• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveRehberler/Broşür

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

 • Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri,
 • Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar,
 • Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler,
 • Kurumlar vergisinde zarar mahsubu,
 • Kurumlar vergisinde mahsup ve iadeler,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan %5 indirim,
 • Geçici verginin beyanı ve ödemesi,
 • Kurumlar vergisinin beyanı ve ödemesi,
 • Kurumlar vergisi beyanına ilişkin örnekler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Mükelleflerimiz, beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda  verebileceklerdir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

ÖNSÖZ

Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcamalarına katılmasını sağlamak için kullanılır. Devlet, kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerine kurduğu vergi sistemi ile kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamaktadır. Vergilerin ekonomik kaynağına göre tasnifte harcamalardan alınan vergiler dolaylı vergiler olarak nitelendirilir. Bu vergiler ancak ve ancak bir harcama söz konusu olduğunda tahsil edilebilir. Aynı şekilde servet vergileri de kişilerin bir servet sahibi olması sonrasında söz konusu olur. Ancak gelir vergisi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, deyim yerindeyse herkesin yaşamak için bir gelire ihtiyacı olduğundan muhatap olacağı vergidir. Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir unsurları topluca değerlendirildiğinde gelirin tanımının değiştirilerek net artış kuramının kabul edilmesi bir başka deyişle kaynağı ne olursa olsun bir gelir söz konusu olduğundan vergilendirilmesi anayasal eşitlik ilkesinin bir gereği olacaktır.

2020 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi konusunda meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacı taşıyan bu rehber, gelirin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Özelge, Sirküler ve Genel Tebliğleri, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin kararları ve temelde Kurumlar Vergisi Kanunu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehberin hazırlanmasındaki emekleri için Prof.Dr. N. Semih ÖZ’e, Doç. Dr. Cenker GÖKER’e ve YMM Saygın KARABACAK’a teşekkür ederiz.

Tüm meslek mensuplarımıza faydalı olması dileklerimizle…

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

Rehber İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: 2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

Eylem No Eylem Sorumlu Kurum/ Kuruluş İlgili Kurum/ Kuruluş Kanun/ İdari Karar/ CB Kararı Eylemin Bitiş Tarihi

 

1. KAMU MALİYESİ
1.1.Harcama Disiplini Sağlanacaktır
1.1.a. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında  Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)

tek bir belge haline getirilecektir

Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe

Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanun 30.06.2021

 

 

1.1.b. Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı İdari Karar 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de

yayınlanacaktır

 

Üçer aylık periyotlarla süreklilik sağlanacaktır

 

1.1.c.

 

Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacaktır. Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe

Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanun

(5018 sayılı Kanun)

30.06.2021

 

Hazine ve Maliye

Bakanlığı

 

Özel Hesap Uygulaması olan Kamu İdareleri

Kanun

(Bütçe Kanununda yer alan özel hesap uygulamalarından 5018 sayılı Kanunda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere tasfiye edilecektir)

31.12.2021

 

Hazine ve Maliye

Bakanlığı

 

Kanun

(Muhtelif Kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından 5018

30.06.2021

 

 

Ekonomi reform takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ

ad

Devamı: Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

ÖNSÖZ

Mesleki gelişimimizin dayanağını oluşturan sürekli mesleki eğitim temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bu önceliğimizi pandeminin zor şartlarında bile yerine getirdik.

TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Gelir vergisi beyan döneminin başladığı bu günlerde sizlere sunduğumuz rehberle meslektaşlarımızın gelir vergisi beyannameleri düzenlemelerine yardımcı olmayı amaçladık. Rehber bilgiye kolay ulaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜRMOB olarak bugüne kadar meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye kolay erişimlerini sağlamak için bir çok çalışma gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bundan önceki yılarda olduğu gibi bu yılda meslektaşlarımıza yardımcı olması amacıyla 2020Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi isimli çalışmamızı sizlerin istifadesine sunduk.

2020 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi isimli e- kitabımızın meslektaşlarımıza ve ilgililere faydalı olması diliyorum.

Emre KARTALOĞLU

TÜRMOB Genel Başkanı

Rehber İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 2020 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.

 • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.
 • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemiüzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

Hazır Beyan Sistemi Broşürü
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü
The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers
V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
personel programı

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

 • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
 • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021(31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimiz vergilerini; Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr  internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisini Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartınız veya kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr  ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Hazır Beyan Sistemine https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden,
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Kaynak: GİB

 

Devamı: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi” hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri 1 Şubat-1 Mart (28 Şubat hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yapılacaktır.

Söz konusu Rehberde:

 • Diğer ücretli kapsamında vergilendirilen hizmet erbaplarının kimler olduğu (Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi),
 • İşe başlamada aranacak belgeler,
 • Vergilendirme dönemi, tarh ve tahakkuk zamanı ile yeri,
 • Verginin matrahı ve hesaplanması,
 • Uygulanacak vergi tarifesi,
 • Hesaplanan verginin ödeme zamanı,
 • Diğer ücretli çalıştıran işverenlerin sorumluluğu,
 • Diğer ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin örnekler,

gibi konularında açıklamalar yer almaktadır.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberine ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

2020 yılında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat – 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.

Söz konusu Rehber ve Broşürde;

 • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 • Basit usulde vergilendirmenin mükelleflere sağladığı avantaj ve kolaylıklar,
 • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 • Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespiti uygulaması,
 • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
 • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
 • Basit usulde yıllık kazanç indirimi,
 • Engellilik indirimi,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi,
 • Genç girişimcilerde kazanç istisnası,
 • Uygulanacak vergi tarifesi,
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
 • Verginin ödenme zamanı ve şekli,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: 2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,
 • Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme,

imkânı getirilmiştir.

Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Bu Rehberde;

 • Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği,
 • Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği,
 • Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği,
 • Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
 • Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği,
 • Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği,
 • Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7256 Sayılı Kanun – Borçların Yapılandırılması Broşürü

7256 Sayılı Kanun Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne şekilde yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
 • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
 •  Peşin ödeme avantajları,
 • Taksit ile ödeme imkanı,
 • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Borçların Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

Devamı: 7256 Sayılı Kanun – Borçların Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile öğrenim ve katkı kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının ne şekilde yapılandırılacağına ilişkin Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
 • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
 • Peşin ödeme avantajları,
 • Taksit ile ödeme imkanı,
 • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Devamı: Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.