• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveBilgiler

Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları

Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Açıklama Önceki Oran (%) İndirimli Oran (%)
Konaklama Hizmetlerinde 8 1
İşyeri Kiralama 18 8
Küçük Ev Aletleri Bakım Onarım 18 8
Düğün-Nikah Organizasyonları 18 8
Bisiklet Motosiklet Bakım Onarım 18 8
Yeme ve İçme 8 1
Sinema-Tiyatro-Müze 8 1
Yolcu Taşımacılığı 18 8
Konut Temizlik ve Bakım Onarım 18 8
Terzi-Ütü Kuru Temizleme 18 8

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Süre Uzatımı Sonucu Bazı Hizmetlerin KDV Oranları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borç tutarları taksitle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenebilir.

 

TAKSİT SAYISI İLK TAKSİT SON TAKSİT
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2021
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 31.05.2022
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2022
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 01.02.2021 30.11.2023

Devamı: Yapılandırılan Borçların Ödeme Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2022’ye Ertelenmiştir

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Açıklayıcı bilgi notu

TARİH 17/11/2020
RESMİ GAZETE NO 31307
MEVZUAT TÜRÜ 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
YAYIMLANMA TARİHİ 17/11/2020
AÇIKLAMA 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesiyle, konaklama vergisinin 1/1/2021 olan yürürlük tarihi, 1/1/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

 

Devamı: Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2022’ye Ertelenmiştir Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş

Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için, aşağıdaki tebliğ ve sirküleri inceleyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:283)

Gelir Vergisi Sirküleri/93

 

 

Devamı: Gerçek Usulde Vergilendirmeden Basit Usulde Vergilendirmeye Geçiş Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni

(SGK’nın TÜRMOB’a Gönderdiği Cevabi Yazı)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı :51592363-045.02-E.8230373

Tarih: 10/07/2020

Konu : Eksik Gün Nedeni

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

İlgi: 22/6/2020 tarihli ve 3836 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda Covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri müteakip geçilen normalleşme süreci sonrasında birçok firmanın kısa çalışma ödeneğini sonlandırdığı, birliğinize gelen yoğun sorularda Haziran ayının kalan süreleri için çalışanlarını nakdi ücret desteği kapsamında ücretsiz izinden yararlandırmak isteyen işverenlerin 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler mi yoksa 29-Pandemi Ücretsiz İzin veya Diğer (4857 Geç. 10. Md.) kodunu mu seçecekleri hakkında tereddüt oluştuğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24/06/2020 tarihli ve 7448589 sayılı yazımız ile söz konusu husus Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’ndan sorulmuştur.

İlgili Başkanlıktan alınan görüş yazısında;

17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde feshedilmesine rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, geçici 10 uncu maddede yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, nakdi ücret desteği ödenebilmesi hüküm altına alındığı,

22/04/2020 tarihinde kabul edilen 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların “Başvuru Esasları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının a) bendinde ” Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler,

“https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıranlar ise bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar aynı eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirirler.” Hükmünün yer aldığı,

Uygulama bakımından 4447 sayılı Kanunun Geçici 24 üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, pandemi nedeniyle verilen ücretsiz izinle birlikte ilgili Madde (Geçici 24) kapsamına girmeyen bir eksik gün nedeninin söz konusu olması halinde (kısa çalışma ödeneği de olsa), Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” olarak seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı’ndan alınan görüş yazısı da yazımız ekinde yer almakta olup belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

Haber Arası Reklam

 

Devamı: Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Toplu/Güncel – 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri

İÇİNDEKİLER

— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

— Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

— Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

— Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

— Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları

— İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

— Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

— Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

— Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

— Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

— Fiyat Etiketi Yönetmeliği

— Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

— Garanti Belgesi Yönetmeliği

— Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

— Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

— Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

— Reklam Kurulu Yönetmeliği

— Tüketici Konseyi Yönetmeliği

— Reklam Konseyi Yönetmeliği

— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

— Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

— Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ

— 6502 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

— Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevlerine İlişkin Parasal Sınırların Arttırılmasına Dair Tebliğ

— 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Haber Arası Reklam

Devamı: Toplu/Güncel – 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili SGK Açısından Bilinmesi Gerekenler

Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili SGK Açısından Bilinmesi Gerekenler

Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Bilinmesi Gerekenler

Soru:

Kısa çalışma ödeneğinin ilk 7 günü için 4857 sayılı İş Kanununa göre sigortalıya yarım ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısı kaç gün üzerinden bildirilecektir?

Cevap

Yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Örnek

Yarım ücret ödenen sürelerin 6/4/2020 – 12/4/2020 tarihleri arasında olması halinde yarım ücret alınan sürelerin tamamının 7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak bildirilmesi gerekmektedir

Soru

Sigortalıya ödenen günlük brüt yarım ücretin prime esas günlük kazanç alt sınırının altında olması halinde prime esas kazanç hangi tutar üzerinden bildirilecektir?

