• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveSGK

2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu

BAKAN SUNUŞU

Hayata geçirilen en önemli reformlardan biri olan Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu; vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan, güçlü kurumsal kapasitesi ile yüksek standartlarda hizmet sunmayı ilke edinen ve aynı zamanda hızlı, adil, kolay erişilebilir, mali ve yapısal açıdan uluslararası normlara uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi tesis etmekle birlikte, tüm vatandaşlarımıza hizmet eden ülkemizin güzide kurumlarının başında gelmektedir.

Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne reform sonrası dönemde gerçekleştirilen çalışmalarla sigortalılarımız, işverenlerimiz, emeklilerimiz ve hak sahipleri için toplumsal risklere karşı güvence olmaya devam ederken çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sistemi için çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

Son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumsal kapasitesini artırmak, emekli ve çalışanlarımıza daha hızlı ve kolay ulaşılabilir hizmet sunmak, kayıtlı istihdamı teşvik etmek gibi alanlarda önemli başarılara imza atmıştır. Özellikle sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki dönüşüm sayesinde her vatandaşımızın eşit ve kaliteli sağlık hizmeti almasına imkân sağlanmış, genel sağlık sigortası bu yapısı ile tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir.

İçinde bulunduğumuz ve şimdiye kadar benzerini yaşamadığımız bir küresel salgın olan COVID-19 salgını nedeniyle ülkemiz ve bütün dünyada birçok bakımdan oldukça zorlu bir süreç yaşanmaktadır. Küresel salgın dönemindeki prim ertelemesi ve sağlık harcamalarındaki öngörülenin üzerindeki artışa rağmen Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerinin giderleri karşılama oranı ile aktüeryal ve mali dengelerinin iyi durumda olması, günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilen, uzun vadeli kurumsal politikaların oluşturulması ve hassasiyetle uygulanmasının kazanımlarıdır.

Böyle bir dönemde tüm vatandaşlarımızın gerek sosyal sigortacılık gerekse sağlık sigortacılığı alanındaki sosyal güvenlik haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla gayretli çalışmalar devam etmektedir. Bu adımlar atılırken bütün amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi adına sunulan hizmetlerin üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

2021 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, bu çalışmaya katkıda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

BAŞKAN SUNUŞU

Sosyal güvenlik; vatandaşlarımızın hastalık, kaza, ölüm, yaşlılık, malullük gibi mesleki ve sosyo-ekonomik risklere karşı korunmasını ve yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir sistemdir. Tüm vatandaşlarımızı sistem içerisine alan bu kamu hizmeti, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek bir yerden yürütülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan toplumsal, iktisadi ve sosyolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve ihtiyaçları önceden belirleyerek geliştirdiğimiz bütün politikalarda vatandaş odaklılığı esas almaktayız. Bu doğrultuda 81 il müdürlüğü ve 557 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla ülke çapında tüm vatandaşlarımıza ulaşılabilir hizmetler sunmayı amaç edinerek ve bunu daha da ileri seviyelere götürmek arzusuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın iktisadi refahı gözetilerek prim ödemelerini yapılandırma ve erteleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde deprem ve sel felaketi yaşanan bazı illerimizdeki sigortalılarımızın özel şartları dikkate alınarak işveren ve çalışanlarımıza destek sağlanmıştır. Ayrıca emeklilerimizin sosyoekonomik refahının sağlanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalar devam ettirilmiştir.

Bilgi ve teknolojiyi takip etmenin bir zorunluluğu ve gerekliliği olarak Kurumsal yazılımların mevzuat değişikliklerine uyarlanmasına yönelik çalışmalar izlenmiş olup, hem gerçekleştirilen iş ve işlemlerde otokontrol mekanizmaları oluşturarak hataların önüne geçilmesi, hem de bürokrasinin azaltılmasıyla vatandaşların hizmetlere daha kolay erişebilmesinin önü açılmıştır. Bu bağlamda özellikle e-Devlet portalı üzerinden hizmet verilen uygulamalara yenileri eklenerek birçok işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

İçinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının yol açtığı mağduriyetlerin çözümü noktasında gerek sosyal sigortalar gerekse genel sağlık sigortası alanında vatandaşlarımızın yeni gelişen ihtiyaçları ve bunun sonucunda ortaya çıkan risklere karşı yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmetler sürdürülmüştür. Bu dönemde Kurum olarak ikili iş birliği kapsamına giren faaliyetler dahil olmak üzere tüm uluslararası çalışmalarda salgına yönelik aksiyon planı oluşturularak projeler aksaklığa uğratılmayacak şekilde yürütülmüştür.

2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporunu, kamuoyunun bilgisine sunar, özverili çalışmalarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun örnek bir Kurum olmasında büyük paya sahip olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Cevdet CEYLAN

Kurum Başkan V.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: SGK

Devamı: 2021 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Faaliyet Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31712

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Devamı: İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Tarih: 27.10.2021

Konu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19

Gölbaşı/ANKARA

ÖZET: TÜRMOB olarak SGK’ya yaptığımız yazılı başvuru sonucunda; Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.

İlgi: 26.11.2020 tarihli ve 6845 sayılı yazınız. GİM

İlgide kayıtlı yazınızda 5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen ihaleli işler ile özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerince Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işlerde ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırının artırılması talebiniz ile ilgili olarak, Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan 21.10.2021 tarihli ve 2021/369 sayılı OLUR ile 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası)’den 15.000.000,00 TL. (Onbeşmilyon Türk Lirası)’ye yükseltilmiş olup, bu husus tüm taşra teşkilatımıza 25.10.2021 tarihli ve 33950231 sayılı Toplu Talimatımız ile duyurulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Necati KIZILKAYA

Daire Başkanı

Devamı: Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri

30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31614

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerde belirtilen çocukların Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü saklı kalmak kaydıyla aynı zamanda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olarak iş kazası ve meslek hastalığı, analık ile hastalık sigortasına göre çalışmaları hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmadığı veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “on iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesi 27/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/9/2008 27011
personel programı

Devamı: Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK – Mücbir Sebep Müracaat ve Ödeme Sürelerin Uzatılması ve Taksit Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Müracaat ve Ödeme Sürelerin Uzatılmasına ve Mücbir Sebep İlanı Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Taksit Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

27/8/2021 tarihli, 31581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasında;

– 31/08/2021 olan başvuru süresi, 30/09/2021 tarihine,

– 1/11/2021 (31/10/2021 tarihi Pazar günü olduğu için) olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi 30/11/2021 tarihine uzatılmıştır.

Anılan Kanunların diğer taksit ödeme sürelerine ilişkin son ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ayrıca; 27/8/2021 tarihli, 31581 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 4419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki Kurumumuza borcu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerin ödeme süreleri uzatılmıştır.

Bu kapsamda mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki işveren/sigortalılarımızın taksit numaraları ve bunlara ilişkin yeni ödeme vadeleri ekli tablolarda belirtilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ARTVİN, RİZE, DÜZCE (SEL) Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Osmaniye (YANGIN) KASTAMONU, SİNOP, BARTIN (SEL)
-Düzce ili Akçakoca

-Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar -Artvin ili Arhavi ve Murgul

-Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş,

Manavgat ve İbradı

-Mersin ili Aydıncık ve Silifke

-Osmaniye il merkezi ile Kadirli

-Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas,

-Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar,

-Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat, Erfelek,

Taksit Numarası 7256 7326 Taksit Numarası 7256 7326 Taksit Numarası 7256 7326
Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi
1   31.01.2022 1   31.12.2021 1   31.01.2022
2   31.03.2022 2     2   31.03.2022
3     3     3    
4 31.01.2022   4 31.12.2021   4 31.01.2022  
5 31.03.2022   5 28.02.2022   5 31.03.2022  
6 31.05.2022   6     6 31.05.2022  
7     7     7    
8     8     8    
9     9     9    
10     10     10    
11     11     11    

BELEDİYELER

ARTVİN, RİZE, DÜZCE (SEL) Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Osmaniye (YANGIN KASTAMONU, SİNOP, BARTIN (SEL)
-Düzce ili Akçakoca

-Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar -Artvin ili Arhavi ve Murgul

-Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş,

Manavgat ve İbradı

-Mersin ili Aydıncık ve Silifke

-Osmaniye il merkezi ile Kadirli

-Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas,

-Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar,

-Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat, Erfelek,

Taksit Numarası 7256 7326 Taksit Numarası 7256 7326 Taksit Numarası 7256 7326
Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi Ödeme Vadesi
1   31.01.2022 1   31.12.2021 1   31.01.2022
2   28.02.2022 2     2   28.02.2022
3   31.03.2022 3     3   31.03.2022
4     4     4    
5     5     5    
6 31.01.2022   6 31.12.2021   6    
7 28.02.2022   7 31.01.2022   7 31.01.2022  
8 31.03.2022   8 28.02.2022   8 28.02.2022  
9 2.05.2022   9 31.03.2022   9 31.03.2022  
10 31.05.2022   10     10 2.05.2022  
11 30.06.2022   11     11 31.05.2022  

*Muğla ili Yatağan ve Menteşe ilçelerinde Belediyeler için 6. taksit ertelenmeyecektir.

Devamı: SGK – Mücbir Sebep Müracaat ve Ödeme Sürelerin Uzatılması ve Taksit Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-51592363-010.07.01-27387564

Tarih: 05.07.2021

Konu : Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi

GENEL YAZI

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasına göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.3.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 2.6.2021 tarihli ve 25647141 sayılı “Uzaktan Çalışma Gün Sayısı” konulu genel yazıda ise özetle; Kurumumuzca da gerekli düzenlemeler yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanların aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklendiği, ilgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerektiği ve bildirilen uzaktan çalışma gün sayısının fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacağı açıklanmıştır.

Sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayısının girilebileceği alanlar aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklenmiş olmakla birlikte giriş yapılırken uzaktan çalışma gün sayısının tespitinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nden alınan görüşler doğrultusunda uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine ilişkin uyulacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Öncelikle uzaktan çalışma gün sayısının bildirimine ilişkin olarak;

-Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu olacak,

-Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilecek,

-Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) mümkün bulunacak,

-Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günleri dahil edilecek; işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilecektir.

-Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından farklı bir uygulama bulunmayacaktır.

Bu kapsamda aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzaktan çalışma gün sayısının ve prime esas gün sayısının bildirilmesinde yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacak işlemler ise aşağıda açıklanmıştır.

-Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmekte, söz konusu günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 1- Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının kullandığı hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalılara kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmekte ve prim ödeme gün sayısı olarak da bildirilmektedir. Bu kapsamda, çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Örnek 2– Ayda 4 gün hafta tatili olan ve tüm iş günlerinde uzaktan çalışan bir sigortalının, çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri içinde bildirilecek ve prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşme ile çalıştırılan sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalıların 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da sayılan ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri, işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dahil edilecek olmakla birlikte uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilmeyecektir.

Örnek 3- Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü işyerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre söz konusu sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 günde işyerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.

-İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilecektir.

Örnek 4-Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını işyerinde çalışarak geçirmesi halinde sigortalının iş günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.

-Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için işyerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Örnek 5- Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının çalışma saatleri içerisinde birkaç saatliğine geçici bir durum nedeniyle işyerine gitmesi durumunda uzaktan çalışma gün sayısı ve iş sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmadığından prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Uzaktan çalışma gün bildirimi konusunda açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

personel programı

Devamı: MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi

SGK – Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma Protokolü

Mahsuplaşma Programının kullanımına ilişkin hazırlanmış detaylı kılavuz ekte sunulmuştur. Kılavuzda, mahsuplaşma Protokolü imzalamış kamu ve özel sektör işverenlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği ve sistemi nasıl kullanacakları anlatılmıştır. Ayrıca Ek:9 Mahsuplaşma Protokolü yer almaktadır.

GİRİŞ

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında; “Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesinin Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilir.” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hükümlere istinaden hazırlanan ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından sigortalıların istirahatli oldukları dönemde Kurum adına sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenin prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine yönelik gerekli işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan program işletime açılmış ve 16/08/2013 tarihli ve 2013/33 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Programın Kurum personelinin iş yükünün azaltılması, sigortalının para-emek-zaman israfının önlenmesi, işverenin iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi ve geniş bir perspektiften bakıldığında ekonominin tümü üzerinde olumlu sonuçları olmuştur.

