• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBa Bs

Yeni Ba-Bs Formlarının Bildirilmesinde Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları – Serdar KARAKUŞ

Ba-Bs Formları Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları

Serdar KARAKUŞ
İşlev YMM Denetim Müdürü
serdar@islevymm.com.tr

Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken YENİ BA-BS Formlarında, SIK KARŞILAŞILAN SORULAR ve CEVAPLARI  bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

(Not: Konuya detaylarının yer aldığı makaleyi bu linkten inceleyebilirsiniz.)

YENİ BA-BS FORMLARININ BİLDİRİLMESİNDE SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

1) Yeni BA-BS Formları hangi dönemden itibaren nasıl verilecek?

Temmuz 2021 döneminden itibaren e-belgeler dahil edilmeden BDP üzerinden güncellenen yeni 7. Versiyon ile verilmeye devam edilecektir. Formun formatı aynı şekilde olup, kayıt esnasında e-belgelerin dahil edilmemesi gerektiği hatırlatılmaktadır.

2) Yeni BA-BS Formları “Boş Olsa da” verilecek mi?

Evet! “Boş da olsa BA+BS formu verilmeye devam edilecektir. Genel Bilgiler kısmında bulunan “Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır.” Seçeneği işaretlenerek mutlaka onaylanmalıdır.

3) Boş Beyannamenin süresinde gönderilmemesi durumunda cezası var mıdır?

Evet ! Boş da olsa Süresinde verilmemesi durumunda 2.500 TL ceza uygulanmaktadır.

4) Yeni BA-BS Formlarına hangi belgeler dahil edilMEyecek ?

Yeni BA-BS Formlarına, her türlü e-belge statüsünde olan; e-faturalar, e-arşivler, e-smm makbuzu, e-müstahsil belgeleri ile e-ihracat faturaları dahil edilmeyecektir.

5) Yeni BA-BS Formlarına hangi belgeler dahil edilecektir ?

İthalat işleminden kaynaklanan belgeler, noter satış sözleşmesi veya gider pusulası ile alınan araç ve benzeri ürünler, kağıt gider pusulası ile ödenen giderler ile alınan mallar, ay içinde KDV hariç toplamı 5.000 TL ve üzerini aşan kağıt faturalar, Yeni BA-BS Formlarına dahil edilmeye devam edilecektir.

6) Hem E-arşiv fatura hem kağıt fatura düzenleyenler için uygulama nasıl olacak?

5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örneğin; B firması tarafından 2021 Kasım döneminde A firmasına aşağıdaki 3 belge düzenlenmiştir, 4.800 TL e-Arşiv fatura (Tutarlar KDV hariç): +150 TL kağıt fatura + 100 TL kağıt fatura, Faturaların KDV hariç toplam tutarı (4.800 + 150 + 100) 5.050 TL olduğundan A ve B firmaları sadece toplamı 250 TL olarak 2 adet kağıt belgeyi sırasıyla BA ve BS formlarına bildireceklerdir.

7) E-fatura İPTAL portali üzerinden İPTAL talebi girilen faturaların Sanal BA-BS formunda bildirimi nasıl olacaktır.?

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. E-fatura iptal portalında iptal talebi onaylanmışsa ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

Sorgulama sonucu iptal talebi reddedildiyse ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alacaktır. Dolayısıyla bir belgeyi iptal ediyor iseniz mutlaka karşı tarafa bilgi vermeniz ve teyitleşmeniz gerekmektedir.

personel programı

8) E-fatura/E-arşiv İTİRAZ portali üzerinden İTİRAZ talebi girilen faturaların Sanal BA-BS formunda bildirimi nasıl olacaktır.?

– e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin İTİRAZ işlemlerinde 8 günlük süre içerisinde, TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi ile yapılan itiraz işleminin GİB İTİRAZ portali üzerinden onaylama/reddetme süreçlerin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar GİB’e bildirilmesi gerekmektedir.

İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda; İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

-İtiraz talebinin süresinde onaylanmaması ya da reddedilmesi durumunda; İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemine ilişkin kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar yapılMAması durumunda belge, alıcısının sanal BA formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini süresinde onaylamayan ya da reddeden satıcının sanal BS formunda yer alacaktır.

9) E-Fatura/E-Arşiv mükellefi olan firmaların BA-BS form bildirimi nasıl olacaktır.

E-Fatura/E-Arşiv mükellefi olan firmaların kağıt fatura düzenlemesi yasak olduğundan, ve düzenleyeceği tüm faturalar e-fatura/e-arşiv olacağından BS formu her zaman BOŞ olarak verilmesi gerekmektedir. Ancak BA formunda 5) cevapta belirtildiği şekilde, ithalat ile kağıt belgelerin dahil edilerek verilmesi gerekmektedir.

10) GİB tarafından oluşturulan SANAL BA-BS formlarını mükellefler görebilecek mi?

Şuan için Hayır! Ancak ilerleyen dönemlerde bunun kontrol edileceği bir alanın açılacağı düşünülmektedir.

11) KDV iadesi alan firmalar B Formları nasıl görünecek?

KDV iadesi alan firmalar için oluşan KDVİRA kontrol raporlarında yer alan alt firma incelemelerinde GİB tarafından oluşturulan Sanal BA-BS formlarından elde edilen veriler ile mükellef tarafından verilen formlar, indirilecek KDV listeleriyle mukayese edilecektir. Form ile listelerin uyuşmaması durumunda GEK segmentinde hata olarak yer alacaktır. 

12) Yeni BA-BS formları için firmalar birbirleri ile mutabakat yapmalı mı?

Kısmen EVET, her ne kadar birçok mükellef e-Fatura uygulamasında olsa da 01.05.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan E-Belge İptal/İtiraz uygulamalarından kaynaklı, E-fatura adedi-matrahı, e-arşiv adedi-matrahı, varsa kağıt fatura adedi-matrahı, İptal/İtiraz edilen faturalar teyitlerde istenebilecektir. Böylelikle olası bir mutabakatsızlıkta GİB tarafından bildirilecek Sanal B formları için önden tedbir alınmış olacaktır.

13) Yeni BA-BS formları iyi mi oldu, yoksa daha çok mu iş yükü getiriyor ?

 • Her yeni başlangıcın sancıları olur. İlk etapta bakıldığında aslında yıllardır angarya gözüyle bakılan B formlarının daha karmaşık hale geldiği görünse de birkaç ay sonra bu durum daha da oturmuş olacak ve iyi ki bu şekilde olmuş diyeceğiz.
 • Ancak! Özellikle e-fatura mükelleflerinin kağıt fatura kesme ihtimali dahi yokken yine de BOŞ form vermesi gereksiz olduğunu da belirtmekte fayda var…

14) BA-BS formları GİB için çok mu önemli, tamamen kaldırılsa olmaz mı?

 • Evet! BA-BS formları GİB için birçok alanda veri analizi yapmak için önemlidir. Zira, GİB mükelleflerin vergiye uyum düzeylerinin ölçümü, uyumsuz mükelleflerin tespiti, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve elektronik ortamda yapılan iade (KDVİRA, ÖTVİRA ve GEKSİS gibi) süreçlerinde etkin bir şekilde yararlanılmakta olduğu BA-BS formlarını artık e-Fatura/E-Arşiv/E-SMM belgeleri üzerinden yapmaya devam etmek istemektedir.
 • Dolayısıyla tamamen kalkması gibi bir durum, kısa vadede mümkün görülmemektedir.

Kaynak:

396 Sıra No.lu VUK Tebliği

509 Sıra No.lu VUK Tebliği

523 Sıra No.lu VUK Tebliği

526 Sıra No.lu VUK Tebliği

 

Devamı: Yeni Ba-Bs Formlarının Bildirilmesinde Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları – Serdar KARAKUŞ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

GİB/İVD Duyurusu Form Ba ve Form Bs Hk

GİB/İVD Duyurusu Form Ba ve Form Bs Hk

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceğinden, bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: GİB/İVD Duyurusu Form Ba ve Form Bs Hk Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1-KAPSAM” başlıklı bölümüne eklenen bent gereği Form Ba-Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü bulunan mükellefler, 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenledikleri belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmeyeceklerdir. Yapılacak olan değişiklik nedeniyle söz konusu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler başlıklı bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde; Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

personel programı

Devamı: 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek

Form Ba ve Bs Bildirimleri

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor

ÖZET:

Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

İlk uygulama, Ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen formların verileceği bildirimler için geçerlidir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 523 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış ve mal ve hizmet alımlarının Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmış, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza ise 26.01.2021/34 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Buna göre;

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel olarak 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

3) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi – Özelge 19579043-105-E.72388

Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Yolcu Taşımacılığı Ba-Bs Bildirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: 19579043-105-E.72388

Tarih: 08.09.2020

Konu : Belediyeler ve bağlı işletmeleri tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında Ba-Bs bildirimi

İlgi :

a) 04/04/2019 tarih ve 71376 sayılı özelge talep formunuz.

b) 15/05/2019 tarih ve 2019/355 sayılı dilekçeniz.

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuz ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde, toplu taşıma faaliyetinizle ilgili olarak “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların Bs formu ile bildirildiği belirtilerek;

– Akıllı kart bayiliği bulunan firmanızın, kart yükleme işleminin yanında yükleme yapılmak üzere kullanılan plastik kartların da satışını yaptığı, bu satışların “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirildiği ancak bir aylık dönemde çoğu zaman bildirim tutarını aşmayan bu satışların Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Ayrı ayrı gelir kalemlerinden elde edilen ve “muhtelif müşteriler” ibareli faturalarla belgelendirilen satışların bildirim tutarını aşıp aşmadığına bakılmaksızın toplu olarak Bs formu ile bildirilip bildirilmeyeceği,

– Şahıstan kiralanan şirketiniz bürosu için yapılan kira ödemelerinin Ba formu ile bildirilip bildirilmeyeceği, bildirilmesi durumunda brüt veya net tutarın hangisinin dikkate alınacağı,

konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu yükümlülüğün, 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir. Adı geçen Tebliğin (1.2.1.) numaralı bölümünde “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

personel programı

Yine aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre;

– Toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere satışı yapılan akıllı kart teslimlerinin, bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden bir farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kartların satışı karşılığında “muhtelif müşteriler” adına düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Farklı gelir kalemlerinden elde edilseler dahi, “muhtelif müşteriler” adına bir aylık dönem içinde düzenlenen faturaların toplam bedellerinin tebliğde belirlenen hadleri geçmesi durumunda Bs bildirim formuna dahil edilmesi,

– Şahıstan kiralamış olduğunuz şirketinizin bürosu için yapılan kira ödemelerinin, brüt tutar üzerinden Ba bildirim formuna dahil edilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***)

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Devamı: Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi – Özelge 19579043-105-E.72388 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak

Hazırlanan Tebliğ taslağı ile;

— Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta,

— e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerimizce idaremize verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükelleflerimiz tarafından onaylanmasına imkan sağlanmakta,

— Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,

— Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,

— Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmekte,

Haber Arası Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: …)

MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“6. Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları) tüm mükellefler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları) tüm mükellefler 01/01/2021 tarihinden itibaren, brüt satış hasılatına bakılmaksızın e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu 18 faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portalıne gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki “IV.12. e-Adisyon Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

“ IV.12. e-Adisyon Uygulaması IV.121. Genel Olarak

185 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon, gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon” belgesinin elektronik belge olarak elektronik ortam düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Adisyon ” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

IV.12.2. e-Adisyon Uygulamasına Dâhil Olma

e-Adisyon uygulaması bu Tebliğin “IV.12.4.” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin;

a) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

b) Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

c) Bu Tebliğin “V.1. ” numaralı bölümünde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan; Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi) ya da kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi) yöntemlerinden birine göre ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapması,

gerekmektedir.

IV.12.3. e-Adisyon Belgesinin Düzenlenmesi ve Belgede Bulunması Gereken Bilgiler

Bu bölümde belirtilen gerçek usuldeki hizmet işletmeleri tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-Adisyon uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken Başkanlıkça belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek içerikte ve belirlen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecektir.

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında bir kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan (açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması (ödemenin alınması) ile eş zamanlı olarak elektronik ortamda üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) numarasının yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC ’lerden düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunludur.

e-Adisyon belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

a) Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi.

b) e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.

c) Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,

ç) Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC ’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,

d) Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilintili olduğu e-Fatura, e-ArşivFatura’nın evrensel tekil numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC ’nin cihaz sicil numarası,

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Adisyon belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

Mükellefler e-Adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

IV.12.4. e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir. Yazılı bildirim veya duyuru yapılan mükelleflerin, yazıda veya duyuruda belirtilen süreler içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

IV.12.5. e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Süresi

Başkanlık tarafından e-Adisyon uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı yazılı bildirim veya duyuru ile bildirilen mükelleflerin, Başkanlık tarafından yapılan bildirim veya duyuruda belirtilen süre içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII..” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, adisyon belgesini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.

IV.12.6. Ceza Uygulaması

Zorunluluk getirildiği halde e-Adisyon uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Adisyon şeklinde düzenlenmesi gereken adisyon belgesini, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeyen mükellefler (matbu kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil) hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır. ”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “V.9. Mali Mühür” başlıklı bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen teknik koşulları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilir. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki “V.10. Elektronik Belgelerde Mal ve Hizmetlere Ait Standart Kod, Standart Birim Miktarı ve Ölçülerinin Yazılması Zorunluluğu” başlıklı bölüm eklenmiştir.

“V.10. Elektronik Belgelerde Mal ve Hizmetlere Ait Standart Kod, Standart Birim Miktarı ve Ölçülerinin Yazılması Zorunluluğu

Kanunun mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca bu Tebliğde belirtilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-lrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu belgelerinde, ciro ve/veya mükellefiyet türleri itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerinden itibaren; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mal ve hizmetlerin sınıflandırma ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen ve https://mhs.hmb.sov.tr internet adresinde yayınlanan standart kodlara, standart ölçü birimlerine ve standart birim ölçüsü dikkate alınarak hesaplanacak standart birim miktarlarına doğru şekilde yer verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Başkanlık, mal ve hizmetlerin sınıflandırma ve/veya tanımlanmasına ilişkin belirlenen standart kod, ölçü ve miktar bilgilerinin belirtilen e-Belgelerde hangi alanlarda ve hangi formatta yer verileceğine ilişkin usul, esas ve kuralları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan Kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu Zorunluluk Başlangıç Tarihi
2019 yılı cirosu (brüt satış hasılatı veya gayri safi iş hasılatı):
25 Milyon TL ’yi aşanlar 01/10/2020
25 Milyon ila 10 Milyon TL arasında olanlar 01/11/2020
10 Milyon TL ila 5 Milyon TL arasında olanlar 01/12/2020
2020 ve daha sonrasında işe başlayan ve belirtilen e-Belge uygulamalarına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olan mükellefler: 01/10/2020 tarihinden itibaren olmak üzere e-Belge uygulamalarına dahil oldukları tarihi izleyen 3’üncü ayın başından itibaren
e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluk Başlangıç Tarihi
01/08/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olanlar:

01/10/2020

01/08/2020 tarihinden sonra faaliyetine başlayan ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına isteğe bağlı veya zorunlu olarak dahil olanlar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil oldukları tarihten itibaren,

MADDE 7– Aynı Tebliğin “VIII-Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün mevcut onyedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüme aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, bu Tebliğin ¥.1.1. bölümünde belirtilen “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal Yöntemi) ”ne göre kullanıcı hesaplarını re ’sen tanımlamaya yetkilidir.”

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenledikleri faturalar ile bu Tebliğin IV.2.4.3. bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ancak faturalarını Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen mükelleflerin düzenledikleri e-Arşiv Faturalar, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca verilmesi gereken “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ”bildirimine 1/1/2021 tarihinden itibaren dahil edilmeyecek olup söz konusu faturalara ilişkin ilgili bildirim formunda yer alması gerekli bilgiler Başkanlık bilgi sistemleri tarafından otomatik olarak elektronik ortamda oluşturulacak ve mükelleflerin nihai onayına sunularak bildirim verme süresi içinde mükellefleri tarafından Başkanlık sistemleri üzerinden elektronik ortamda onaylanacaktır. e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmeyen faturalar öteden beri olduğu gibi Form Bs bildirimine, mükellefler tarafından dahil edilerek Başkanlığa elektronik ortamda bildirimi gerçekleştirilecektir. ”

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak aldıkları faturalar ile bu Tebliğin IV.2.4.3. bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ancak faturalarını Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleyen mükelleflerden e-Arşiv Fatura olarak alan mükelleflerin aldıkları e-Arşiv Faturalar, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca verilmesi gereken “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) bildirimine 1/1/2021 tarihinden itibaren dahil edilmeyecek olup söz konusu faturalara ilişkin ilgili bildirim formunda yer alması gerekli bilgiler Başkanlık bilgi sistemleri tarafından otomatik olarak elektronik ortamda oluşturulacak ve mükelleflerin nihai onayına sunularak bildirim verme süresi içinde mükellefleri tarafından Başkanlık sistemleri üzerinden elektronik ortamda onaylanacaktır. e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak alınmayan faturalar öteden beri olduğu gibi Form Ba bildirimine, mükellefler tarafından dahil edilerek Başkanlığa elektronik ortamda bildirimi gerçekleştirilecektir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Devamı: Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ba-Bs Bildirim Formlarına İlişkin Ceza Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat, Gelir Uzmanı

Ba-Bs Bildirim Formları Ceza Uygulaması

Süha YILMAZ
Stajyer Avukat – Gelir Uzmanı
suhayilmaz33@gmail.com
Yazar Hakkında

A) Verilmeyen Bildirimlere, Eksik Ve Yanıltıcı Bildirimlere İlişkin Ceza Uygulaması

– Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

– Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında, 3 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi hâlinde ise tam olarak uygulanır.

– Ceza uygulamasında verilmeyen döneme ilişkin Ba-Bs tek form olarak değerlendirilip tek ceza kesilecektir.

Örneğin mükellef Ocak/2019 dönemi Ba ve Bs formunu hiç vermediğinde mükellef hakkında tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna istinaden ;  08/2019 ve takip eden dönemlere ilişkin olarak  süresinden sonra veya süresinden sonra düzeltme amacıyla Ba-Bs formu verilmesi durumunda özel usulsüzlük cezaları elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edilecektir.

08/2019 öncesine ait dönemler  ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya malmüdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.

Örneğin mükellefler 08/2019 dönemi Ba-Bs bildirim formunu süresinden sonra verdiğinde (aynı kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerde olduğu gibi) özel usulsüzlük cezasına ilişkin  ihbarname bildirim verildiği anda düzenlenip mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilere elektronik ortamda iletilecek olup söz konusu ileti tebliğ yerine geçecektir.

Mükellefler 08/2019 öncesine ve sonrasına ait herhangi bir döneme ilişkin Ba-Bs bildirim formunu hiç vermezse bu durumda GİB sisteminden alınan listeler doğrultusunda vergi dairesi mükellef hakkında ihbarname düzenleyip posta, memur eliyle veya e-tebliğ yoluyla tebliğ edecektir.

Haber Arası Reklam

B) Bildirimlerin Düzeltilmesi Durumunda Ceza Uygulaması

–  Mükellefler bildirimleri elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra  bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

–  Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

– Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

Belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde düzeltme amacıyla Ba-Bs formu verilmesi hâlinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi hâlinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Örneğin mükellef vermiş olduğu Mart/2019 dönemi Ba-Bs formlarında 30/04/2019 tarihine kadar düzeltme yaparsa özel usulsüzlük cezası uygulanmaz.

Yine aynı mükellefin süresinde verdiği Mart/2019 dönemi Ba-Bs formlarına ilişkin olarak 10/05/2019 tarihine kadar düzeltme amacıyla verdiği bildirimlere ilişkin olarak da özel usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.Ancak  takip eden 15 gün içinde düzeltme yapılırsa özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.

– Bu süreler geçtikten sonra verilen düzeltme bildirim formlarına ise özel usulsüzlük cezası, düzeltilen Ba bildirim formu ve Bs bildirim formu için ayrı ayrı kesilir. Ancak, daha sonra aynı döneme ilişkin tekrar düzeltme amacıyla verilen aynı türdeki bildirim formu için ayrıca ceza kesilmez.

Örneğin mükellefin Mart/2019 dönemine ilişkin olarak temmuz ayında Ba ve Bs için ayrı ayrı düzeltme vermesi durumunda her bir form için ayrı ayrı olmak üzere iki adet özel usulsüzlük cezası düzenlenirken, aynı döneme ilişkin eylül ayında Ba-Bs  formunda yine düzeltme yaparsa ceza uygulanmayacaktır.

Unutmamak gerekir ki söz konusu mükellef Mart/2019 dönemi Ba-Bs formunu hiç vermeseydi bu durumda tek bir adet özel usulsüzlük cezası kesilecekti.

C) Hangi Hallerde Ceza Uygulanmaz

1) 11.06.2012 tarih ve 6276 sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulama İç Genelgesine Göre

11.06.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulama İç Genelgesi ile, Ba-Bs bildirim formlarında aşağıda yer alan maddelerdeki hata ve eksikliklerin bulunması halinde cezai işlem uygulanmayacaktır.

“Buna Göre;

– Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla, alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar” durumunda cezai işlem uygulanmayacaktır.

“- Aylık yapılan her bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışlar için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin %10’unun altında kalan tutar hataları” için cezai işlem uygulanmayacaktır.

Örneğin X Ltd. Şti.  Y Ltd. Şti.’den  Ocak/2019 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 5.000,00  TL olarak bildirmiş, Y Ltd. Şti. ise aynı dönemde X Ltd. Şti.’ne yaptığı satışlarını 5.400 TL olarak bildirmiştir. Bu durumda iki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen 5.000,00 TL had tutarının % 10’unun altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.

“- “Belge Sayısı” bölümünde alım- satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar” için cezai işlem yapılmayacaktır.

– Mükelleflerle ilgili düzenlenecek formlarda anılan firmaların devir, dönüşüm, tür değişimi vb. yollarla unvanlarındaki değişiklikler eğer vergi hesap numarasını değiştirmemiş ise  ceza kesilmez ancak vergi numarası değişmiş ve eski numara ile bildirimler verilmişse ceza kesilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce Ba-Bs bildirimlerine ilişkin “Gönüllü Uyum” projesi kapsamında yaptığı çalışmalarda firmaların devir, dönüşüm, tür değişimi vb. yollarla unvanlarındaki değişikliklerin olduğu durumda vergi numarası değişmiş olsa bile eski numara ile yapılan bildirimlere sadece gönüllü uyum kapsamındaki dönemlere ilişkin olarak ceza uygulamamıştır.

“- Alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “ Vergi Kimlik” veya “ T.C Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılan maddeler dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.”

Önemli Not : Gelir İdaresi Başkanlığının Gibİntranet sistemindeki Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranlarından  alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun vergi dairesince tespit edilmesi hâlinde, doğrudan mükellefler adına ceza kesilmeyecek olup farklılığın hangi mükellefin yaptığı hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmaların ve incelemelerin yapılması gerekir.Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunduğu tespit edilen mükellef adına ceza kesilmesi gerekir.

Bu sebeple mükelleflerin yukarıda belirtilen bir durumla karşılaştığı hallerde tevsik edici belgelerle vergi dairesine başvurması ve Ba veya Bs bildirimlerinin doğruluğunu ispat etmesi halinde haklarında cezai işlem uygulanmayacaktır.

2) 449 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ne Göre

449 sıra nolu VUK genel tebliğine göre vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri veya sair tespitler  neticesinde geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda Ba-Bs bildirim formlarının verilmemesi nedeniyle bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca  özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

– Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilip Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince  bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilerek;

a) bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

b) bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği bildirilir.

449 sıra no.lu VUK genel tebliğinde yapılan açıklamaları bir örnekle açıklamaya çalışırsak;

Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Müdürlüğüne bağlı yoklamaya yetkili memurlarca yapılan 03.01.2020 tarihli yoklama tutanağı ile mükellefin 01.01.2019 tarihinden bu yana kayıt dışı olarak faaliyet (Bilanço usulüne tabi olarak) gösterdiği tespit edilmiştir. Söz konusu yoklamaya istinaden vergi dairesi 05.01.2019 tarihinde mükellefe 449 sıra No.lu VUK genel tebliğine göre düzenlediği mükellefiyet yazısını tebliğ etmiştir.

Bu durumda mükellef hakkında 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11/2019 dönemleri için 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca  özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

12/2019 dönemine ilişkin BA-Bs formlarını ise 05.01.2019 tarihinde tebliğ edilen yazıya istinaden mükellefin 31/01/2020 tarihine kadar elektronik ortamda vermesi gerekecektir.

3) 12/05/2016 Tarih ve 2016/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesine Göre

Resen terkin, Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi gereğince işi bırakma bildiriminde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının  vergi dairesince terkin edilmesi işlemidir.

Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi gereğince işi bırakma bildiriminde bulunması gerekmekle birlikte bildirimde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleflerin 12/05/2016 tarih ve 2016/2 seri nolu Uygulama İç Genelgesine Göre vergi dairesince mükellefiyetlerinin resen terkin  edilmesi durumunda terkin tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olarak BA-BS formlarını vermemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmemesi, kesilen cezaların ise terkin edilmesi gerekmektedir.

D) Ba-Bs Bildirimine İlişkin Tarh Edilen Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Mükellefin Hakları

– Mükellefler Ba-Bs bildirimlerine ilişkin olarak kendilerine tebliğ edilen özel usulsüzlük cezası içeren ihbarnamelere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde  dilekçe ile 213 sayılı VUK’nun 376. Maddesi gereğince indirim talebinde bulunması ve tahakkuk edecek cezayı   vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirmesi durumunda ; ihbarnamede yer alan özel usulsüzlük cezasının yarısı tahakkuk ettirilir.

Mükellef tahakkuk eden (yarım kat) özel usulsüzlük cezasını vadesinde ödemezse bu durumda indirilen yarım kat ceza tutarı  tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir , mükellef cezanın tamamını ödemek zorunda kalır.

Yine  teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen sürenin normal vadeye dönüştürülmesi için düzeltme işlemi yapılır ve gösterilen teminat paraya çevrilir.

7103 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 213 sayılı VUK’nun tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin  Ek 11. Maddesinde yapılan değişiklikten sonra özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır. Bu durumda vergi incelemesi sonucu tarh edilen özel usulsüzlük cezalarına karşı tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulamayacaktır.

– Mükellefler Ba-Bs bildirimlerine ilişkin olarak kendilerine tebliğ edilen özel usulsüzlük cezası içeren ihbarnamelere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabileceklerdir.

KAYNAKLAR :

– gib.gov.tr

– Vergi Dairesi İşlem Yönergesi

Devamı: Ba-Bs Bildirim Formlarına İlişkin Ceza Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat, Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat-Gelir Uzmanı

Ba-Bs Formları Bilinmesi Gerekenler

Süha YILMAZ
Stajyer Avukat – Gelir Uzmanı
suhayilmaz33@gmail.com
Yazar Hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesinde belirlenen yetkiye dair 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup,  362 ve 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip dönemlerde  yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.

Form Ba-Bs bildirimlerinin temel amacı piyasadaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesi ile kayıt ve beyan dışı bırakılmış birtakım gelirlerin kavranmasıdır.

A- Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler

– Belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

Örneğin X Ltd. Şti. 15/04/2013 tarihi ile ticaret sicilinde tescil edilerek işletme hesabına göre defter tutan şahıs işletmesine dönmüştür. Bu durumda 01/04/2013-15/4/2013 tarihi arasında yapılan mal ve/veya hizmet alış/satışlarının Ltd. Şti. adına verilecek Ba ve Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerekmektedir. Şahıs işletmesi açısından ie 15/4/2013 tarihinden itibaren Ba ve Bs bildirim formlarını verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

– Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Ancak mükellefler kurumlar vergisi yönünden mükellef ise KDV mükellefiyeti olmasa bile Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Örneğin faktoring, sigorta şirketlerinin KDV yönünden mükellefiyetleri olmasa bile Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

– Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

– Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

– Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

B- Bildirime Konu Alış / Satışlar Ve Hadleri

– Belirlenen hadler (KDV hariç 5.000 TL ve üzeri) çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu, Gider Pusulası, Akaryakıt Pompalarına bağlı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Sigorta Komisyon Gider Belgesi ve Yolcu Bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Hadlerin uygulamasında; özel matrah şekline tabi mal /hizmet alış ve satışlarında katma değer vergisi dahil tutarlar, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar, belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

– Fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

– Yapılan mal/hizmet alışların iade edilmesi durumunda, hadleri aşan bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınıp Bs formunda bildirilmesi gerekecektir.

Yapılan satışlardan iade durumunda ise hadleri aşan bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınıp Ba formunda bildirilmesi gerekecektir.

– Vergi mükellefiyeti olmayan şahıslara yapılan arsa, taşıt vb. varlıkların alım ve satımlarının KDV hariç tutarlarının belirtilen hadlerin üzerinde olması halinde Ba – Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

– Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acentelerin yapmış oldukları işlemlere ilişkin hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontlarında karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını hadleri aşması halinde genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Örneğin Sigorta şirketleri veya acentelerinin Sigorta Komisyon Gider Belgesi bilgileri sigorta şirketleri tarafından Btrans üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildiği için Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmemesi gerekir.

Bankaların faktoring şirketlerine devrettiği alacaklarına ilişkin faktoring şirketleri tarafından düzenlenen faturalarda yer alan banka masraflarının Ba-Bs formlarına dahil edilmesi gerekirken, BSMV’nin dahil edilmemesi gerekmektedir. [1]

– Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

– Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve Altın Borsasına üye olup kıymetli maden Alış-Satışı ile uğraşan mükellefler bu işlemlerini Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alış ve satışlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

– Döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alış-satışlarının Ba ve Bs bildirim formlarına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

– Komisyoncular tarafından düzenlenen komisyon faturasında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının belirtilen hadleri aşması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

– Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, KDV hariç alım tutarları belirtilen hadleri aşması halinde Ba formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

– Özel kartlar kullanılarak yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında; anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri tarafından, bedeli söz konusu kartlar kullanılmak suretiyle ödenmiş bulunan taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, elektronik ortamda tutulan ve muhafaza edilen kayıtlara istinaden, gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli düzenleme zorunluluğu bulunan fatura bedellerinin hariç tutarlarının hadleri aşması halinde  Bs bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.[2]

–  Milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler aracılığıyla satışında, bayilerin veya başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için için düzenlenen  Bilet Satış Bordrosu ile Sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak düzenlenen Sayısal Oyun Raporu’nda yer alan komisyon tutarının hadleri aşması halinde Bs bildirim formunda, satış işlem tutarı (sayısal loto, şans topu, on numara, süper loto) toplamının Ba bildirim formunda bildirilmesi gerekmektedir.[3]

– Aktife kayıtlı araçların, taşınmazın satış tutarının belirtilen hadleri aşması halinde Bs formunda bildirilmesi gerekir.

