• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivee-Defter

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır?

e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

2. e-Defter Saklama uygulaması, hangi işletim sistemleri üzerine kurulabilir?

Uygulama hali hazırda Windows işletim sistemlerine kurulabilmektedir.

3. e-Defter Saklama uygulaması, hangi web adresleri ile bağlantı kurmaktadır?

Uygulama, deftersaklama.gib.gov.tr 443 ve localhost 1085 (SaxonApi) adresleri ile bağlantı kurmaktadır.

4. e-Defter Saklama uygulaması, hangi protokolleri kullanmaktadır?

e-Defter Saklama uygulaması HTTP protokolünü kullanmaktadır.

5. e-Defter Saklama uygulamasının çalışması için .net framework, java gibi ayrıca bir yazılım yüklenmeli midir?

Uygulama .net üzerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle .net framework 4.5 veya üstü kurulu versiyonlar ile çalışmaktadır. Bununla birlikte söz konusu framework bilgisayarınızda kurulu değil ise Saklama Uygulaması otomatik olarak indirip kurmaktadır.

6. Uygulamanın çalışması için oturum açan kullanıcının, yönetici yetkisine ihtiyaç var mıdır?

Evet. Uygulamayı bilgisayarınıza kurabilmek için yönetici (admin) yetkiniz olması gerekmektedir. Yönetici yetkiniz yok ise bilgisayarınızda kurulum işlemine yetkiniz olmadığınıza dair uyarı alabilirsiniz.

7. e-Defterlerin ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenip yüklenmediğini nasıl anlaşılır?

“e-Defter Listesi” ekranında Gönderim Adımı “BAŞARILI” olarak görülen dosyalar sisteme yüklenmiştir. Ayrıca en kısa sürede e-Defter Uygulaması ile de entegre edilecek olup, saklama uygulamasına gönderilen paketlerin durumu izlenebilecektir.

8. Klasöre bırakılacak dosyalar hangi formatta olmalıdır.

Klasör içerisinde sadece e-Defter ve berat dosyalarının “.zip” formatında sıkıştırılmış halleri olmalıdır. Söz konusu “.zip” dosyalar asıl xml dosyalar ile aynı şekilde isimlendirilmelidir.
Bunun dışında “.Zip” , “.ZIP”, “.rar” v.s. uzantılı dosyalar sisteme alınmamaktadır.

9. Uygulamanın web erişim arayüzü var mıdır?

Uygulama web base bir uygulama değildir, sadece form uygulama olarak kullanıma sunulmuştur. Bu nedenle edefter.gov.tr internet sitesinden indirilmesi gerekmekte olup, gerekli durumlarda uygulama kendini otomatik olarak güncelleyebilmektedir.

personel programı

10. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi yerine Özel Entegratörlerin sistemlerinde saklanması mümkün müdür?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup, saklama işlemi yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ancak, bu zorunluluk mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığından, mükelleflerimizin bu ödevlerini yerine getirirken sorun yaşamamak adına istemleri halinde Başkanlık sistemlerine yüklenen ikincil kopyaların dışında kendi ihtiyaçları için e-Belge saklamacı kuruluşlardan ya da güvenli veri merkezlerinde de ayrıca hizmet alabilirler.

11. 2020 yılı içerisinde e-Defter mükellefiyeti son bulan mükellef, e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını yüklemek zorunda mı?

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların Başkanlık sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

12. Uygulama kullanımı sırasında belirlenen dosya yolunun bağlandığı klasörde hangi dosyaların bulunması gerekmektedir ve tüm dosyalar Saklama uygulaması ile Başkanlığa aktarılmakta mıdır?

Dosya yolu ile belirlediğimiz klasörde e-Defter, berat ve GİB onaylı berat dosyalarının “.zip” halleri bulunmak zorunda olup, kontroller bu üç dosya türü üzerinden yapılmaktadır.

Bununla birlikte sisteme yalnızca e-Defterler ve GİB onaylı berat (GİB ön ekli) dosyaları alınmaktadır.

13. Saklama uygulamasında alınan “Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır” uyarısının anlamı nedir?

Bu hatayı alan mükelleflerimizin ilgili dönem e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter görüntüleyici programı” ile kontrol ederek “Durum Raporu”nun ekran görüntüsünü edefter@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmesi halinde teknik ekibimiz gerekli kontrolleri yaparak geri dönüş sağlayacaktır.

14. Yüklenen dosyaların durumlarının “Başarılı” veya “Başarıyla gönderildi” şeklinde görünmesi arasındaki fark nedir?

Yüklenen dosyalardan durum kodu “Başarıyla gönderildi” şeklinde olanlar, işlenmek üzere kuyrukta beklemektedir. Durum kodunun, yoğunluk nedeniyle “Başarılı” koduna dönmesi zaman alabilir. Bu durumda gönderilen paketlerle ilgili bir işlem yapılmasına gerek bulunmamakta olup, durum kodunun değişimi izlenmelidir.

15. “e-Defter Bildirim uygulaması”na giriş yapıldığında farklı mükelleflere ait yükleme bilgilerini görünmesi durumu?

Bu durum yapılacak bir güncelleme ile yakın zamanda çözümlenecek. e-Defterler, kullanıcı lokalinde kriptolanarak gönderildiğinden içeriği Başkanlık da dahil olmak üzere hiç bir kullanıcı tarafından görüntülenememektedir.

16. E-Defter Listesinde “Dosya CRC Kontrolu yapıldı“ şeklinde uyarı çıkması durumu?

Bu uyarı, kriptolanmak üzere saklama uygulamasına yüklenen e-Defter ve GİB onaylı berat dosyalarının Merkeze gönderilmeden önce uygulama arayüzünde işleminin devam ettiğini belirtmekte olup, paketlerin başarıyla yüklendiği anlamına gelmez. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü “Başarıyla Gönderildi.” olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü “BAŞARILI” olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

17. E-Defter Listesinde “Dosya Kilitli“ şeklinde uyarı çıkması durumu?

Bu mesaj, paketlerin işleminin devam ettiği, henüz Merkeze gönderilmediği anlamına gelmektedir. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü “Başarıyla Gönderildi.” olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü “BAŞARILI” olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

Kaynak: GİB

 

Devamı: e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Saklama Uygulaması SSS

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır?

e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

2. e-Defter Saklama uygulaması, hangi işletim sistemleri üzerine kurulabilir?

Uygulama hali hazırda Windows işletim sistemlerine kurulabilmektedir.

3. e-Defter Saklama uygulaması, hangi web adresleri ile bağlantı kurmaktadır?

Uygulama, deftersaklama.gib.gov.tr 443 ve localhost 1085 (SaxonApi) adresleri ile bağlantı kurmaktadır.

4. e-Defter Saklama uygulaması, hangi protokolleri kullanmaktadır? e-Defter Saklama uygulaması HTTP protokolünü kullanmaktadır.

5. e-Defter Saklama uygulamasının çalışması için .net framework, java gibi ayrıca bir yazılım yüklenmeli midir?

Uygulama .net üzerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle .net framework 4.5 veya üstü kurulu versiyonlar ile çalışmaktadır. Bununla birlikte söz konusu framework bilgisayarınızda kurulu değil ise Saklama Uygulaması otomatik olarak indirip kurmaktadır.

6. Uygulamanın çalışması için oturum açan kullanıcının, yönetici yetkisine ihtiyaç var mıdır?

Evet. Uygulamayı bilgisayarınıza kurabilmek için yönetici (admin) yetkiniz olması gerekmektedir. Yönetici yetkiniz yok ise bilgisayarınızda kurulum işlemine yetkiniz olmadığınıza dair uyarı alabilirsiniz.

7. e-Defterlerin ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenip yüklenmediğini nasıl anlaşılır?

“e-Defter Listesi” ekranında Gönderim Adımı “BAŞARILI” olarak görülen dosyalar sisteme yüklenmiştir. Ayrıca en kısa sürede e-Defter Uygulaması ile de entegre edilecek olup, saklama uygulamasına gönderilen paketlerin durumu izlenebilecektir.

