• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveRehberler/Broşür

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,
 • Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme,

imkânı getirilmiştir.

Düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Bu Rehberde;

 • Yurt dışı/yurt içi hangi varlıkların bildirime konu edilebileceği,
 • Düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği,
 • Düzenlemeden yararlanma şartlarının neler olduğu,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden ne anlaşılması gerektiği,
 • Mükellefler tarafından yurt içinde bulunan varlıkların nasıl bildirileceği,
 • Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına nasıl intikal ettirileceği,
 • Bildirime konu edilen varlıkların değeri üzerinden vergi ödenip ödenmeyeceği,
 • Düzenleme ile getirilen avantajların neler olduğu,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7256 Sayılı Kanun – Borçların Yapılandırılması Broşürü

7256 Sayılı Kanun Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne şekilde yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
 • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
 •  Peşin ödeme avantajları,
 • Taksit ile ödeme imkanı,
 • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Borçların Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

Devamı: 7256 Sayılı Kanun – Borçların Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile öğrenim ve katkı kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarının ne şekilde yapılandırılacağına ilişkin Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
 • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
 • Peşin ödeme avantajları,
 • Taksit ile ödeme imkanı,
 • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Devamı: Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC) ve diğer idari para cezası gibi borçların yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne şekilde yapılandırılacağına ilişkin Broşür hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
 • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
 • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
 • Peşin ödeme avantajları,
 • Taksit ile ödeme imkanı,
 • Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
 • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Başkanlığımız internet sayfası Hızlı Erişim alanında yer alan 7256 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Rehberi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Rehberi

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, harçlar, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik para cezası (TPC), diğer idari para cezaları (İPC), ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçların yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Mükelleflerimizin, düzenleme kapsamındaki borçlarını nasıl yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

— Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,

— Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,

— Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası borçlarına yapılandırma kapsamında sağlanan avantajlar,

— Öğrenim ve katkı kredisi borçlarına getirilen ödeme imkan ve kolaylıkları,

— Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,

— Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,

— Peşin ödeme avantajları,

— Taksit ile ödeme imkanı,

— Kredi kartı ile ödeme imkanı,

— Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,

— Yapılandırmadan yararlanmanın diğer şartlarının neler olduğu,

— Yapılandırma kapsamındaki diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin tablo,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehbere ulaşmak için TIKLAYINIZ

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

Devamı: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 MUHSGK Broşürü

2020 MUHSGK Broşürü

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler kapsama alınarak başlanılmış olup ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kademeli olarak geçilmiştir.

Ülke genelinde uygulama ise 1/7/2020 tarihinden itibaren başlamış olup Temmuz/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 26 Ağustos 2020 tarihinde beyan edilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü” kullanıma sunulmuştur.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: 2020 MUHSGK Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor Musunuz?

Tüketici Hakları

— Aldatıcı Reklam

— Ürün Güvenliği

— Abonelik

— Cayma Hakkı

— Ayıpla Mal ve Hizmet

— Mesafeli Sözleşmeler

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu broşür tüketicinin korunmasına yönelik farklı baslıklardaki önemli hususları ve bunlara yönelik sorumluluk ve yükümlülüklerini
hatırlatmak için hazırlanmıştır.

Her bir baslık altındaki detaylı hükümlere ve ilgili diger kanun hükümlerine tuketiciakademisi.gov.tr web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cayma Hakkı

Cayma Hakkı Nedir?

Herhangi bir sebep göstermeksizin ve ceza ödemeksizin bir malı iade etmeniz veya hizmet sözleşmesinden vazgeçmeniz için size sunulan bir haktır.

 • Taksitli alışverişlerinizde,
 • Tüketici kredisi kullanımında,
 • Ön ödemeli konut alımında,
 • Satıcının iş yeri dışında yapılan pazarlama sonucu bir ürün aldığınızda,
 • Internet, TV veya telefon üzerinden yaptığınız alışverişlerde (Mesafeli Sözleşmeler),
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil satın aldığınızda veya Finansal Hizmetleri Mesafeli Yollarla Kullandığınızda

size verilen süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeden veya ceza ödemeden bu işlemlerden cayma hakkınız vardır. Tek yapmanız gereken bu hakkınızı kullanmak istediğinizi satıcı veya hizmet sağlayıcınıza bildirmektir.

UNUTMAYIN!
Mağazalardan görerek satın aldığınız ürünler için cayma hakkınız bulunmaz. Ancak firmalar kendi inisiyatifleriyle müşteri memnuniyetini sağlamak adına size cayma hakkı tanıyabilir.

CAYMA HAKKI KULLANIMA İLİŞKİN BİLMENİ GEREKENLER

Cayma hakkı kullanımı yapılan alışverişin içeriğine göre farklılık gösterebilir. Bu broşür tüketicilerin sık rastladığı durumlara ilişkin genel hatırlatmalar içerir.

Sorun yasayan tüketiciler cayma haklarının kapsamı, nasıl kullanılacağı, nereye başvuracağı hakkında detaylı bilgiye www.tuketiciakademisi.gov.tr adresinden ulaşabilir veya Alo 175 Tüketici hattına müracaat edebilir.

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLER 7 GÜN

 • Kullanılmış bir mal için cayma hakkınız bulunmaz.
 • Hizmet alımlarında onayınız ile hizmet sunumu başladıysa, cayma hakkınızı kullanamazsınız.
 • Taksitli alışveriş olarak değerlendirilmediği için kredi kartıyla yapılan alışverişlerinizde cayma hakkınızı
  kullanamazsınız.

TÜKETİCİ KREDİSİ 14 GÜN

 • Krediden faydalanmaya başladıysanız, anapara ve anaparanın iade tarihine kadar tahakkuk etmiş faizi cayma bildiriminizi ilettikten sonraki 30 gün içinde krediyi verene geri ödemeniz gerekir, aksi halde cayma gerçekleşmemiş sayılır.
 • Faiz, sözleşmenizde belirlenen faiz oranına göre hesaplanır. Hesaplanan faiz ve bir kamu kurum veya kurulusuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında sizden herhangi bir ek bedel talep edilemez.

ÖN ÖDEMELI KONUT SATIŞLARI 14 GÜN

 • Cayma hakkını kullanıldığınıza dair bildirimi 14 gün içinde noter aracılığıyla satıcıya yöneltmeniz yeterlidir.
 • Konutu kısmen veya tamamen krediyle alıyorsanız size tanınan cayma hakkı süresi içinde kredi veren kurum faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında sizden hiçbir masraf talep edemez.
 • Satıcı yaptığınız ödemeyi ve borçlanma belgelerini size iade ettiği sonraki on gün içinde, elde ettiğiniz tüm kazanımları geri vermeniz zorunludur.
 • Konut bedelinin bir kısmı için kredi kullanıyorsanız, satıştan caydığınızı kredi veren kuruluşa bildirmek satıcının yükümlülüğüdür.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

personel programı

Devamı: Tüketici Olarak Haklarınızı Biliyor Musunuz? Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi

2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ 7194 sayılı Kanun değişikliğine uygun olarak güncellenmiştir.

Broşürde;

 • İndirim uygulaması kapsamına giren cezalar,
 • İndirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,
 • İndirim uygulamasından yararlanmanın şartları,
 • Cezalarda indirim oranları,
 • İndirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı,
 • İndirim şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi bilgilere yer verilmiştir.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: 2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi

2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ 7194 sayılı Kanun değişikliğine uygun olarak güncellenmiştir.

Broşürde;

 • İndirim uygulaması kapsamına giren cezalar,
 • İndirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,
 • İndirim uygulamasından yararlanmanın şartları,
 • Cezalarda indirim oranları,
 • İndirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı,
 • İndirim şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi bilgilere yer verilmiştir.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: 2020 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellendi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi

SUNUŞ

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri tarafından verilecek hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını sağlamak üzere meslek mensuplarının işyeri, hizmet ve kalite izleme ilke ve esaslarını düzenlemek amacıyla 13.08.2017 tarih ve 30153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile değişik 13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın 17’inci maddesine dayanılarak meslek mensupları arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla 20.12.2016 tarih 09 sayılı TÜRMOB Yönetim Kurulu kararı ile TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul Başkanlığına Mehmet Erkan Azizoğlu, Kurul Başkan Yardımcılığına Salih Çakır, Kurul Sekreterliğine Nüvit Erten, Kurul Üyeliklerine Selahattin İlker Özokçu, Mehmet Memduh Özargun ve Abdullah Alıçdalı’nın atanması ile 19.01.2017 tarihinde ilk toplantılarını gerçekleştirerek faaliyete geçen TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu tarafından 2017 – 2019 faaliyet döneminde yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan 22.01.2019 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilen “TÜRMOB Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Rehberi” düzenlenmiştir.

Kurucu Kurul’un görev süresini tamamlaması sonrası 2019 – 2022 faaliyet dönemi için göreve başlayan Kurul Başkanlığına Ali Kamil Uzun, Kurul Başkan Yardımcılığına Selahattin İlker Özokçu, Kurul Sekreterliğine Nazik Bulut, Kurul Üyeliklerine Tayfun Şenol, Okan Özandaç, Mehmet Koç ve Kadir Elibol’un atandığı TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu’ nun teklifi ile R.G. 13.08.2017/30153 sayılı “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın geçiş hükümlerinin güncellenmesi, “TÜRMOB Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Rehberi”nin yayınlanması TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından 27.08.2020 tarih, 30 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Rehberin hazırlanmasındaki değerli çalışmaları için TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu kurucu dönem Başkanı ve üyelerine teşekkürlerimizi, görev bayrağını devralan yeni dönem Kurul Başkanı ve üyelerine başarı dileklerimizi sunarız.

