• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archive2019 Asgari Ücret

2019 İşçilik Maliyetleri

Personel Bordro

2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

27 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30638

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

Karar Tarihi: 25/12/2018

Karar No: 2018/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2018 tarihinde başladığı çalışmalarını 25/12/2018 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2019 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

2019 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2019 AGİ)

DURUMU

AGİ

 Bekâr

191,88

 Evli, Eşin Geliri Olan,

191,88

 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk

220,66

 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk

249,44

 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk

287,82

 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk

307,01

 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk

326,20

 Evli, Eşin Geliri Olmayan,

230,26

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk

259,04

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk

287,82

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk

326,20

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk

326,20

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk

326,20

Ocak 2019 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Bekar - AGİ'li - 5 Puan Teşvikli)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

2019 Asgari Geçim İndirimi İçin Tıklayınız

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,40

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,40

 SGK TAVAN MATRAHI

19.188,00

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,28

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,40

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

358,18

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.174,64

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

326,20

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

191,88

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

134,32

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

537,50

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

2.020,90

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,40  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

524,47  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-127,92)  

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

396,55  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

51,17  

 TOPLAM MALİYET  

3.006,12  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Ocak 2019 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Bekar - AGİ'li - 5 Puan Teşvikli - BES'li)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli – BES)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,40

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,40

 SGK TAVAN MATRAHI

19.188,00

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,28

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,40

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

358,18

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.174,64

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

326,20

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

191,88

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

134,32

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

76,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

613,50

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

1.944,90

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,40  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

524,47  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-127,92)  

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

396,55  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

51,17  

 TOPLAM MALİYET  

3.006,12  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Ocak 2019 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (KAPICI)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (KAPICI)

(Bekar – Agi Yok – Teşvikli)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

2019 Asgari Geçim İndirimi İçin Tıklayınız

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,40

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,40

 SGK TAVAN MATRAHI

19.188,00

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,28

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,40

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

358,18

 GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf)

0

 GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15)

0,00

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok)

-0

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

0,00

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759)

0,00

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

383,76

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz)

2.174,64

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,40  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

524,47  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-127,92)  

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

396,55  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

51,17  

 TOPLAM MALİYET  

3.006,12  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Ocak 2019 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (EMEKLİ)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (EMEKLİ)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşviksiz)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

2019 Asgari Geçim İndirimi İçin Tıklayınız

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,40

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,40

 SGK TAVAN MATRAHI

19.188,00

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,28

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,40

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0)

0,00

 İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5)

191,88

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.366,52

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

354,98

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

191,88

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

163,10

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

374,40

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

2.184,00

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,40  

 İŞVEREN SGDP (%22,5)  

575,64  

 İŞVEREN SGDP KVSKP (%2)  

51,17  

 TOPLAM MALİYET  

3.185,21  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Asgari Ücret Karşılaştırması Aralık 2018 - Ocak 2019 (Bekar-AGİ'li-Teşvikli)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ KARŞILAŞTIRMASI (NORMAL)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

2019 Asgari Geçim İndirimi İçin Tıklayınız

Aralık 2018

Ocak 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.029,50

2.558,40

 SGK TABAN MATRAHI

2.029,50

2.558,40

 SGK TAVAN MATRAHI

15.221,40

19.188,00

 GÜN

30

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

67,65

85,28

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.029,50

2.558,40

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

20,30

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

284,13

358,18

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

1.725,07

2.174,64

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

258,76

326,20

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

152,21

191,88

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

106,55

134,32

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

15,40

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

426,38

537,50

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

1.603,12

2.020,90

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.029,50  

2.558,40  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

416,05  

524,47  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-101,48)  

(-127,92)  

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

314,57  

396,55  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

40,59  

51,17  

 TOPLAM MALİYET  

2.384,66  

3.006,12  

 FARK  

621,46  

 

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

NOTLAR:

  • Yürürlükteki Kanunlar Göz Önünde Bulundurularak Hazırlanmıştır.
  • Hesaplamalar Bilgi İçindir, Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Devamı: 2019 İşçilik Maliyetleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.