8. Klasöre bırakılacak dosyalar hangi formatta olmalıdır?

Klasör içerisinde sadece e-Defter ve berat dosyalarının “.zip” formatında sıkıştırılmış halleri olmalıdır. Söz konusu “.zip” dosyalar asıl xml dosyalar ile aynı şekilde isimlendirilmelidir. Bunun dışında “.Zip” , “.ZIP”, “.rar” v.s. uzantılı dosyalar sisteme alınmamaktadır.

9. Uygulamanın web erişim arayüzü var mıdır?

Uygulama web base bir uygulama değildir, sadece form uygulama olarak kullanıma sunulmuştur. Bu nedenle edefter.gov.tr internet sitesinden indirilmesi gerekmekte olup, gerekli durumlarda uygulama kendini otomatik olarak güncelleyebilmektedir.

10. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi yerine Özel Entegratörlerin sistemlerinde saklanması mümkün müdür?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluş yetkilendirilmemiş olup, saklama işlemi yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak, bu zorunluluk mükelleflerimizin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığından, mükelleflerimizin bu ödevlerini yerine getirirken sorun yaşamamak adına istemleri halinde Başkanlık sistemlerine yüklenen ikincil kopyaların dışında kendi ihtiyaçları için e-Belge saklamacı kuruluşlardan ya da güvenli veri merkezlerinde de ayrıca hizmet alabilirler.

personel programı

11. 2020 yılı içerisinde e-Defter mükellefiyeti son bulan mükellef, e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını yüklemek zorunda mı?

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların Başkanlık sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

12. Uygulama kullanımı sırasında belirlenen dosya yolunun bağlandığı klasörde hangi dosyaların bulunması gerekmektedir ve tüm dosyalar Saklama uygulaması ile Başkanlığa aktarılmakta mıdır?

Dosya yolu ile belirlediğimiz klasörde e-Defter, berat ve GİB onaylı berat dosyalarının “.zip” halleri bulunmak zorunda olup, kontroller bu üç dosya türü üzerinden yapılmaktadır. Bununla birlikte sisteme yalnızca e-Defterler ve GİB onaylı berat (GİB ön ekli) dosyaları alınmaktadır.

13. Saklama uygulamasında alınan “Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır” uyarısının anlamı nedir?

Bu hatayı alan mükelleflerimizin ilgili dönem e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter görüntüleyici programı” ile kontrol ederek “Durum Raporu”nun ekran görüntüsünü edefter@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmesi halinde teknik ekibimiz gerekli kontrolleri yaparak geri dönüş sağlayacaktır.

14. Yüklenen dosyaların durumlarının “Başarılı” veya “Başarıyla gönderildi” şeklinde görünmesi arasındaki fark nedir?

Yüklenen dosyalardan durum kodu “Başarıyla gönderildi” şeklinde olanlar, işlenmek üzere kuyrukta beklemektedir. Durum kodunun, yoğunluk nedeniyle “Başarılı” koduna dönmesi zaman alabilir. Bu durumda gönderilen paketlerle ilgili bir işlem yapılmasına gerek bulunmamakta olup, durum kodunun değişimi izlenmelidir.

15. “e-Defter Bildirim uygulaması”na giriş yapıldığında farklı mükelleflere ait yükleme bilgilerini görünmesi durumu?

Bu durum yapılacak bir güncelleme ile yakın zamanda çözümlenecek. e-Defterler, kullanıcı lokalinde kriptolanarak gönderildiğinden içeriği Başkanlık da dahil olmak üzere hiç bir kullanıcı tarafından görüntülenememektedir.