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanmasına Yönelik Prosedürleri, İlke ve Esasları Belirlemek amacıyla hazırlanan bu Rehber’in; meslek mensuplarımıza ve işletmelere yol göstererek mesleki başarı ve sürdürülebilirlik, kaliteli hizmet sunumunda fayda ve değer sağlayacağına inancımızla çalışmalarında başarılar dileriz.

TÜRMOB

alomaliye-program-kutu2Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK
MUHSGK | Defter Beyan | Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

İŞYERİ HİZMET VE KALİTE REHBERİ

GİRİŞ

Mesleği icra etmenin büyük bir sorumluluk ve emek gerektirdiği günümüzde, mesleğin daha uzun ömürlü ve başarılı yapılması için; fırsat ve tehditleri öngörmek, güçlü ve zayıf yanları değerlendirmek, kaliteli hizmet üzerine faaliyetlerimizi konumlandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu çerçevede başarı ve sürdürülebilirlik; bu öngörü ve değerlemelerin yanında, teknolojinin iyi kullanımı, büro yönetimi, etkili ve etkin iletişim ortamının sağlanması, çalışanların eğitimi, hizmetlerin sunulduğu mekanların yapısı, kurumsal çalışma, güçlü ve etkili müşteri ilişkileri ve kaliteli hizmet sunumu ile sağlanabilecektir.

Günümüzde modern hizmet anlayışı, müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini hareket noktası alarak müşteri memnuniyetinin hizmet kalitesi ile sağlanabileceğini kabul etmektedir.

Teknolojide en önemli gelişme olan yapay zekanın, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerinde önemli değişim ve dönüşüm yaratacağı gerçeğinden hareket edilerek mesleğe yeni misyon tanımlamalarının gerektiği gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Çok sayıda mevzuata hakim olmak, sıkça yapılan değişiklikleri izlemek günümüzde zorlaşırken, yaşanan bu gelişmeler müşteri ilişkilerine ayrılması gereken zamanı, harcanması gereken emeği kısıtlamaktadır.

Bu bağlamda kaliteli hizmet için çalışmak ve bu hizmeti müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun şekilde sunmak, ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut müşteriyi memnun etmek ve kaybetmemek kadar, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerini etik değerleri de dikkate alarak en iyi şekilde yerine getirmek, müşteriye daha çok yelpazede hizmet sunmak ve mesleğin katma değerini anlamlı düzeyde artırmak hizmet kalitesi odaklı çalışmaları gerektirmektedir.

Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek faaliyet gösteren meslek mensuplarının, hak ettikleri itibarı görecekleri, işlerinin sürdürülebilirliklerini, yetişmiş elemanlarının sürekli istihdamını sağlayabilme olanaklarını geliştirecekleri; tahsilat sorunu ile karşılaşmayacakları bir gerçektir. Yatırımlarını bu çerçevede düzenleyen meslek mensupları, daha etkin, verimli ve daha yüksek aktif devir hızı değerlerine ulaşabilmektedirler.

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanmasına Yönelik Prosedürleri, İlke ve Esasları Belirlemek amacıyla hazırlanan bu Rehber;

Muhasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri için büro yönetimi ilkeleri bilgisi, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve kalite kontrol gibi konularda meslek mensuplarına ve işletmelere yol göstererek;

√ Daha güvenli, kârlı, profesyonel ve kurumsal bir şekilde işlemesine,

√ Kurumsal ve kamu yararını gözeten bir anlayışla hizmet sunulmasına,

√ Sunulan hizmetlerin paydaşların ve kamuoyunun nezdinde saygınlığının ve değerinin artmasına,

√ Müşteri sadakatinin artmasına,

√ Müşteri portföyünün korunması ve dolayısıyla da kârlılığın artmasına,

√ Çalışanların memnuniyetinin artmasına,

√ Daha az hata, daha fazla performans sağlayarak verimliliğin artmasına,

√ Ücret konusundaki sorunların azalmasına,

√ Geleceklerini daha iyi planlamalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Teknolojideki gelişmelerin, bu Rehberde yer alan dokümantasyon ve diğer faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesini sağlayacak koşulları beraberinde getirdiği dikkate alınarak, Rehber çerçevesindeki prosedürler ve formlar, elektronik ortamda tasarlanılabilir
ve yürütülebilir.

Rehberi İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Meslek Mensupları İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.