Cevap

Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.

Örnek

Prime esas günlük kazancı 160 TL olan bir sigortalının brüt yarım ücreti 80 TL) prime esas kazanç alt sınırının 98,10 TL) altında olacağından söz konusu sigortalının prime esas günlük kazancı için 98,10 TL esas alınarak bildirim yapılacaktır

Soru

Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin ödenmesinden işveren mi sorumludur?

Cevap

Evet. Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Örnek

Sigortalının brüt yarım ücreti 80 TL) ile prime esas kazanç alt sınırının 98,10 TL) arasındaki fark olan 18,10 TL’ye ait sigorta priminin 18,10 x 0,375 = 6,79 TL x 7 gün= 47,53 TL’nin ödenmesinden işveren sorumlu olacaktır

Soru

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların eksik gün bildirimi hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde sadece kısa çalışma ödeneğinden dolayı eksik gün bulunması halinde 18 Kısa çalışma ödeneği kodu, Sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde kısa çalışma ödeneği ile birlikte ayrıca başka eksik gün olması halinde 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kodu,

seçilecektir.

Örnek

1 4 2020 5 4 2020 tarihleri arasında çalışan, 6 4 2020 12 4 2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 18 gün 18 kodu ile eksik gün nedeni bildirilecektir

Örnek

1 4 2020 4 4 2020 tarihleri arasında istirahatli olan, 5 4 2020 tarihinde çalışan, 6 4 2020 12 4 2020 tarihleri arası yarım ücret ve ayın geri kalanın da kısa çalışma ödeneği alan sigortalı için 22 gün 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler kod ile eksik gün
nedeni bildirilecektir

Soru

Eksik gün nedeni olarak 18 veya 27 kodunu seçen işverenin kısa çalışma ödeneği başvurusunun reddedilmesi halinde eksik gün nedenini değiştirebilmesi mümkün müdür?

Cevap

Evet değiştirilebilir Bu işlemin yapılabilmesi için işyeri doyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir

Soru

Kısa Çalışma Ödeneği Alan Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri hangi eksik gün koduyla yapılacaktır?

Cevap

Kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar için 18 Kısa çalışma ödeneği” ile 27 Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenleri seçilebilecektir.

Soru

İşyerinde faaliyetini tamamen durduran işverenin kısa çalışma ödeneği alan sigortalıları bildirme zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Cevap

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların sıfır gün sıfır kazanç ile bildirilmeleri ve eksik gün nedeni olarak 18 Kısa çalışma ödeneği” veya 27 Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinden birinin seçilmesi gerekmektedir.

Örnek

İşyerinde faaliyetini tamamen durduran ve 1 4 2020 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işveren tarafından 2020 /Nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların bildirimi sıfır gün ve sıfır kazanç şeklinde yapılacaktır.

Haber Arası Reklam

 

Devamı: Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili SGK Açısından Bilinmesi Gerekenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Çocuk ve Küçük Çocuk Kimdir?

Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade etmektedir.

Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Halinde SGK Çıkış Kodu ve Eksik Gün Nedeni Ne Seçilmelidir?

SGK Çıkış Kodu – 29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Eksik Gün Nedeni – 15-Devamsızlık seçilmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Yıl Kaç Gün Olarak Hesaplanır?

Yıl 365 gün olarak hesaplanır.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365’e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Pazar-Pazartesi Günü İşe Başlayan İşçinin İşe Girişi

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 16/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 3- 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

(SGK Genelgesi 2013/11)

Kıst Dönem Engelli İndirimi

“… özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. “

(GİB Özelgesi)

Babalık İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle doğumun, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

Evlilik İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

– 4857 iş kanununa göre evlilik izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle iznin, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

– Evlilik İzin günü, nikahın yapıldığı günden sayılmaya başlanır.

– Evlilik izin günü yasal olarak nikahın kıyıldığı gün başlamalıdır. Bugünden itibaren izin verilmesi gerekir, ancak mazeret izni olduğu için gerçek düğün gününde de verilebilir.

İşçinin Refakatçi İzni var mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye refakat izni verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, annesi, babası, eşi veya çocuğu hastanede yatmakta olan işçiye, işveren kendi isteğiyle izin verebilir. Bunun dışında işçinin refakatçilik nedeniyle izinli sayılması mümkün değildir. İşçinin refakatçi raporu alması durumu değiştirmez.

ad

Devamı: Kısa Kısa Anahtar Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Kısa Kısa Anahtar Bilgiler

Çocuk ve Küçük Çocuk Kimdir?

Küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı sirkülerde açıklanmış olup “Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade etmektedir.

Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Halinde SGK Çıkış Kodu ve Eksik Gün Nedeni Ne Seçilmelidir?

SGK Çıkış Kodu – 29 -İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Eksik Gün Nedeni – 15-Devamsızlık seçilmelidir.

Kıdem Tazminatı Hesabında Yıl Kaç Gün Olarak Hesaplanır?

