazı ek/değişiklikler yapılmış, bu arada Devlet katkı payı %30 çıkarılmıştır.
  • BOTAŞ’a il/bölge bazında kademeli doğalgaz satış yapma yetkisi verilmiştir.
  • 1.12.2021 tarihinden sonra 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilmiş ve devam etmekte olan mal/hizmet alımı ve yapım işlerinde 1.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılan bölümleri için fiyat farkı ödenecektir. Yüklenicinin talebi halinde sözleşmeler devir edilebilecektir. Ayrıntılar CBK ile belirlenecektir. (Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında TOKİ ihaleleri kapsama dahil edilmiştir
  •   Dış satımdan elde edilen gelirlere özgü Kurumlar Vergisinde bir puan indirim uygulanacaktır.
  •  En düşük emekli aylığı 2.500 TL yükseltilmişti.
  •  6. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca 2022 yılının ilk yarısında kamu görevlilerine uygulanacak artış oranı %7,5 olarak belirlenmiştir.

2- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 78 maddesi uyarınca yürütülen haciz işlemleri sırasında:

Ödeme emri kesinleştikten sonra borçlunun mal beyanında bulunması beklenilmeden alacaklı/vekili tarafından UYAP üzerinden borçlunun mal/hak ve alacaklarının sorgulanabilmesi; sorgulama sonucuna göre icra dairesinden UYAP üzerinden haciz talep edileceği vb. konularının usul/esaslarını düzenleyen, Adalet B. hazırlanmış Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü R.G. yayınlanmıştır.

 

Devamı: Bugünkü Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Özeti – Mahmut ESEN, E. Mülkiye Başmüfettişi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas