• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveTÜİK Mevzuatı

Ekim 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

Ekim 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

 • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 76,4 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3 artarak 39,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 25,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 19,9 milyar ABD doları anapara, 5,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,3 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 26,6 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
 • Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Kaynak: TCMB

 

 

Devamı: Ekim 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ekim Ayında İŞKUR Aracılığıyla 123.317 İşe Yerleşme Gerçekleşti

2021 Yılı Ekim Ayı İstatistik Bülteni

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 123.317 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 76.576’sı (% 62,1) erkek, 46.741’i (% 37,9) kadın olmak üzere 123.317 işe yerleşme gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise 1.086.932 işe yerleştirmeye aracılık edilmiştir.

Ocak-Ekim 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış Danışmanı, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi ” mesleklerinde gerçekleştirilmiştir.

Ekim ayında 185.685 açık iş alındı.

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 185.685 olmuştur. 2021 yılında ise 1.609.166 açık iş alınmıştır. Açık işlerin % 98,8’i özel sektörden alınmıştır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (715.881 açık iş) imalat sanayi sektöründedir. En çok açık iş “Satış Danışmanı, Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerindedir.

Kayıtlı işsiz sayısı 3.122.944 kişi.

Ekim ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %6,8 azalış göstererek 3.122.944 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin %50,8’i erkek, %49,2’si kadın, %39,3’ü 15-24 yaş grubundadır.

Ekim ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 20.236 kişi yararlandı.

Ekim ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 5.281 program düzenlenmiş olup 20.236 kişi bu programlardan faydalanmıştır. 2021 yılında ise 86.226 program düzenlenmiş olup 403.617 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,8 oranında artmıştır. 2021 yılında aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

 • 81.967 İşbaşı Eğitim Programına 317.958 kişi,
 • 4.259 Mesleki Eğitim Kursuna 85.659 kişi katılmıştır.

2021 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Dokuma Konfeksiyon Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı ve Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı” mesleklerinde bulunmaktadır.

Ekim ayında İŞKUR 180.642 bireysel görüşme gerçekleştirdi.

Ekim ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 180.642 bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ise 1.994.580 bireysel görüşme yapılmıştır. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 3.556 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 547.002 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: İŞKUR

Devamı: Ekim Ayında İŞKUR Aracılığıyla 123.317 İşe Yerleşme Gerçekleşti Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Eylül 2021 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

Devamı: Eylül 2021 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ağustos 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

Ağustos 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

 • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,3 artarak 117,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,6 artarak 69,3 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,4 azalarak 40,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 14,5 artarak 23,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 17,5 milyar ABD doları anapara, 5,6 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 67,2 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 28,6 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
 • Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 49,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

 

Devamı: Ağustos 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.947 milyon ABD doları azalarak 1.127 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.679 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon ABD doları açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1.511 milyon ABD doları net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon ABD doları azalarak 1.599 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.995 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.026 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon ABD doları artarak 1.021 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon ABD doları azalarak 18 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 2.823 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 28 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 620 milyon ABD doları, 1.500 milyon ABD doları ve 790 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.253 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 339 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 125 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 400 milyon ABD doları ve 393 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 84 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 8.840 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Devamı: Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.947 milyon ABD doları azalarak 1.127 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29.679 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon ABD doları açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1.511 milyon ABD doları net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon ABD doları azalarak 1.599 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.995 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.026 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon ABD doları artarak 1.021 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon ABD doları azalarak 18 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 2.823 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 28 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 620 milyon ABD doları, 1.500 milyon ABD doları ve 790 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.253 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 339 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 125 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 400 milyon ABD doları ve 393 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 84 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 8.840 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Devamı: Haziran 2021 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ocak 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı

Ocak 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020
OCAK 1 539 496 1 787 435  509 787 16,11 -71,48
ŞUBAT 1 670 238 1 733 112 3,76
MART 2 232 358  718 097 -67,83
NİSAN 3 293 176  24 238 -99,26
MAYIS 4 022 254  29 829 -99,26
HAZİRAN 5 318 984  214 768 -95,96
TEMMUZ 6 617 380  932 927 -85,90
AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701 -71,23
EYLÜL 5 426 818 2 203 482 -59,40
EKİM 4 291 574 1 742 303 -59,40
KASIM 2 190 622  833 991 -61,93
ARALIK 2 147 878  699 330 -67,44
TOPLAM 45 058 286 12 734 213 -71,74
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %71,48 azalış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Ocak ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %71,48 oranında bir azalış göstererek 509 787 olmuştur.

Ocak ayında ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 901 ( 0.57% )günübirlikçidir.

Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %65,68 (334 825 )
2-Edirne %10,34 ( 52 698 )
3-Antalya %9,22 ( 47 023 )
4-Şırnak %3,08 ( 15 681 )
5-Artvin %1,72 ( 8 779 )

2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %71,48 azalış göstererek 509 787 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen 509 787 yabancı ziyaretçinin 2 901 (0.57%) günübirlikçidir.

Ocak-Ocak döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %65,68 (334 825 )
2-Edirne %10,34 (52 698 )
3-Antalya %9,22 (47 023 )
4-Şırnak %3,08 (15 681 )
5-Artvin %1,72 (8 779 )

2021 yılı Ocak Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %17,54 (89 411) ile birinci, İran %7,45 (37 993) ile ikinci, Bulgaristan %6,02 (30 693) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Ukrayna ve Almanya izlemektedir.

2019-2021 YILLARI OCAK AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  89 411 17,54  130 608 7,31  91 720 5,96
İran  37 993 7,45  120 527 6,74  96 603 6,27
Bulgaristan  30 693 6,02  162 199 9,07  133 806 8,69
Ukrayna  28 191 5,53  40 109 2,24  37 485 2,43
Almanya  27 141 5,32  122 416 6,85  102 120 6,63
DİĞER  296 358 58,13 1 211 576 67,78 1 077 762 70,01
GENEL TOPLAM  509 787 100,00 1 787 435 100,00 1 539 496 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2021 yılı Ocak – Ocak döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %17,54 (89 411) ile birinci, İran %7,45 (37 993) ile ikinci, Bulgaristan %6,02 (30 693) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Ukrayna ve Almanya izlemektedir.

2019-2021 YILLARI OCAK-OCAK DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2021* 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % 2019 2019 MİL.PAYI %
Rusya Fed.  89 411 17,54  130 608 7,31  91 720 5,96
İran  37 993 7,45  120 527 6,74  96 603 6,27
Bulgaristan  30 693 6,02  162 199 9,07  133 806 8,69
Ukrayna  28 191 5,53  40 109 2,24  37 485 2,43
Almanya  27 141 5,32  122 416 6,85  102 120 6,63
DİĞER  296 358 58,13 1 211 576 67,78 1 077 762 70,01
GENEL TOPLAM  509 787 100,00 1 787 435 100,00 1 539 496 100,00
(*): Veriler geçicidir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: Ocak 2021 Yabancı Ziyaretçi Sayısı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Uluslararası Sermayeli Firmalar ve İrtibat Bürosu Listesi

2019 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Uluslararası Sermayeli Firmalar

31.12.2019 TARİHİ İTİBARİYLE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ULUSLARARASI SERMAYELİ FİRMALAR
Firma Adı Sektörü Ülkesi
03 KUYUMCULUK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR MISIR
06 RECORDS MÜZİK PRODÜKSİYON FİLM YAPIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EĞLENCE, DİNLENME, KÜLTÜR VE SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER DANİMARKA
06 YÖN İNŞ. VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT ÜRDÜN
07 E MÜH.İNŞ. EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ SURİYE
07 GIDA TURİZM İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ İRAN
1 İNCİ İNŞAAT TİC VE SAN.LTD.ŞTİ. İNŞAAT ALMANYA
1 NUMARA HEARST YAYINCILIK A.Ş. BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI HOLLANDA
1 ST VİSİON ARAÇ KİRALAMA VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ AFGANİSTAN
1000 MARKETING E-TİCARET LTD.ŞTİ. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ AFGANİSTAN
1001 GLOBAL FASHİON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU SURİYE
1001 GRAFİK İLETİŞİM DANIŞMANLIK REKLAM TİC.LTD.ŞTİ. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ AVUSTURYA
1001 RAKİP İNŞAAT VE TEKS.ÜRN.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU AZERBAYCAN
102 COFFEE CLUB YİYECEK İÇECEK İÇ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU SİNGAPUR
102066 ALTINOVALI GIDA TURİZM İNŞAAT TARIM EMLAK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ FİLİSTİN
107 CHARTERİNG SERVİCES DEN.TİC.A.Ş. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI; MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SAT MISIR
107590-5 AMJAD AL OROBA EĞİTİM HİZMETLERİ VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EĞİTİM HİZMETLERİ LİBYA
107666-5 SB HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
107774-5 BARGAİN TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ SUUDİ ARABİSTAN
107798-5 RONZA MEDİA REKLAM TASARIM TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ SURİYE
107864-5 HESMAN AGRICULTURE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU UKRAYNA
107995-5 ALF LAYLA WA LAYLA GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU ÜRDÜN
10B END.PLASTİK POLYMİER DAN.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR YEMEN
10VS10 OTOMOTİV DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR SUDAN
11 M GRUP TUR.GIDA TEK.TEM.MAL.VE MÜH.MÜŞ.TİC.L.Ş. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU SUUDİ ARABİSTAN
11 O’CLOCK GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM LTD. ŞTİ. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
118506-5 QUALİTY OTO YEDEK PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI; MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SAT LÜBNAN
136820-5 PLANNING SKILLS GAYRİMENKUL İNŞAAT MOBİLYA MUTFAK MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR SURİYE
141 İNŞAAT GIDA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU SURİYE
144098-5 HSA ULUSLARARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06/08/2018 DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ İRAN
1453 OSMANLI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ İNŞAAT ALMANYA
150629-5 İSTANBUL BİL ARABİ TEKSTİL İNŞAAT E TİCARET VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU MISIR
155059-5 ALBİSHR TRADİNG İNŞAAT GAYRİMENKUL OTEL OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SURİYE
155176-5 OMA REKLAM EMLAK TURİZM VE GIDA İTHALAT İHRACAT GENEL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ SURİYE
156212-5 TRANSTURKEY SHİPPMENT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU SURİYE
168 TURİZM A.Ş. OTELLER VE LOKANTALAR ÇİN HALK CUMHURİYETİ
19 GRUP SPORTİF HİZM AŞ MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT FRANSA
1A ENERJİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI ALMANYA
1A KİMYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TEMİZLİK MADDELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR ALMANYA
1A TEKNOLOJİ SİS.VE YAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER ALMANYA
1DAMLA MEFRUŞAT AKSESUAR GIDA İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR SURİYE
1E1 MARKETING İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE ELKT.PZR.TİC.LTD.ŞTİ. DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ ALMANYA
1K GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TAAH. TUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT KAZAKİSTAN
1Kİ3 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER AZERBAYCAN
1L1 TEKSTİL SPOR İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU RUSYA FEDERASYONU
1STWİNG REZERVASYON TUR.İTH.İHR.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ SUUDİ ARABİSTAN
2 DENİZ SECURITY GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ ABD
2 K PARTNERS GIDA TEKSTİL TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU ALMANYA
2 MM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU IRAK
2 SAAR İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER SURİYE