Yıl 365 gün olarak hesaplanır.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365’e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Pazar-Pazartesi Günü İşe Başlayan İşçinin İşe Girişi

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 16/4/2009 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 16/4/2009 ila 16/5/2009 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 16/5/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 18/5/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 2- 21/6/2009 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 3- 20/7/2009 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2009 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2009 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

(SGK Genelgesi 2013/11)

Kıst Dönem Engelli İndirimi

“… özürlü hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle ücret ödenmesi halinde sakatlık indirimi aylık tutarlar üzerinden uygulanacak olup, bir ay içerisinde kıst dönem çalışılması durumunda da sakatlık indiriminin aylık tutarları dikkate alınacaktır. Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise sakatlık indiriminin günlük tutarları ile uygulanması gerekmektedir. “

(GİB Özelgesi)

Babalık İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

4857 iş kanununa göre babalık izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle doğumun, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

Evlilik İzninin Tatil Günlerine Denk Gelmesi:

– 4857 iş kanununa göre evlilik izinlerinde “İş Günü” ibaresi yer almamaktadır. Bu nedenle iznin, dini bayramlara, resmi tatil ve özel tatil günlerine denk gelmesi durumunda tatil günleri izin gününden sayılmaktadır.

– Evlilik İzin günü, nikahın yapıldığı günden sayılmaya başlanır.

– Evlilik izin günü yasal olarak nikahın kıyıldığı gün başlamalıdır. Bugünden itibaren izin verilmesi gerekir, ancak mazeret izni olduğu için gerçek düğün gününde de verilebilir.

İşçinin Refakatçi İzni var mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiye refakat izni verileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, annesi, babası, eşi veya çocuğu hastanede yatmakta olan işçiye, işveren kendi isteğiyle izin verebilir. Bunun dışında işçinin refakatçilik nedeniyle izinli sayılması mümkün değildir. İşçinin refakatçi raporu alması durumu değiştirmez.

ad

Devamı: Kısa Kısa Anahtar Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Pratik Bilgiler

2020 Pratik Bilgiler

2020 Pratik Bilgiler Sürekli Güncellenmektedir

» 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İdari Para Cezaları

» 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

» 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu İdari Para Cezaları

» Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)

» Amortismanlar

» Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82)

» Asgari Geçim İndirimi

» Asgari Ücret

» Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

» Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

» Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48 md)

» Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı

» Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

» Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

» Bildirim ve Süreler

» Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)

» Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

» Cenaze Yardımı

» Çevre Temizlik Vergileri

» Çıraklar İçin Asgari Ücret

» Dava Açma Süreleri

» Damga Vergisi Oranları

» Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

» Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

» Değerli Kağıt Bedelleri

» Değerli Konut Vergisi Oranları

» Dijital Hizmet Vergisi Oranı

» Konaklama Vergisi Oranı

» Ulaşım Bedeli (Günlük) GV Muafiyeti

» Demirbaş ve Amortisman Sınırı

» Doğum Yardımı

» Ek Mali Tablo Verilmesinin Sınırı

» Emlak Vergisi Oranları

» Emzirme Ödeneği

» En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343)

» Fatura Kullanma Mecburiyeti

» Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

» Form BA – BS

» Geçici Vergi Oranları

» Gelir Vergisi Tarifesi

» Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

» Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

» İhbar Bildirim Süreleri

» İlçe Listesi

» İşçilik Maliyetleri

» İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

» İşsizlik Sigortası Oranları

» İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti

» Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

» Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

» Kapıcı Maaş Hesabı

» Kısmi KDV Tevkifat Oranları

» Kıdem Tazminatı Tavanı 2020/I.Dönem

» Kira Stopajı Oranı

» KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

» m2 İnşaat Maliyet Bedelleri (Yıllar İtibarıyla)

» Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ( TTK 1530 Md. )

» Mesken (Konut Kira) Kira Gelirlerinde İstisna

» Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (MTV)

» Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

» Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

» Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

» Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

» Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu

» SGK 4/1A Belge Türleri

» SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

» SGK Eksik Gün Nedenleri

» SGK İşten Çıkış Kodları

» SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar

» SGK Yemek Muafiyeti

» SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

» Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)

» TEFE Oranları (1994/100)

» Tevkifat Oranları

» Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

» Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

» Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

» Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)

» VUK’da Kanuni ve İdari Süreler

» VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

» Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller

» Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

» Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)

» Yeniden Değerleme Oranı

» Yeniden Değerleme Oranı (MTV)

» Yıllar İtibarıyla Asgari Ücretler

» Yıllık Ücretli İzin Süreleri

» Yurt Dışı Gündelikler

» Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

» Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı

» Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi

» Zorunlu BES ( Bireysel Emeklilik )

Pratik Bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Sorumluluk kabul edilmez.

Hazırlayan: Şaban ABACI/SMMM/alo@alomaliye.com

ad

Devamı: 2020 Pratik Bilgiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.