Dolayısıyla anılan program ile işverenler, ücretlerini tam ödedikleri sigortalıların Kurumumuzdan aldıkları geçici iş göremezlik ödeneklerinin kendilerine iade edilip edilmediğinin kontrolünü yapmak, sigortalılar ise ödenekleri tahsil edip daha sonra işverene iade etmek üzere bankaya gitmek zorunda kalmayacaklardır.

Ayrıca; Mahsuplaşma Programının kapsama aldığı işyeri sayısının arttırılması amacıyla 2016/21 sayılı Genelgede değişiklik yapılmış ve kamu işyeri ve toplu iş sözleşmesi kapsamında işyeri olma şartı genişletilerek bu kapsamda yer almak isteyen bütün işverenlerin faydalanmasına sunulmuştur. Dolayısıyla bu kapsamda yer almak isteyen işyerlerinden kamu işvereni olması veya toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunması şartı aranmayacaktır.

Diğer yandan, 21/05/2019 tarihinde yayımlanan 2019/12 sayılı Genelge ile “Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il müdürü veya yetki verdiği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından bu Genelge ekinde yer alan matbu Mahsuplaşma Protokolü (Ek-9) karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra, ilgili protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılması amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından MOSİP uygulamasından mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına tanımlama işlemi için protokol örneği gönderilmeyecektir. Mahsuplaşma programının işleyişi ile ilgili bilgiler e-Ödenek Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır.” hükmü getirilmiştir.

Söz konusu Programın işverenler ve Kurum personeli tarafından daha etkin kullanılması amacıyla hazırlanan bu kılavuzda Programın işlem aşamaları açıklanmıştır.

1- PROTOKOL İMZALANMASI

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile ilgili sosyal güvenlik il müdürü/sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından 2016/21 sayılı Genelge ekinde bulunan matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılabilmesi amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü personeli tarafından MOSİP uygulamasında mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi veya bilgi amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına protokol örneği gönderilmeyecektir.

Protokolde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; iş yeri sicil numaralarının ve 2016/21 sayılı Genelge ekinde yer alan Mahsuplaşma Protokol Örneğinin 15 inci maddesi olan Yürürlük maddesinde protokolün yürürlük tarihinin belirtilmesidir.
Ayrıca birden fazla işyeri bulunan işverenlerin her işyeri için ayrı ayrı protokol imzalamasına gerek bulunmamaktadır. İşverenin hangi işyerlerinin bu kapsamda olacağının belirtildiği tek bir protokol yeterlidir.

Protokol iki nüsha düzenlenecek ve imzalandıktan sonra bir örneği işverene verilecektir. Diğer örnek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğü bünyesinde dosyalanacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Ek:9 Mahsuplaşma Protokol Örneği

ad

 

Devamı: SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu

2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste (13 sayfa)

personel programı

Devamı: 2021 SGK Kaplıca Tesisleri Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-51592363-010.07.01-21966286

Tarih: 12.03.2021

Konu : Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

GENEL YAZI

11/3/2021 tarihinde Kurum intranet ve internet uygulamalarında erişim sorunu meydana gelmiş ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından 11/3/2021 tarihinde erişim sorununun meydana geldiği tutanakla tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali başlıklı 5 inci maddesinde;

” (2) Belge veya bilgileri e-sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki fıkrada belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi hâlinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir.

(3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla;

a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;

1) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,

2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

c) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,

bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

personel programı

Bu bakımdan, oluşan mağduriyeti önlemek ve gereksiz mağduriyet yaratılmaması amacıyla Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca arızanın ortadan kalktığı 11/03/2021 tarihini takip eden iş gününden başlamak üzere;

– Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması,

– Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresinin 5 iş günü uzatılması, (son verilme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

– İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihinin 5 iş günü uzatılması, (tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

Uygun görülmüş bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür

Devamı: SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Güncel SUT

30/12/2020 Tarihli İtibarıyla

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Güncel SUT İçin Tıklayınız

ad

Devamı: Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.