2023 GIDA REKLAM İNŞAAT TEKSTİL OTOMOTİV İTH.İHR. LYD.ŞTİ. İNŞAAT ALMANYA
2050 TANMİYAT İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT SUUDİ ARABİSTAN
21 ST CENTURY İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT İNGİLTERE
235 DEVELOPMENTS İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ İNŞAAT BULGARİSTAN
24 FITNESS SPOR EKİPMANLARI TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT ÜRDÜN
24 KİTCHEN MEDYA HİZMETLERİ A.Ş. EĞLENCE, DİNLENME, KÜLTÜR VE SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER ABD
24 MOBİLE İLETİŞİM TUR.İNŞ.TİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU RUSYA FEDERASYONU
24 SOCIAL İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER ALMANYA
29 TURİZM GIDA ELEKTRONİK REKLAM İNŞAAT TİC. İTH.İHR.LTD. ŞTİ. RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI AZERBAYCAN
291 METREKARE REKLAM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR HOLLANDA
2A ARKADAŞ YAŞ SEBZE MEYVE İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARIM, AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ SURİYE
2A INTERNATIONAL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU İRAN
2A KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR MAKEDONYA
2A UNLU MAMULLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU AZERBAYCAN
2AD MAK.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU İRAN
2B ACADEMY DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU IRAK
2B INTERNATIONAL GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ MISIR
2BY GIDA İNŞ VE KUYUMC DIŞ TİC LTD ŞTİ B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI İSVEÇ
2C DANIŞMANLIK SAĞLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER TÜRKMENİSTAN
2D YÖNETİM DAN.TEK.REK. GÜZEL SANATLAR İZOLASYON TUR.TİC.LTD.ŞTİ. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ RUSYA FEDERASYONU
2DGCO MOBİLYA TEKSTİL DIŞ TİCARET A.Ş. DERİNİN TABAKLANMASI, İŞLENMESİ; BAVUL, EL ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI İMALATI İRAN
2E HİLAL ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EĞİTİM HİZMETLERİ AVUSTURYA
2FORM DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU İRAN
2FRİENDS GIDA VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU MISIR
2G MÜREKKEP BOYA AMBALAJ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. DİĞER İŞ FAALİYETLERİ BELARUS
2GOMOBİLE YAZILIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BİLGİSAYAR MÜH.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER HOLLANDA
2H GROUP İNŞAAT TAAHHÜT İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İNŞAAT IRAK
2İ DIŞ TİCARET VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU LİBYA
2K GAYRİMENKUL YAT.İNŞ.TAAH.TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ KAZAKİSTAN
2K GROUP İNŞAAT MALZEMELERİ VE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU İRAN
2KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT LÜKSEMBURG
2M GERÇEK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU AVUSTURYA
2M İÇECEK VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU ALMANYA
2M KONFOR ENGINEERING ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI AZERBAYCAN
2M LUGGA AMBALAJ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ ALMANYA
2MAY PVC İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İNŞAAT FRANSA
2N GROUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SURİYE
2NB İNTERNATİONAL TRADİNG TEK.SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİR FAS
2P REKLAMCILIK VE DİJİTAL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ SURİYE
2RAVEL SAĞLIK HİZM.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ SURİYE
2S YAPI DEKORASYON MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNŞAAT RUSYA FEDERASYONU
2T LASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU İRAN
2WİND RÜZGAR ENERJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI PORTEKİZ
2YSMAR DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU TUNUS
3 A GRUP İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU ÇİN HALK CUMHURİYETİ
3 ARTI 1 MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DİĞER İŞ FAALİYETLERİ ALMANYA
3 B PETRO KİMYA ENERJİ TİC.LTD.ŞTİ. MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU HONG-KONG

2019 Firmalar Listesi Tamamı

2019 Firmalar İrtibat Bürosu Listesi

personel programı

Devamı: 2019 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Uluslararası Sermayeli Firmalar ve İrtibat Bürosu Listesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Enflasyon Rakamları Aralık 2020 Yİ-ÜFE

Enflasyon Rakamları Aralık 2020 Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.

Devamı: Enflasyon Rakamları Aralık 2020 Yİ-ÜFE Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Enflasyon Rakamları Aralık 2020 TÜFE

Enflasyon Rakamları Aralık 2020 TÜFE

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Devamı: Enflasyon Rakamları Aralık 2020 TÜFE Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.