16. E-Defter Listesinde “Dosya CRC Kontrolu yapıldı“ şeklinde uyarı çıkması durumu?

Bu uyarı, kriptolanmak üzere saklama uygulamasına yüklenen e-Defter ve GİB onaylı berat dosyalarının Merkeze gönderilmeden önce uygulama arayüzünde işleminin devam ettiğini belirtmekte olup, paketlerin başarıyla yüklendiği anlamına gelmez. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü “Başarıyla Gönderildi.” olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü “BAŞARILI” olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

17. E-Defter Listesinde “Dosya Kilitli“ şeklinde uyarı çıkması durumu?

Bu mesaj, paketlerin işleminin devam ettiği, henüz Merkeze gönderilmediği anlamına gelmektedir. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü “Başarıyla Gönderildi.” olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü “BAŞARILI” olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

Kaynak: GİB

Devamı: e-Defter Saklama Uygulaması SSS Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

e-Defter Berat Yükleme Süreleri Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE
DÖNEM E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ
OCAK NİSAN AYI SONU
ŞUBAT MAYIS AYI SONU
MART HAZİRAN AYI SONU
NİSAN TEMMUZ AYI SONU
MAYIS AĞUSTOS AYI SONU
HAZİRAN EYLÜL AYI SONU
TEMMUZ EKİM AYI SONU
AĞUSTOS KASIM AYI SONU
EYLÜL ARALIK AYI SONU
EKİM OCAK AYI SONU
KASIM ŞUBAT AYI SONU
ARALIK Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kaynak: GİB

İlginizi Çekebilir
2021 Yılı Pratik Bilgiler
2021 Vergi Dilimleri
2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

Devamı: e-Defter Berat Yükleme Süreleri – Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

GİB – e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler

Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün “3.2.1.” maddesinde, e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellef grupları;

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
 • Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler,

olarak belirlenmiştir.

Aynı bölümün 3.2.6. maddesinde ise söz konusu mükelleflerin uygulamaya geçiş tarihlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre;

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),
 • Söz konusu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu kapsamda, Başkanlığımızca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2.1. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrası gereğince, e-Fatura uygulamasına geçmesi gerektiği için e-Defter uygulamasına da geçmesi gereken sektör ve mükellef grupları, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde açıklanmış olup, bu bağlamda aşağıdaki sayılan mükelleflere zorunluluk getirilmiştir.

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nden lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle 2020 yılı içinde iştigal etmeye başlayan mükellefler.

Bu itibarla, mükelleflerimizden 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı bölümü ile bu bölümün 1 inci fıkrasında atıf yapılan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirlenen şartları taşıyanların, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen süreler dahilinde e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” bölümünde belirtilen şartları taşımayan, ancak 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında kendilerine e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-Bilet ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, söz konusu uygulamalardan yararlanmak üzere e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekenlerin, e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerden, gerek mükellefiyet türü gerekse işletme ölçeği nedeniyle gelir-gider kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutanların, bilanço usulüne göre defter tutmaya başlayana kadar e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

 

Devamı: GİB – e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları – Emrah AYGÜL, YMM

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyaları

Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
emrah.aygul@erisymm.com

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınır.”

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur. Buna göre e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işlemi;

– Başkanlıktan izin alan saklayıcı kuruluşların (özel entegratörlerin)

– Ya da Başkanlığın

bilgi işlem sistemlerinde yapılmalıdır.

Mükellefler teorik olarak hangi sisteme yükleme yapacaklarını kendileri seçebilmektedir. Tabi tercih için her iki siteminde aynı anda kullanılabilir olması gerekmektedir.  Nitekim http://forum.efatura.gov.tr/ adresinde konu ile ilgili sorulan soruya aşağıdaki cevap verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-04-15 12:11: E-defter saklama konusunda entegratör kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dileyen mükellefler GİB sistemlerine de yükleme yapabilir.

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir

personel programı

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: “Bu kılavuz vasıtasıyla, 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesi, amaçlanmaktadır.”

Görebildiğimiz kadarı ile e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti veren özel entegratörlerin kimler olduğu halen açıklanmamıştır.