– Bir kişi veya kuruma bir ay içindeki mal ve/veya hizmet satışları toplamının belirtilen hadleri aşması halinde, aynı mükellefe düzenlenen bedelsiz faturaların da Form Bs bildirimlerine adet sayısı olarak dahil edilmesi gerekir.[4]

– İşlemlerin KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den müstesna olması Ba-Bs bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple mükelleflerin yurt dışında yapmış oldukları mal/hizmet alışları-satışları, KDV’nin konusuna girmeyen teslim ve hizmetler ile gümrük antrepo rejimi veya transit rejim kapsamında yapmış oldukları KDV’den istisna teslimler vb. satışlar ile bu şekildeki alışlarının belirtilen hadleri aşması halinde Ba-Bs bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir.

– Mükelleflerin kendi adlarına (kendi kendilerine) düzenledikleri fatura bedellerinin belirlenen hadleri aşması durumunda bunları hem Ba, hem Bs de bildirmek zorundadır.[5]

– Transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, fatura bedellerinin belirtilen hadleri aşması halinde alış ve satışların Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir.[6]

 • Şahıs veya şirketlere yapılan aylık kira ödemelerinin belirtilen hadleri aşması halinde Ba formunda bildirilmesi gerekmektedir. Ba formuna dahil edilecek tutar stopaj öncesi brüt tutar olacaktır.
 • Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve faturaya dönüştürülmeyen akaryakıt satışları Bs Formuyla bildirilmeyecektir. Faturaya dönüştürülen akaryakıt satışlarının ise Bs Formuyla bildirileceği tabiidir.
Haber Arası Reklam

C- Verilme Süreleri

– Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

– Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

– Mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16. maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

– 213 sayılı VUK’nun 162. Maddesi ile tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyetin, vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği hüküm altına alınmış olup söz konusu hükme göre mükellefiyetten kaynaklanan ödev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu tasfiye veya iflas kapanana kadar devam edecektir.

Bu durumda tasfiyeye giren şirketler ile iflas kararı alan şirketler için tasfiye ve iflas süresince aylık dönemler halinde tasfiye ve iflas kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar Ba-Bs formları boşta olsa verilmeye devam edecektir.

Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 11.4.2018 tarih ve E. 2018/114, K. 2018/233 sayılı kararı da bu yöndedir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde , 19. maddesi uyarınca yapılan devirlerde (Devir hükmünde olan nev’i değişikliği  durumu dahil) ve tam bölünmelerde; münfesih kurumun birleşme,devir,bölünmenin gerçekleştiği tarihe kadarki hadleri aşan mal ve hizmet satışları bunlar adına verilecek Ba-Bs formları ile birleşilen kurum  veya devralan kurum tarafından  takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirilecektir.

Yine birleşmenin, devrin veya tam bölünmenin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar ki hadleri aşan alış ve satışlar Ba-Bs formları ile  birleşilen kurum  veya devralan kurum tarafından takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirilecektir.

Örneğin X  Ltd. Şti. 12.12.2019 tarihinde  tescil edilmek suretiyle nev’i değişikliği yaparak Y A.Ş’ye dönüşmesi durumunda; 01.12.2019-11.12.2019 tarihleri arasındaki alış ve satışlar 12/2019 dönemi Ba-Bs formları A.Ş tarafından Ltd. Şti.’nin unvanı ve vergi no.su ile takip eden ayın son gününe kadar verilecektir.12.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki alış ve satışlar 12/2019 dönemi Ba-Bs formları ile A.Ş unvanı ve vergi no.su ile bildirilecektir.

Örneğin Ltd. Şti.’nin  17/04/2018 tarihinde tescil edilmek suretiyle A.Ş’ye devri halinde, 01/04/2018-16/04/2018 tarihleri arasında yapılmış olan mal/hizmet alım satımlarının A.Ş tarafından Ltd. Şti.’nin unvanı ve vergi no.su ile takip eden ayın son gününe kadar verilecektir. 17/04/2018-30/04/2018 tarihleri arasındaki mal/hizmet alım satımlarının ise A.Ş tarafından, takip eden ayın son günü akşamına kadar Ba-Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerekmektedir.

D- Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar

– Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

– İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

– Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

– Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

– Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alışları, satışları muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba-Bs bildirim formlarında tek satır olarak gösterilecektir.

– Bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle (boşta olsa) vermek zorundadırlar.

Vergi mahkemeleri ile Danıştay kararlarında, sigorta şirketleri ve acentelerin (381 no.lu tebliğle Bs formu verme yükümlülüğü bulunmayan kurumlar arasında yer alması sebebiyle) belirtilen hadlerin üzerinde alış ve satışlarının olmaması veya vergi dairelerince böyle bir tespit olmadığı sürece boşta olsa Ba-Bs bildirim formları verme yükümlülüklerinin olmadığı belirtilmektedir.

Ancak vergi dairesi uygulamalarında ve Gelir idaresi Başkanlığının muktezalarında faktoring şirketleri, sigorta şirketleri ve acentelerin bildirim verme mecburiyetlerinin olması sebebiyle  tüm alış/satışlarının  belirtilen haddin altında kalsa bile boş Ba-Bs formu verme zorunluluklarının olduğu belirtmektedir.

