• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveRehberler/Broşür

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının tahakkuk ve ödemesine ilişkin olarak hazırlanan “Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

 • Motorlu Taşıtlar Vergisinin konusu ve mükellefi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin istisnalar, tarifeler ve verginin hesaplanmasına etki eden faktörler,
 • Sadece elektrik motoru olan taşıtlarda vergi tarifesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinin, aracın kasko değerinden fazla olması durumu ve başvurusu,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmesi, ödeme yeri ve taksitlendirilmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinin gider yazılması,
 • Engelliler için Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulaması,
  • Aracın Yapısında meydana gelen değişikliklerde MTV’nin durumu,
  • Trafik İdari Para Cezalarını ödeme süresi, ödeme yeri,  araç muayenesi ve taksitlendirme,
  • Trafik İdari Para Cezası indirimli ödeme süresinin son gününün hafta sonuna veya resmi tatile rastlaması,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

 

Devamı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü

Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü

Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımından elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından nasıl vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar yer aldığı “Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü”  kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Ticari Faaliyetin Özellikleri Nelerdir?
 • Gayrimenkul Alım Satım İşlemi Ticari Kazanç mıdır?
 • Gayrimenkul Alım-Satım İşlerinde Değer Artışı Kazancı veya Ticari Kazanç Ayrımı Nasıldır?
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Alım Satımı Yapanların Vergilendirilmesi Nasıldır?
 • İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Olan Gayrimenkul ve Taşıtların Satışından Elde Edilen Gelir Nasıl Vergilendirilir?
 • Gayrimenkul veya Taşıt Alım Satım Faaliyetinden Dolayı Vergi Mükellefi Olanlar Hangi Beyannameleri Verirler?
 • Ticari Kazanç Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır?
 • Değer Artışı Kazancı Yönünden Mükellefiyet Tesisi Nasıl Yapılır?

gibi sorular için açıklayıcı cevaplar yer almaktadır.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

 

Devamı: Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,
 • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
 • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
 • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

ulaşabilirsiniz.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

 • Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,
 • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
 • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
 • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

ulaşabilirsiniz.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları

ÖNSÖZ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, bünyesinde 2.056.459 esnaf ve sanatkâr, 2999 meslek odası, 82 esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ve 13 mesleki federasyon bulunduran ülkemizin en önemli meslek kuruluşlarından biridir.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; dört yılda bir yapılması gereken esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarımızın seçimli olağan genel kurul toplantıları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

2022 yılı Ocak ayında, odalar ile başlayacak olan genel kurullar, Mayıs ayında birlik, Haziran ayında federasyonlar ile devam edecek ve nihayetinde Eylül ayı içerisinde yapılacak Konfederasyonumuz olağan genel kurul toplantısı ile süreç tamamlanmış olacaktır.

Teşkilatımızın olağan genel kurullarının demokratik bir ortamda, katılımcı bir anlayışla ve tam bir saydamlık içinde yapılacağına inanıyorum.

Genel kurullarda organlar için aday olan mensuplarımız ve arkadaşlarımız, çağdaş demokrasi kültürü ve bilincine sahip bir şekilde bu hizmet yarışının içinde yer almak için çaba göstereceklerdir. Elbette seçimlerin doğal sonucu olarak kimi teşkilat birimlerimizin organ üyeliklerinde değişiklikler olabilecektir. Hizmet amacıyla yapılan bu bayrak yarışında yaşanacak görev değişikliklerinin de teşkilat mensuplarımızca sağduyu ve olgunlukla karşılanacağından eminim.

Ekonomimizin ve sosyal hayatımızın temeli olan Türk esnaf ve sanatkârına hizmet etmek, onların haklarını korumak, teşkilatımızın kutsal, en önemli ve vazgeçilmez bir görevidir. Seçimler sonrasında camiamız için başlayacak olan bu yeni dönemde, COVİD 19 salgını ve etkilerini de dikkate alarak, esnaf ve sanatkârımıza sunduğumuz hizmetleri daha da artırmamız ve kalitesini yükseltmemiz zorunludur. Bunun için teşkilat birimlerimizin altyapı ve teknik donanımlarını yenileyerek proje bazında çalışmaları, beşeri kaynaklarını geliştirmeleri ve gelirlerini artırmaları gerekmektedir. Ancak böyle bir değişim sonucunda kurumsal yapımız gelişebilecek ve güçlenebilecektir. Aksi durumda bir meslek kuruluşu olarak kaliteli hizmet üretebilmemiz zor olduğu gibi, sosyoekonomik yapı içerisinde güvenilir ve saygın bir yer edinebilmemiz de mümkün olmayacaktır.

Dünü bugüne, geçmişi geleceğe bağlayan Ahi kültürüne ve felsefesine dayanan geleneksel yapımızı muhafaza edeceğiz, ancak değişimi de daha hızlı bir şekilde özümseyerek hayatımıza geçireceğiz ve ekonomi içerisinde hak ettiğimiz yeri alabilmek için mücadele edeceğiz.

Unutulmamalıdır ki; üretimin kalitesi, onun için kullanılan insan kaynağının niteliğine bağlıdır. Bu açıdan, teşkilatımızda görev alan genel sekreterler başta olmak üzere tüm çalışanların hizmet içi eğitim ve uygulamalarla niteliklerinin artırılması faydalı sonuçlar doğuracaktır. Böylelikle, hem yaşadığımız çağa uyum sağlayabilmek ve hem de hizmetlerimizi çeşitlendirmek, etkin kılmak ve kaliteli hale getirmek olanağını bulabiliriz.

Bu rehber, genel kurulların demokratik bir ortamda sorunsuz yapılması, bu bağlamda yaklaşan genel kurullar ve özellikle yapılacak seçimler nedeniyle karşılaşılacak bürokratik iş ve işlemlerin kolayca yerine getirilmesi, uygulamada yaşanacak farklılıkları en aza indirerek işlemlerde norm ve standart birliğinin sağlanması, sıkça muhatap kalınacak sorulara doğru ve tutarlı cevapların verilmesi, kısacası muhtemel sorunları en aza indirerek başarılı bir genel kurul ve seçim süreci geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu vesileyle; 2022 yılında yapılacak olağan genel kurullarımızın tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğümüzce Mer-i Mevzuat çerçevesinde güncellenen “Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber” ismini taşıyan bu kitapçığı teşkilatımıza katkı sağlayacağı inancıyla bilginize sunuyoruz.

Saygı, sevgi ve başarı dileklerimle…

Bendevi PALANDÖKEN

GENEL BAŞKAN

TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları Rehberi İçin TIKLAYINIZ

personel programı

 

Devamı: TESK – 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi” kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

 • Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,
  • İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,
  • İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,
  • Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,
  • Alış ve giderlere ait KDV’nin indirimi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

 

Devamı: Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

 • Yeniden değerleme yapabilecek ve yapamayacak mükellefler,
 • Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek varlıklar,
 • Yeniden değerleme için esas alınacak değer,
 • Yeniden değerlemenin ne zamana kadar yapılabileceği,
 • Yeniden değerleme yapmak için kullanılacak oran ve sonrasında ortaya çıkan değer artışının nasıl hesaplanacağı,
 • Hesaplanan değer artışı ve yeniden değerleme işlemlerinin kayıtlarda nasıl gösterileceği,
 • Yeniden değerleme sonucunda hesaplanan verginin beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Broşüre ulaşmak için TIKLAYINIZ

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehber ve Broşür’de;

 • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
 • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
 • Beyannameye eklenecek belgeler,
 • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
 • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı,
 • Diğer vergisel yükümlülükler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

personel programı

 

Devamı: Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi İle Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KVKK – Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber

GİRİŞ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinde “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

Kanun ile özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan biyometrik veri, bugüne kadar yayımlanmış mevzuatta kapsamlı olarak tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, kişisel verilerin korunması alanında önemli değişiklikler yapan ve yenilikler getiren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün (GVKT) 4 üncü maddesindeki biyometrik veri tanımının bu alanda şimdiye kadar yapılmış en kapsayıcı tanım olduğu düşünülmektedir. Bu tanıma göre biyometrik veri; “yüz görüntüleri veya daktiloskopi1 veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik2 veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel verilerdir.” şeklinde tanımlamıştır. GVKT’nin tanımında da yer aldığı üzere, kişisel verilerin biyometrik veri niteliğini haiz olabilmesi için;

 • Kişinin fizyolojik, fiziksel veya davranışsal özellikleri gibi ayırt edici özellikleri veri işleme sonucunda ortaya çıkarılmalı,
 • Ortaya çıkarılan özellikler kişinin kimliğini tanımlamaya yarayan ya da kişinin kimliğini doğrulayan kişisel veriler olmalıdır.