Ancak 09.10.2020 tarihinde yayımlanan e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kılavuz uyarınca 2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:  

DÖNEM AKTARIM ZAMANI
2020 / Ocak – Şubat – Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17     Mayıs 2021’e kadar

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:  

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ancak Başkanlıkça yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında,  ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

AYLIK / 3 AYLIK SEÇENEĞİ DÖNEM AKTARIM ZAMANI
AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR 2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15  Nisan 2022’ye kadar

16  Mayıs 2022’ye kadar

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR 2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
15  Nisan 2022’ye kadar

16  Mayıs 2022’ye kadar

2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine (yetki verildiğinde saklayıcı kuruluş sistemlerine) süresinde yüklenmesi hem idari yaptırıma muhatap kalmamak hem de defter belgelerin muhafazasını daha güçlü hale getirmek açısından önemlidir. Bu sebeple uygulayıcılar tarafından kılavuzun incelenmesi, sürelere riayet edilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Söz konusu kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: 2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanları – Emrah AYGÜL, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

E-Defter ve Beratların Oluşturulma Süresi İçerisinde Saklayıcı Kuruluş ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sistemine Yüklenmesi Zorunluluğu ile GİB’in e-Defterlere Erişim İmkânı- Emrah AYGÜL, YMM

E-Defter Berat Yüklenmesi

Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
emrah.aygul@erisymm.com

Kâğıt Veri mi Elektronik Veri mi?

Verilerin gelişen teknoloji ile birlikte kağıt yerine elektronik ortama kaydedilmesi hem fiziksel arşivlemede kolaylık hem de verilerin daha etkin kullanılabilmesinin önünü açmıştır. Peki veri güvenliğinde de daha avantajlı hale geldik mi?

Bilindiği üzere şirketler ve bireysel iş yapanlar defter ve belgelerini yasalarda öngörülen sürelerde (TTK ve SGK mevzuatı açısından 10 yıl, vergi hukuku açısından istisnai durumlar dışında 5 yıl) saklamak ve bu süre içerisinde gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.  Defter ve belgeler kaybolur ise Türk Ticaret Kanununun 82/7. maddesi uyarınca şu hüküm dikkate alınmalıdır: “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.”

Fiziki olarak muhafaza edilen defter ve belgeler, yasa maddesinde belirtildiği üzere yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayi olabilir. Elektronik ortamda saklanan defter ve belgeler de yine aynı sebeplerle zayi olabilir. Ancak elektronik ortamda saklanan veriler birkaç farklı adreste (şehirde-ülkede-kıtada) saklanabileceğinden ve yedeklenebileceğinden zayi riski bu anlamda minimize edilebilmektedir. Fakat günden güne artan siber saldırılar elektronik verilerin hem muhafazasını hem de gizliliğini tehlike altına almaktadır.

1 ton kağıt hamuru için 2 ton ağaç gerektiği, bunun için de 20 ağacın kesildiği ve kesilen 20 ağaç ile sadece 200.000 sayfa yani 80 koli A4 fotokopi kağıdı üretilebildiği göz önüne alındığında[1] kağıt kullanımı yerine elektronik ortamın kullanılması hem çevre, hem verilerin etkin kullanımı, hem de gerekli önlemlerin alınması şartıyla güvenlik açısından tercih edilmelidir.

Dolayısıyla;

 • Fiziksel arşivlemede kolaylık,
 • Veri transferinde kolaylık,
 • Erişimde kolaylık,
 • Paylaşımda kolaylık,
 • Aynı anda birden fazla merciye verilerin ibrazının mümkün olması ve veriler üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi,
 • Verilerin etkin kullanılabilmesi,
 • Kağıt deformasyonun olmaması
 • ve çevresel faktörler

elektronik ortamda verilerin saklanmasını daha avantajlı kılmaktadır.

Verilerin yedeklerinin saklanmasında yetkilendirilmiş kuruluşların kullanılmasının zamanla zorunlu hale gelmesi ve verilerin paylaşım – erişiminde kolaylık, kamu yararını ilgilendiren konularda bu verilere kamu kurumlarının da (vergi idaresi, yargı organları gibi) zamanla erişim hak taleplerini ortaya çıkarabilecektir. Yazımızda bu konudaki vergisel düzenlemeler ele alınmıştır.

