• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveAsgari Ücretler

Asgari Ücret 2021 – Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari Ücret 2021

2021 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret

2021 Asgari Ücreti Brüt
2021 Asgari Ücreti Net
2021 Asgari Ücreti Maliyeti
Hazırlayan Şaban ABACI/S.M. Mali Müşavir – alo@alomaliye.com

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

Hazırlanıyor…

personel programı

Devamı: Asgari Ücret 2021 – Asgari Ücret Ne Kadar? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30991

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 26/12/2019

Karar No: 2019/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2019 tarihinde başladığı çalışmalarını 26/12/2019 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanlann oy birliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çahşma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katüanların oy birliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanlann oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2020 yılı enflasyon hedef! gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

ad

Devamı: 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Asgari Ücreti

2020 Asgari Ücreti

Devamı: 2020 Asgari Ücreti Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

2019 Asgari Ücret Kararı

27 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30638

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

Karar Tarihi: 25/12/2018

Karar No: 2018/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6/12/2018 tarihinde başladığı çalışmalarını 25/12/2018 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.


— 2019 Emekli Maliyeti

— 2019 Kapıcı Maliyeti

— 2019 Asgari Ücret Farkı (2018-2019 Karşılaştırması)

— 2019 Asgari Geçim İndirimi

— 2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2019 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

2019 Asgari Ücrete Bağlı Parametreler

ÖZET:

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük 85,28.-TL Aylık 2.558,40 TL, net 2.020,90.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

Haber Arası Reklam

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı          2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı         19.188,00 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için  : 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için     : 1.082,40 TL +  1.193,92 TL = 2.276,32 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;  

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 507,38 TL x 16 gün = 8.118,08 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 639,60 TL x 14 gün = 8.954,40 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 8.118,08 TL + 8.954,40 TL = 17.072,48 TL

15/1/2019 ila 14/12/2019 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL
Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı 42,64 TL
Aylık kazanç tutarı 1.279,20 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 33,83 TL x 16 gün = 541,28 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 42,64 TL x 14 gün = 596,96 TL

15/12/2018-14/1/2019 devresi için: 541,28 TL + 596,96 TL = 1.138,24 TL


2019 Emekli Maliyeti

2019 Kapıcı Maliyeti

2019 Asgari Ücret Farkı (2018-2019 Karşılaştırması)

2019 Asgari Geçim İndirimi

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı 85,28 TL
Aylık kazanç tutarı 2.558,40 TL

15/12/2018 – 14/1/2019 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2018 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2018 – 14/1/2019 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2018-31.12.2018 dönemi için: 67,65 TL x 16 gün = 1.082,40 TL

01.01.2019-14.01.2019 dönemi için: 85,28 TL x 14 gün = 1.193,92 TL

15/12/2018-14/1/2019 dönemi için: 1.082,40 TL + 1.193,92 TL = 2.276,32 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;  

Yemek parası:  85,28 TL x %6 = 5,12 TL(Günlük)

Çocuk yardımı:  2.558,40 TL x %2 = 51,17 TL (Aylık)

Aile yardımı:  2.558,40 TL x %10 = 255,84 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı            2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 255,84 TL Aylık kazanç üst sınırı          7.675,20 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;  

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre: 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;  

Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL
İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;  

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

85,28 TL x 15 x= 1.279,20 TL,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;  

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL Aylık kazanç alt sınırı 2.558,40 TL
Günlük kazanç üst sınırı 639,60 TL Aylık kazanç üst sınırı 19.188,00 TL

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı 85,28 TL x 26 = 2.217,28 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre 639,60 TL x 26 = 16.629,60 TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  

2.558,4 x %3 = 76,75 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  

2.558,4 TL x 2 = 5.116,80 TL x %12 = 614,02 TL,  olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;  2.558,4 TL / 3 = 852,80 TL x %12 = 102,34 TL olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.558,4 TL x %6 = 153,50 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılması ile yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 85,28 TL x %32 =   27,29 TL Üst sınırı: 639,60 TL x %32 = 204,67 TL, Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 85,28 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 42,64 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

1/1/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,4 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Kaynak: TÜRMOB

 

Devamı: 01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Emekli Maliyeti

2019 Emekli Maliyeti

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (EMEKLİ)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşviksiz)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

 

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,00

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,00

 SGK TAVAN MATRAHI

19.185,90

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,27

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0)

0,00

 İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5)

191,85

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.366,15

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

354,92

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

191,85

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

163,07

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

374,34

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

2.183,66

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,00  

 İŞVEREN SGDP (%22,5)  

575,55  

 İŞVEREN SGDP KVSKP (%2)  

51,16  

 TOPLAM MALİYET  

3.184,71  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Devamı: 2019 Emekli Maliyeti Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Kapıcı Maliyeti

2019 Kapıcı Maliyeti

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (KAPICI)

(Bekar – Agi Yok – Teşviksiz)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

Ocak – 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.558,00

 SGK TABAN MATRAHI

2.558,00

 SGK TAVAN MATRAHI

19.185,90

 GÜN

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

85,27

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.558,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

358,12

 GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf)

0

 GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15)

0,00

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok)

-0

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

0,00

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759)

0,00

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

383,70

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz)

2.174,30

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.558,00  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

524,39  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

51,16  

 TOPLAM MALİYET  

3.133,55  

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Devamı: 2019 Kapıcı Maliyeti Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Asgari Ücret Farkı (2018-2019 Karşılaştırması)

2019 Asgari Ücret Farkı (2018-2019 Karşılaştırması)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ KARŞILAŞTIRMASI (NORMAL)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli)

Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

Aralık 2018

Ocak 2019

 ASGARİ ÜCRET

2.029,50

2.558,00

 SGK TABAN MATRAHI

2.029,50

2.558,00

 SGK TAVAN MATRAHI

15.221,40

16.627,65

 GÜN

30

30

 GÜNLÜK ÜCRETİ

67,65

85,27

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.029,50

2.558,00

 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

20,30

25,58

 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

284,13

358,12

 GELİR VERGİSİ MATRAHI

1.725,07

2.174,30

 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

258,76

326,15

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

152,21

191,85

 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

106,55

134,30

 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

15,40

19,42

 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00

0,00

 KESİNTİLER TOPLAMI

426,38

537,42

 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

1.603,12

2.020,58

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.029,50  

2.558,00  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

416,05  

524,39  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-101,48)  

(-127,90)  

 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

314,57  

396,49  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

40,59  

51,16  

 TOPLAM MALİYET  

2.384,66  

3.005,65  

 FARK  

620,99  

 

 www.alomaliye.com/ Şaban Abacı / SMMM / alo@alomaliye.com

Devamı: 2019 Asgari Ücret Farkı (2018-2019 Karşılaştırması) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Hazırlanıyor…

Devamı: 2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.