– Mükelleflerin; Ba-Bs formlarını doldururken alış ve satış yapılan şirket veya şahısların Vergi kimlik numarası/T.C kimlik numarası alanlarını doğru bir şekilde yazmaları önemli ve zorunlu bir durumdur. Ancak şirket veya şahsa ait bilgilerin gerçekleri yansıtmadığının adli ve idari makamlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla“ bedel, adet ve Soyadı/Adı veya Unvanı” alanının doldurulması, “Vergi kimlik numarası / T.C kimlik numarası” alanının ise boş bırakılarak Ba-Bs bildirim formlarının verilmesi gerekmektedir. [7]

Kaynaklar

 • gib.gov.tr
 • danistay.gov.tr
 • muhasebetr.com/yazarlarimiz/sibelkaroglu/004/

Dip Notlar

[1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 20/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308 sayılı özelgesi

[2]  Kütahya Valiliği, 28/11/2012 tarih ve 61504625-14666/8276-73 sayılı özelgesi

[3]  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 25.01.2019 tarih ve 11395140-105[MÜK257-2016/VUK-19691]-81055 sayılı  özelgesi

[4]  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 30/01/2015 tarih ve 30/01/2015-67854564-1741-51 sayılı özelgesi

[5] Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 21/07/2014 tarih ve 77058783-105[2013/57]-182 sayılı özelgesi

[6]  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 08.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900 sayılı özelgesi

[7] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 22.01.2019 tarih ve 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394 sayılı özelgesi

 

Devamı: Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat-Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat-Gelir Uzmanı

Ba-Bs Formları Bilinmesi Gerekenler

Süha YILMAZ
Stajyer Avukat – Gelir Uzmanı
suhayilmaz33@gmail.com
Yazar Hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesinde belirlenen yetkiye dair 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş olup,  362 ve 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip dönemlerde  yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri konusunda açıklamalara yer verilmiştir.

Form Ba-Bs bildirimlerinin temel amacı piyasadaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesi ile kayıt ve beyan dışı bırakılmış birtakım gelirlerin kavranmasıdır.

A- Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler

– Belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

Örneğin X Ltd. Şti. 15/04/2013 tarihi ile ticaret sicilinde tescil edilerek işletme hesabına göre defter tutan şahıs işletmesine dönmüştür. Bu durumda 01/04/2013-15/4/2013 tarihi arasında yapılan mal ve/veya hizmet alış/satışlarının Ltd. Şti. adına verilecek Ba ve Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerekmektedir. Şahıs işletmesi açısından ie 15/4/2013 tarihinden itibaren Ba ve Bs bildirim formlarını verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

– Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Ancak mükellefler kurumlar vergisi yönünden mükellef ise KDV mükellefiyeti olmasa bile Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Örneğin faktoring, sigorta şirketlerinin KDV yönünden mükellefiyetleri olmasa bile Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

– Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

– Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

– Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

B- Bildirime Konu Alış / Satışlar Ve Hadleri

– Belirlenen hadler (KDV hariç 5.000 TL ve üzeri) çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, İrsaliyeli Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu, Gider Pusulası, Akaryakıt Pompalarına bağlı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Sigorta Komisyon Gider Belgesi ve Yolcu Bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Hadlerin uygulamasında; özel matrah şekline tabi mal /hizmet alış ve satışlarında katma değer vergisi dahil tutarlar, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar, belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

– Fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

– Yapılan mal/hizmet alışların iade edilmesi durumunda, hadleri aşan bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınıp Bs formunda bildirilmesi gerekecektir.

Yapılan satışlardan iade durumunda ise hadleri aşan bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınıp Ba formunda bildirilmesi gerekecektir.

– Vergi mükellefiyeti olmayan şahıslara yapılan arsa, taşıt vb. varlıkların alım ve satımlarının KDV hariç tutarlarının belirtilen hadlerin üzerinde olması halinde Ba – Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

– Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acentelerin yapmış oldukları işlemlere ilişkin hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontlarında karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını hadleri aşması halinde genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Örneğin Sigorta şirketleri veya acentelerinin Sigorta Komisyon Gider Belgesi bilgileri sigorta şirketleri tarafından Btrans üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildiği için Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmemesi gerekir.

Bankaların faktoring şirketlerine devrettiği alacaklarına ilişkin faktoring şirketleri tarafından düzenlenen faturalarda yer alan banka masraflarının Ba-Bs formlarına dahil edilmesi gerekirken, BSMV’nin dahil edilmemesi gerekmektedir. [1]

– Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

– Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve Altın Borsasına üye olup kıymetli maden Alış-Satışı ile uğraşan mükellefler bu işlemlerini Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alış ve satışlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

– Döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alış-satışlarının Ba ve Bs bildirim formlarına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

– Komisyoncular tarafından düzenlenen komisyon faturasında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının belirtilen hadleri aşması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

– Haldeki komisyoncudan mal satın alan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, KDV hariç alım tutarları belirtilen hadleri aşması halinde Ba formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

– Özel kartlar kullanılarak yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında; anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri tarafından, bedeli söz konusu kartlar kullanılmak suretiyle ödenmiş bulunan taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, elektronik ortamda tutulan ve muhafaza edilen kayıtlara istinaden, gün sonunda “muhtelif müşteriler” ibareli düzenleme zorunluluğu bulunan fatura bedellerinin hariç tutarlarının hadleri aşması halinde  Bs bildirim formu ile bildirilmesi gerekmektedir.[2]

–  Milli piyango, hemen kazan ve benzeri oyunlara ait biletlerin bayiler aracılığıyla satışında, bayilerin veya başbayilerin alacağı komisyon bedelleri için için düzenlenen  Bilet Satış Bordrosu ile Sayısal oyunlar karşılığında ödenecek komisyon bedellerine ilişkin olarak düzenlenen Sayısal Oyun Raporu’nda yer alan komisyon tutarının hadleri aşması halinde Bs bildirim formunda, satış işlem tutarı (sayısal loto, şans topu, on numara, süper loto) toplamının Ba bildirim formunda bildirilmesi gerekmektedir.[3]

– Aktife kayıtlı araçların, taşınmazın satış tutarının belirtilen hadleri aşması halinde Bs formunda bildirilmesi gerekir.

– Bir kişi veya kuruma bir ay içindeki mal ve/veya hizmet satışları toplamının belirtilen hadleri aşması halinde, aynı mükellefe düzenlenen bedelsiz faturaların da Form Bs bildirimlerine adet sayısı olarak dahil edilmesi gerekir.[4]

– İşlemlerin KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den müstesna olması Ba-Bs bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple mükelleflerin yurt dışında yapmış oldukları mal/hizmet alışları-satışları, KDV’nin konusuna girmeyen teslim ve hizmetler ile gümrük antrepo rejimi veya transit rejim kapsamında yapmış oldukları KDV’den istisna teslimler vb. satışlar ile bu şekildeki alışlarının belirtilen hadleri aşması halinde Ba-Bs bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir.