Siber Saldırılar- e-Defterlerini İbraz Etmeyen Mükelleflerin Defterlerine Direkt Ulaşmak  ve e-Defterlerin Muhafazasını Güvence Atına Almak İsteyen Gelir İdaresi Başkanlığı

Günümüzde işletmelerin bilgi sistemlerine, işletme çalışanları tarafından internetin olduğu herhangi bir noktadan ulaşılabilmektedir. Bu durumun varlığı aynı zamanda verilere ulaşmak isteyen bilgisayar korsanlarına da imkân sağlayabilmektedir. Yine çeşitli sahte e-postalar ile daha kapalı sistemlere de korsanların erişebildikleri malumdur.

Son yıllarda elektronik verilerin siber saldırılar ile silindiği, şifrelendiği verilerin geri yüklenmesi karşılığında bitcoin ile ödenmek üzere fidye istendiği sıkça rastlanan bir durumdur. Her ne kadar çeşitli güvenlik duvarları, virüs programları vb. ile bu duruma önlem alınmak istense de yine de  bu tip olumsuz durumların önüne geçilemiyor. Siber fidye saldırılarında Türkiye’nin dünyada altıncı, Avrupa’da ise ilk sırada olduğunu belirtiyor.[2]

Siber güvenlik ve veri güvenliği konusunda işletmelerce yeterli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin sürekli test edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı da mükelleflere, elektronik defterlerinin muhafazasını emniyete almak ve defterlere direkt erişimini kolaylaştırmak için ek yükümlülükler getirmiştir.

Tebliğ ve Teknik Kılavuz ile Getirilen Yükümlülükler

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca; “e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve beratların teknik yeterliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta saklama izni verilen özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde muhafaza usulü ile muhafaza edilmesi sürecinde e-Defter uygulamasına dâhil olan mükellefler ve özel entegratörler tarafından uyulması gereken genel, gizlilik ve güvenliğe ilişkin usul ve esaslar, Başkanlık tarafından hazırlanarak edefter.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kılavuzu”nda açıklanır. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının bu fıkra uyarınca muhafazası için gerekli yükleme işlemlerinde bu Tebliğin (4.3.4) numaralı fıkrasında belirtilen süreler[3] dikkate alınır.”

Tebliğ uyarınca e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi, mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Bu çerçevede e-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak istenecektir. İlgili mükellef tarafından e-Defter dosyaları ile beratlarının yazılı talebe rağmen yetkili makamlara ibraz edilmediğinin veya edilemediğinin tevsikini müteakip, saklama hizmetini veren özel entegratörden Başkanlık aracılığı ile ya da muhafaza işleminin Başkanlık sistemlerinde yapılması halinde ise Başkanlıktan, resmi yazılı talepte bulunularak ilgili e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının ibrazı istenebilecektir

Tebliğde belirtilen ve e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Saklama Kılavuzu” 31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir. Kılavuzda amaç şu şekilde belirtilmiştir: Bu kılavuz vasıtasıyla, 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) ile, e-Defter saklayıcı kuruluşlar vasıtasıyla; mükelleflerin e-Defter uygulaması kapsamında oluşturdukları e-Defterler ile Berat dosyalarının gizliliği ve kriptolu olarak güvenliği sağlanmış bir şekilde ikincil kopyalarının saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde uzaktan erişimine imkan verilmesi, amaçlanmaktadır.”

Kılavuz’a göre mükellefler öncelikle, Saklayıcı Kuruluş seçimini kurulum esnasında Portal üzerinden yapacaktır. Kendilerine saklayıcı kuruluş izni verilenlerin listesi www.edefter.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ancak bu liste gördüğümüz kadarı ile halen yayımlanmamıştır.