Kanunun kabulü öncesinde bazı yargı kararlarında da biyometrik yöntemlere ilişkin tanımlamaların yer almış olduğu görülmektedir. Örnek olarak; “Biyometrik yöntemlerin, ölçülebilir fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik şekilde doğrulanabilen kimlik denetleme tekniklerini ifade ettiği belirtilmek suretiyle, bu yöntemler arasında parmak izi tanıma, avuç içi tarama, el geometrisi tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, DNA tanıma gibi yöntemlerin bulunduğu3 4, şeklindeki tanım gösterilebilir.

Bu tanımlardan hareketle “biyometri” ile insana ait fiziksel veya davranışsal özellikler ifade edilmekte olup, biyometrik veriler kişiye özgü, benzersiz ve tektir. Biyometrik veriler, kişilerin unutmasının mümkün olmadığı, genelde ömür boyu değişmeyen ve herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın zahmetsiz bir şekilde sahip olunan verilerdir5. Biyometrik verilerin kullanılması sayesinde kişilerin birbirlerinden ayırt edilmeleri çok kolay bir hale gelmekte ve birbirleriyle karıştırılma ihtimalleri neredeyse ortadan kalkmaktadır.

Kişinin parmak izi, retinası, avuç içi, yüzü, el şekli, irisi gibi biyometrik verileri fizyolojik nitelikli biyometrik verileri oluşturmakta iken; kişinin yürüyüş biçimi, klavyeye basış biçimi, araba sürüş biçimi gibi biyometrik verileri ise davranışsal nitelikli biyometrik verileri oluşturmaktadır. Fizyolojik nitelikli biyometrik veriler,

1 Daktiloskopi: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi (https://sozluk.gov.tr/)

2 Fizyolojik: Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili, (https://sozluk.gov.tr/)

3 Danıştay 15. Dairesinin 2014/4562 Esas sayılı kararı

4 Danıştay’ın tanımına ek olarak belirtmekte fayda görülmektedir ki, yüz geometrisi de el geometrisi gibi işlem görmektedir.

5 Satapathy S. C. & Joshi A. (2017). Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017), Bhatnagar S. Cooperative Multimodal Approach for Identification – (Volume 1, s. 13-18)

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KVKK

personel programı

Devamı: KVKK – Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber

7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

GİRİŞ

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

1. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE MATRAH ARTIRIMI

A) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir vergisi mükellefleri 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre matrah artırımından yararlanabileceklerdir.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2016 yılı için……………………………………………………… %35,
2017 yılı için……………………………………………………… %30,
2018 yılı için……………………………………………………… %25,
2019 yılı için……………………………………………………… %20,
2020 yılı için……………………………………………………… %15

oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir. Mükellefler, dilerlerse ilgili yıllar için, bu oranların üzerinde artırımda bulunabileceklerdir. Gelir vergisi mükellefleri için artırıma esas olacak matrah, üzerinden gelir vergisi hesaplanan matrah olacaktır.

Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların tutarı;

 • Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

2016 yılı için……………………………………………………… 47.000 TL’den,
2017 yılı için……………………………………………………… 49.800 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………… 52.900 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………… 56.200 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………… 63.700 TL’den

 • Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………. 31.900 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………. 33.200 TL’den,
2018 yılı için………………………………………………………. 35.250 TL’den,
2019 yılı için………………………………………………………. 37.500 TL’den,
2020 yılı için………………………………………………………. 42.500 TL’den

 • Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için……………………………………………………….. 4.700 TL’den,
2017 yılı için……………………………………………………….. 4.980 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………….. 5.290 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………….. 5.620 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………….. 6.370 TL’den

 • Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………… 9.400 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………… 9.960 TL’den,
2018 yılı için……………………………………………………….. 10.580 TL’den,
2019 yılı için……………………………………………………….. 11.240 TL’den,
2020 yılı için……………………………………………………….. 12.740 TL’den

 • Geliri yukarıda sayılanlar dışında kalan gelir vergisi mükellefleri için;

2016 yılı için………………………………………………………. 31.900 TL’den,
2017 yılı için………………………………………………………. 33.200 TL’den,
2018 yılı için………………………………………………………. 35.250 TL’den,
2019 yılı için………………………………………………………. 37.500 TL’den,
2020 yılı için………………………………………………………. 42.500 TL’den

az olmayacaktır.

7326 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu Mevzuatı – Toplu

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında; ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır.

Beyannamelerinde, ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dâhil) beyan eden gelir vergisi mükellefleri için, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır. Bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri de işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. Bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.

7326 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunacak gelir vergisi mükelleflerinin 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan (EK:5) bildirim formunu doldurmaları gerekmektedir.

Rehberin Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 7326 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.