– Mükelleflerin kendi adlarına (kendi kendilerine) düzenledikleri fatura bedellerinin belirlenen hadleri aşması durumunda bunları hem Ba, hem Bs de bildirmek zorundadır.[5]

– Transit ticaret kapsamında yapılan mal alım satımlarında fatura düzenlenmesi gerektiğinden, fatura bedellerinin belirtilen hadleri aşması halinde alış ve satışların Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir.[6]

 • Şahıs veya şirketlere yapılan aylık kira ödemelerinin belirtilen hadleri aşması halinde Ba formunda bildirilmesi gerekmektedir. Ba formuna dahil edilecek tutar stopaj öncesi brüt tutar olacaktır.
 • Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve faturaya dönüştürülmeyen akaryakıt satışları Bs Formuyla bildirilmeyecektir. Faturaya dönüştürülen akaryakıt satışlarının ise Bs Formuyla bildirileceği tabiidir.
Haber Arası Reklam

C- Verilme Süreleri

– Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

– Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

– Mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16. maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

– 213 sayılı VUK’nun 162. Maddesi ile tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyetin, vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği hüküm altına alınmış olup söz konusu hükme göre mükellefiyetten kaynaklanan ödev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu tasfiye veya iflas kapanana kadar devam edecektir.

Bu durumda tasfiyeye giren şirketler ile iflas kararı alan şirketler için tasfiye ve iflas süresince aylık dönemler halinde tasfiye ve iflas kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar Ba-Bs formları boşta olsa verilmeye devam edecektir.

Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 11.4.2018 tarih ve E. 2018/114, K. 2018/233 sayılı kararı da bu yöndedir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde , 19. maddesi uyarınca yapılan devirlerde (Devir hükmünde olan nev’i değişikliği  durumu dahil) ve tam bölünmelerde; münfesih kurumun birleşme,devir,bölünmenin gerçekleştiği tarihe kadarki hadleri aşan mal ve hizmet satışları bunlar adına verilecek Ba-Bs formları ile birleşilen kurum  veya devralan kurum tarafından  takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirilecektir.

Yine birleşmenin, devrin veya tam bölünmenin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar ki hadleri aşan alış ve satışlar Ba-Bs formları ile  birleşilen kurum  veya devralan kurum tarafından takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirilecektir.

Örneğin X  Ltd. Şti. 12.12.2019 tarihinde  tescil edilmek suretiyle nev’i değişikliği yaparak Y A.Ş’ye dönüşmesi durumunda; 01.12.2019-11.12.2019 tarihleri arasındaki alış ve satışlar 12/2019 dönemi Ba-Bs formları A.Ş tarafından Ltd. Şti.’nin unvanı ve vergi no.su ile takip eden ayın son gününe kadar verilecektir.12.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki alış ve satışlar 12/2019 dönemi Ba-Bs formları ile A.Ş unvanı ve vergi no.su ile bildirilecektir.

Örneğin Ltd. Şti.’nin  17/04/2018 tarihinde tescil edilmek suretiyle A.Ş’ye devri halinde, 01/04/2018-16/04/2018 tarihleri arasında yapılmış olan mal/hizmet alım satımlarının A.Ş tarafından Ltd. Şti.’nin unvanı ve vergi no.su ile takip eden ayın son gününe kadar verilecektir. 17/04/2018-30/04/2018 tarihleri arasındaki mal/hizmet alım satımlarının ise A.Ş tarafından, takip eden ayın son günü akşamına kadar Ba-Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerekmektedir.

D- Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar

– Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

– İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

– Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

– Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

– Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alışları, satışları muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba-Bs bildirim formlarında tek satır olarak gösterilecektir.

– Bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle (boşta olsa) vermek zorundadırlar.

Vergi mahkemeleri ile Danıştay kararlarında, sigorta şirketleri ve acentelerin (381 no.lu tebliğle Bs formu verme yükümlülüğü bulunmayan kurumlar arasında yer alması sebebiyle) belirtilen hadlerin üzerinde alış ve satışlarının olmaması veya vergi dairelerince böyle bir tespit olmadığı sürece boşta olsa Ba-Bs bildirim formları verme yükümlülüklerinin olmadığı belirtilmektedir.

Ancak vergi dairesi uygulamalarında ve Gelir idaresi Başkanlığının muktezalarında faktoring şirketleri, sigorta şirketleri ve acentelerin bildirim verme mecburiyetlerinin olması sebebiyle  tüm alış/satışlarının  belirtilen haddin altında kalsa bile boş Ba-Bs formu verme zorunluluklarının olduğu belirtmektedir.

– Mükelleflerin; Ba-Bs formlarını doldururken alış ve satış yapılan şirket veya şahısların Vergi kimlik numarası/T.C kimlik numarası alanlarını doğru bir şekilde yazmaları önemli ve zorunlu bir durumdur. Ancak şirket veya şahsa ait bilgilerin gerçekleri yansıtmadığının adli ve idari makamlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla“ bedel, adet ve Soyadı/Adı veya Unvanı” alanının doldurulması, “Vergi kimlik numarası / T.C kimlik numarası” alanının ise boş bırakılarak Ba-Bs bildirim formlarının verilmesi gerekmektedir. [7]

Kaynaklar

 • gib.gov.tr
 • danistay.gov.tr
 • muhasebetr.com/yazarlarimiz/sibelkaroglu/004/

Dip Notlar

[1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 20/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308 sayılı özelgesi

[2]  Kütahya Valiliği, 28/11/2012 tarih ve 61504625-14666/8276-73 sayılı özelgesi

[3]  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 25.01.2019 tarih ve 11395140-105[MÜK257-2016/VUK-19691]-81055 sayılı  özelgesi

[4]  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 30/01/2015 tarih ve 30/01/2015-67854564-1741-51 sayılı özelgesi

[5] Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 21/07/2014 tarih ve 77058783-105[2013/57]-182 sayılı özelgesi

[6]  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 08.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900 sayılı özelgesi

[7] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 22.01.2019 tarih ve 11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19349]-68394 sayılı özelgesi

 

Devamı: Ba-Bs Bildirim Formları Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Süha YILMAZ, Stajyer Avukat-Gelir Uzmanı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.