Kılavuza göre dosyalar Saklayıcı Kuruluşun sistemine yüklenip depolandığında GİB’e aşağıdaki özet bilgiler iletilecektir:

 • Saklama Protokol Versiyonu
 • Şifreleme Anahtar Versiyonu
 • Mükellef Bilgileri ve/veya Muhasebeci Bilgileri
 • Dosya İsmi
 • Dosya Oluşturulma Tarihi
 • Dosya Alınma Tarihi
 • Dosya Boyutu
 • Dosya Özet Değeri

GİB bir arayüz vasıtasıyla saklanan dosyaları görebilecek, Saklayıcı Kuruluş Merkezi Sistemi, GİB Merkezi Sisteminin talep ettiği Dosya GİB Tekil Numarası’na ait dosyayı GİB Merkezi Sistemine anlık olarak iletecektir. Kılavuz uyarınca saklayıcı kuruluş, mükelleflere ait e-Defter kayıtlarının şifreli olarak tutulmasını sağlayacak olan altyapıyı kendi bünyesinde sağlamalı, felaket kurtarma gibi her türlü yedekleme ve kurtarma önlemini almalıdır.

Özetleyecek olursak;

Tebliğ ile e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu tutulmuştur. e-Defter ve berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının Saklayıcı Kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine yükleme işlemlerinde, e-defter ve berat dosyalarını oluşturma, onaylama ve yükleme süresi dikkate alınacaktır. Yani bu süre içerisinde yüklenecektir.

e-Defter uygulaması kapsamında saklama hizmeti vermek isteyen özel entegratör kuruluşların sahip olması gereken altyapı, sistem, uluslararası sertifika vb. konuları açıklayan “e-Defter Saklama Kılavuzu”  31.03.2020 tarihinde yayımlanmış, 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Yürürlük 1.1.2020 tarihi olmasına rağmen görebildiğimiz kadarıyla uygulamanın başlayabilmesi için saklayıcı kuruluşların listesi ve Başkanlığın bilgi sisteminde muhafaza konusunda henüz bir bilgi yayımlanmamıştır.

http://forum.efatura.gov.tr/ adresinde konu ile ilgili sorulan “Başkanlığın bilgi işlem sisteminde defter saklama işlemi nasıl yapılmaktadır? Bu sisteme defter nasıl yüklenecek? sorusuna aşağıdaki cevaplar verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-04-15 12:11: E-defter saklama konusunda entegratör kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dileyen mükellefler GİB sistemlerine de yükleme yapabilir.

Konu ile ilgili Kılavuz yakın zamanda www.edefter.gov.tr de yayımlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı – 2020-05-27 12:07: www.edefter.gov.tr isimli web sitemizi takip ediniz, gelişme olursa zaten duyuru ve kılavuz ile sizlere bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreçte defter ve berat işlemlerinizi tamamlayıp tüm dosyalarınızı birden fazla farklı ortamda yedeklemeniz gerekmektedir.

Düzenleme, mükellefin asıl e-defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır. Mükellefin e-defter ve beratlarını ibraz etmemesi durumunda İdareye ikincil kopyalara erişim imkânı getirmektedir. Böylece bu düzenleme ile birlikte e-defterlerin muhafaza güvenliği artırılırken, Gelir İdaresi Başkanlığına da e-defterlere uzaktan erişim imkanı verilmektedir.

Yine bu düzenleme, vergi hukuku dışında diğer yargı alanlarında da yasalarca üçüncü kişilerde muhafaza edildiği bilinen defterlerin, sahipleri tarafından ibraz edilememesi halinde nasıl dikkate alınacağını tartışmaya açacaktır.

Dip Notlar:

[1] https://www.avansas.com/blog/rakamlarla-kagit-ve-agac-tuketimi-tasarruf

[2] https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/siber-fidye-saldirilarinda-turkiye-birinci-sirada-41465084

[3] 4.3.4. Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını, aşağıda belirtilen sürelerde oluşturmak, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadırlar:

1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.

Devamı: E-Defter ve Beratların Oluşturulma Süresi İçerisinde Saklayıcı Kuruluş ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Sistemine Yüklenmesi Zorunluluğu ile GİB’in e-Defterlere Erişim İmkânı- Emrah AYGÜL, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/131 

Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 28/05/2020

Sayısı: VUK-131/2020-10

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması – VUK Sirküleri 131 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz

Nisan 2020

Ankara

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Versiyon

Yayınlanma Tarihi

Açıklama

1.0 30.04.2020 Kılavuzun yayınlanması

1- GİRİŞ

(1) Bilindiği üzere 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin;

“4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı”

başlıklı bölümünün;

• 4.4.1 / (a) fıkrasında; e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu,

• 4.4.1 / (b) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilmezliğinin, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile garanti altına alındığı ve bu nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu dosyaların kağıt ortamdaki halinin hukuken hüküm ifade etmeyeceği,

• 4.4.1 / (c) fıkrasında; kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri ve elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin de vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda (kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişlerinin kağıt ortamda) muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlü olunduğu,

• 4.4.1 / (ç) fıkrasında; muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olduğu,

“7. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün;

• (7.8.) fıkrasında; elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin verilen muhasebe fişlerinin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin standartların edefter.gov.tr adresinde duyurulacağı,

açıklanmış olup bu açıklamalar çerçevesinde e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ortamda oluşturulan “Muhasebe Fişleri”nin içeriğinde yer alması gereken asgari bilgiler, dosya formatları ile bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi sırasında uyulacak teknik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara bu Kılavuzda yer verilmiştir.

2- ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNDE ASGARİ OLARAK BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

(1) Muhasebe fişi literatürde; muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir. Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da yevmiye defterine kaydedilmektedir. Muhasebe fişlerine konu muamelelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219 uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, en geç 45 gün içinde bu fişlerden yararlanılarak yevmiye defterine kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

(2) Muhasebe fişleri 3 ana türde sınıflandırılmaktadır:

a) Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır.

b) Tediye (Ödeme) Fişi: İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır.

c) Mahsup Fişi : Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir.

(3) e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından her bir belgeye ait yevmiye maddesi için düzenlenmesi gereken muhasebe fişlerinde asgari olarak bulunması zorunlu bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

3- MUHASEBE FİŞLERİNİN ELEKTRONİK DOSYA FORMATI VE ONAYLANMASI

(1) İkinci bölümde belirtilen zorunlu bilgileri barındıran elektronik ortamdaki muhasebe fişlerinin, genel tanınırlığa sahip ve bir veri tabanı dosyası (table) olarak kullanılabilecek standart belge formatında (xml, pdf içi xml, pdf, txt, csv, json vb.) olması gerekmektedir.

(2) Bilgisayarlı muhasebe programlarında düzenlenip, genel tanınırlığa sahip belge formatına dönüştürülen, kağıt çıktısı alınmadan muhafaza ve ibraz edilmek istenen fişler, (1) numaralı fıkrada belirtilen standart belge formatlarına uygun olmak koşuluyla, elektronik ortamda düzenlenmiş olarak kabul edilecektir.

(3) Elektronik muhasebe fişlerinin, defter kayıtlarının mükellefle düzenlenen aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiği durumlarda serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle, mükellefin kendisi veya işletmesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz meslek mensubu tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mükellefin kendisi veya işletme bünyesinde istihdam ettiği serbest muhasebeci mali müşavire ait NES veya Mali Mühürle zaman damgalı şekilde imzalanarak onaylanması ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

(4) Elektronik muhasebe fişlerinin düzenlenmesi ve bu fişlere konu muamelelerin defterlere kayıtlarının yapılmasında 213 sayılı Kanunun “Kayıt zamanı” başlıklı 219’uncu maddesinde yer alan hükümler başta olmak üzere gerek 213 sayılı Kanunun diğer maddeleri gerekse ilgili mevzuatlarında belirlenen hükümlere uyulması gerektiği tabiidir.

(5) Her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı olarak onaylanması esas olmakla birlikte aynı tarihe ait muhasebe fişlerinin aynı elektronik dosya içinde topluca elektronik ortamda NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması da mümkündür.

Kaynak: GİB

Devamı: Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
DUYURUSU

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 olan normal süreler, ilgili düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri belirtmek üzere aşağıdaki bilgilendirici tablo hazırlanmıştır.

Haber Arası Reklam

Duyurulur.

 

Devamı: e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/128

Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

Tarihi: 20/04/2020

Sayısı: VUK-128/2020-7

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Haber Arası Reklam

Devamı: Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.