• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveKolay İşverenlik

Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ

II. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI

III. EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞANLARININ DURUMU

IV. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN YETKİLİ VERGİ DAİRESİ

V. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI

VI. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ

VII. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

VIII. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

1. GENEL BİLGİLER

2. SGK BİLDİRİMLERİ

3. HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

IX. DÜZELTME BEYANNAMELERİ

X. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER

XI. TAHAKKUKLARIN ÖDENMESİ

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

I. GİRİŞ

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin kurallar bu Kılavuzun konusunu oluşturmaktadır.

II. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI

Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uvgulamalar/isveren sistemi

İlgili linkten e-SGK kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvuru yapılır.

Tamamı İçin Tıklayınız

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

Devamı: Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK – Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ

II. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI

III. EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞANLARININ DURUMU

IV. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN YETKİLİ VERGİ DAİRESİ

V. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI

VI. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ

VII. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

VIII. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

1. GENEL BİLGİLER

2. SGK BİLDİRİMLERİ

3. HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

IX. DÜZELTME BEYANNAMELERİ

X. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER

XI. TAHAKKUKLARIN ÖDENMESİ

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

I. GİRİŞ

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin kurallar bu Kılavuzun konusunu oluşturmaktadır.

II. APARTMAN YÖNETİMLERİNİN DURUMU VE KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI

Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uvgulamalar/isveren sistemi

İlgili linkten e-SGK kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki ekrandan başvuru yapılır.

Tamamı İçin Tıklayınız

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

Devamı: MUHSGK – Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK – Apartman Yönetimleri Kolay İşverenlik Uygulaması

Apartman Yönetimlerinin Durumu ve Kolay İşverenlik Uygulaması

Apartman yönetimlerinin de genel esaslar çerçevesinde, yönetimlerine bağlı olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanları için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır. Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması” na geçen APARTMAN YÖNETİMLERİ’nin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen apartman yönetimleri e-bildirge şifreleri ile aşağıdaki adresten giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren sistemi

Bu işverenler için e-Bildirge v.2 uygulaması açık tutulacaktır. Bu işverenler geriye yönelik belge düzeltmelerini ve yasal süresi dışındaki aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge v.2 uygulaması vasıtasıyla gönderebileceklerdir. Yine, bu işverenler için tahakkuklar otomatik oluşturulmakla birlikte cari aya ilişkin belgelerini gönderebilmeleri ya da otomatik olarak oluşan tahakkuklarında değişiklik yapabilmeleri için ilgili dönemi takip eden ayın 21’i ila 23’ü arasında e-Bildirge v.2 uygulaması açılacaktır. Bu tarih aralığı dışında cari ay bildirimleri için e-Bildirge v.2 uygulaması kapalı olacaktır.

Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini e-Beyanname uygulaması üzerinden göndereceklerdir. Kolay işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimlerinin öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak 0003 Gelir Vergisi Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu işverenlerin vergi numaralarının SGK sistemlerinde tescile işlenmiş olması gerekmektedir. Tescil kütüklerinde vergi numaralarının bulunmaması halinde beyanname verilemeyeceğinden vergi kimlik numaralarının kayıtlı olup olmadığı ile doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.

0003 Gelir Vergisi Stopajı mükellefiyeti vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun için;

– İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik no / T.C. kimlik no ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.

– Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunulur.

Dilekçenin verilmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdf adresinde yer alan Kılavuzdan da ulaşılabilir.

Apartman yönetimlerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-Beyanname veya İnternet Vergi Dairesi uygulaması (intvrg.gib.gov.tr) üzerinden kendileri göndermek isteyenlerin bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak e-Beyanname gönderme yetkisini haiz şifre almaları gerekmektedir. Beyannamelerini 3568 Sayılı Kanunda belirtilen meslek mensupları aracılığıyla göndermek isteyen apartman yönetimlerinin meslek mensubu ile aracılık sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Kaynak: GİB

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

Devamı: MUHSGK – Apartman Yönetimleri Kolay İşverenlik Uygulaması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.