• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Maden Kaynaklarının Aranması

Modül 8 – Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

1. GİRİŞ

Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari değer taşıyan her türlü madde maden kabul edilmektedir. Madencilik ise, tükenen ve yeniden üretilmesi mümkün olmayan doğal kaynakların (maden cevherinin) aranması, çıkarılma haklarının elde edilmesi, araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan bir endüstri kolu olarak ifade edilmektedir. Madencilik faaliyetleri; araştırma, değerlendirme, üretime hazırlık (geliştirme), üretim ve sonlandırma olmak üzere beş aşamadan meydana gelmektedir. Madencilik sektörünün teknik ve karmaşık bir sektör olması sebebiyle finansal raporlaması için ayrı bir bölüm uygulanmaktadır. Madencilik sektörünün finansal raporlamasında, sektörün karmaşık yapısından kaynaklı, sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin kullanabileceği kurallar koymanın dezavantajları bulunmaktadır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla sabit kurallar yerine “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini taşıyan bilgiler sağlayan ve işletmelerin kendi şartlarına en uygun olan muhasebe politikasını belirleyerek finansal raporlama yapması yolu seçilmiştir.

Bu bölüm uyarınca işletmelerin, yapmış olduğu harcamalardan hangilerinin arama ve değerlendirme harcaması olduğunu ve bu harcamaların varlık olarak mı gider olarak mı finansal tablolara alınacağına ilişkin muhasebe politikalarını belirlemesi gerekir. İşletme muhasebe politikasını belirledikten sonra bu politikayı tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

İşletme arama ve değerlendirme varlığı olarak muhasebeleştirdiği varlıkları maliyet bedeliyle ölçerek finansal tablolarına alır. İşletme varlık olarak finansal tablolarına aldığı arama ve değerlendirme varlıklarını varlığın niteliğine göre “Maddi Duran Varlıklar” ve “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” bölümleri uyarınca maddi duran varlık veya maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırır. Finansal tablolara alınan bu varlıklara amortisman (veya itfa) ayrılarak finansal tablolarda izlenir. Ayrıca, söz konusu varlıklara ilişkin değer düşüklüğü göstergeleri mevcut olduğunda da “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” bölümüne göre değer düşüklüğü hesaplanır.

Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” Bölümüne İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas