• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Can yeleğinin KDV oranı

Can yeleğinin KDV oranı

Sayı: 
21152195-130[28-2020.3047]-E.356143
Tarih: 
01/12/2020


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-130[28-2020.3047]-E.356143

01.12.2020

Konu

:

Can yeleğinin KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

18/08/2020 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 6307.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen "can yeleği"nin ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

 

- B/4 üncü sırasında, "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler",

 

- B/5 inci sırasında, "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri"

 

yer almaktadır.

 

Öte yandan, TGTC'nin 63 üncü faslında "Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar" tanımlanmış, 63.07 tarife pozisyonunda "Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)", 6307.20.00.00.00 GTİP numarasında ise "Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri" sınıflandırılmıştır.

 

Cankurtaran yelekleri de dahil olmak üzere yelekler, yukarıda açıklanan 4 üncü sırada sayılan (dokunmuş, örülmüş) mensucat ile vatka ve keçe ile bunların sentetik, suni, kauçuk gibi maddelerle emdirilmesi, sıvanması veya kaplanması suretiyle elde edilen mensucattan üretilmiş olması halinde KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B bölümünün 5 inci sırasında sayılan "iç ve dış giyim eşyası" kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Ancak, söz konusu yeleklerin; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni ve kauçuk gibi ham maddelerin (bunların lif, elyaf veya ipliklerinden dokunmak veya örülmek suretiyle elde edilen bir mensucatın söz konusu maddelerle sıvanması, emdirilmesi veya kaplanması suretiyle hazırlanan bir mensucat olmaksızın) doğrudan eritilmesi veya kimyevi maddelerle işlenmesi suretiyle elde edilen levhalardan hazırlanmış olanlarının, BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.

 

Buna göre, "can yeleği" ticari isimli eşyanın;

 

- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal veya teslimlerinin BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV'ye tabi tutulması,

 

- BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında sayılan maddelerden imal edilmemiş olanlarının ithal ve tesliminin ise genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması

 

gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas