• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivemuhtasar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Tüm Türkiye’de Uygulanmasına Geçiş Tarihi 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelendi

ÖZET :

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin pilot uygulaması 01/7/2019 tarihine kadar uzatıldı. Tüm Türkiye’ de bu uygulamaya yeni bir erteleme olmazsa 01/7/2019 tarihinde başlanılacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde;

“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Hükmü getirilmiştir.

Bu kez 27.10.2018 tarih 30578 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına devam edileceği ve tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/7/2019 tarihi itibarıyla başlanılacağı anlaşılmıştır.

Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlayacak olan;

• Meslek Kodunun yanlış bildirilmesinde idari para cezası uygulanması,

• Meslek Mensuplarının sorumluluğu

Hükümleri de Pilot iller hariç 1/7/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/ işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

Tebliğ İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Tüm Türkiye’de Uygulanmasına Geçiş Tarihi 01 Temmuz 2019 Tarihine Ertelendi

ÖZET :

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin pilot uygulaması 01/7/2019 tarihine kadar uzatıldı. Tüm Türkiye’ de bu uygulamaya yeni bir erteleme olmazsa 01/7/2019 tarihinde başlanılacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde;

“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Hükmü getirilmiştir.

Bu kez 27.10.2018 tarih 30578 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına devam edileceği ve tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/7/2019 tarihi itibarıyla başlanılacağı anlaşılmıştır.

Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlayacak olan;

• Meslek Kodunun yanlış bildirilmesinde idari para cezası uygulanması,

• Meslek Mensuplarının sorumluluğu

Hükümleri de Pilot iller hariç 1/7/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/ işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB

Tebliğ İçin Tıklayınız

Haber Arası Reklam

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 5

27 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30578

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 5

27 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30578

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Haber Arası Reklam

Devamı: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.