• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveVergi Takvimi

2021 Yılı Vergi Takvimi

2021 Yılı Vergi Takvimi

Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini, elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel yükümlülüklerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2021 Yılı Vergi Takvimi” Başkanlığımız internet sayfasında pdf formatında ve aylık olarak kullanıma sunulmaktadır.

2021 Yılı Vergi Takvimi, resmi tatil günleri ve mali tatil dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2021 Yılı Vergi Takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: GİB

İlginizi Çekebilir

2021 Vergi Dilimleri
2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi
personel programı

Devamı: 2021 Yılı Vergi Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Takvimi Ocak 2021

Vergi Takvimi Ocak 2021

İlk Tarih Son Tarih Açıklama
01/01/2021 11/01/2021 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
04/01/2021 12/01/2021 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2021 15/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 20/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/01/2021 25/01/2021 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 26/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 26/01/2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 26/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 26/01/2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2021 26/01/2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 26/01/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/01/2021 26/01/2021 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2021 01/02/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2021 01/02/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2021 01/02/2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 01/02/2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 17/02/2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 17/02/2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2021 22/02/2021 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
01/01/2021 26/02/2021 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
01/01/2021 01/03/2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
01/01/2021 01/03/2021 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/01/2021 31/03/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2021 31/03/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2021 30/04/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2021 30/04/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/01/2021 30/06/2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

Kaynak: GİB

Devamı: Vergi Takvimi Ocak 2021 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aralık 2020 Mali Takvim

Aralık 2020 Mali Takvim

SON GÜN BEYANNAME & BİLDİRİM
10.12.2020 16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
15.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün
25.12.2020 1-15 Aralık/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden Vergilerin Ödemesi için son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi için son gün
28.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi için son gün
28.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

28.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi son günü

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre Mücbir sebep kapsamında olanlar)

 

31.12.2020 Mayıs/2020 Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi son gün (Mücbir sebep kapsamında olanlar)
31.12.2020 Kasım/2020 Dönemi Turizm Payının beyanı ve ödemesi son gün
31.12.2020 Kasım/2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü
31.12.2020 Kasım/2020 dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün
31.12.2020 Eylül/2020 Dönemi Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün
31.12.2020 2021 Yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki yaptırılması için son gün
31.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu başvuru süresi son gün

Kaynak: İSMMMO

Devamı: Aralık 2020 Mali Takvim Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kasım 2020 Mali Takvim

Kasım 2020 Mali Takvim

BEYANNAME & BİLDİRİM SON GÜN
Eylül/2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi için son gün 02.11.2020
3 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül 2020) Dönemine Ait Turizm Payının beyanı ve ödemesi son gün 02.11.2020
Eylül/2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü 02.11.2020
Eylül/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün 02.11.2020
Temmuz/2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün 02.11.2020
16-31 Ekim 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün 10.11.2020
Ekim/2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
Ekim/2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
Ekim/ 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
Ekim/2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
Eylül/2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
Ekim/2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödemesi son gün 16.11.2020
2020 /3. Dönem Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait Gelir /Kurum Geçici Verginin beyanı ve ödemesi son gün 17.11.2020
1-15 Kasım/2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV beyanı ve ödemesi son gün 26.11.2020
Ekim/2020 Aylık Dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Beyanı ve Tahakkuk eden vergilerin ödemesi için son gün 26.11.2020
Ekim/2020 Dönemi KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi için son gün 26.11.2020
Ekim /2020 Dönemi Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi için son gün 26.11.2020
personel programı
Nisan/2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi son gün

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

27.11.2020
Nisan/2020 Dönemi Muhtasar Beyanname ödemesi son günü

(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)

27.11.2020
Mayıs/ 2020 Dönemi SGK VE BAĞ- KUR Primlerinin Ödemesi son gün (Mücbir sebep) 30.11.2020
Ekim/2020 Dönemine Ait Turizm Payının beyanı ve ödemesi son gün 30.11.2020
Ekim/2020 Dönemi BA-BS Formlarının Verilmesi son günü 30.11.2020
Ekim/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tahakkuk eden SGK Primlerinin ödemesi için son gün 30.11.2020
Ağustos/2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi için son gün 30.11.2020
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi için son gün 30.11.2020
2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi 30.11.2020
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi 30.11.2020
2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi (İş yerleri için) 30.11.2020

Kaynak: İSMMMO

Devamı: Kasım 2020 Mali Takvim Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Vergi Takvimi

2020 Vergi Takvimi

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2020 Yılı Vergi Takvimi

2020 Yılı Vergi Takvimi İçin Tıklayınız

.

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 Vergi Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2020 Vergi Takvimi

2020 Vergi Takvimi

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2020 Yılı Vergi Takvimi

2020 Yılı Vergi Takvimi İçin Tıklayınız

.

.

Haber Arası Reklam

Devamı: 2020 Vergi Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Yılı Vergi Takvimi

2019 Yılı Vergi Takvimi

Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2019 Yılı Vergi Takvimi internet ortamında kullanıma sunulmaktadır.

Vergi Takvimini indirmek İçin Tıklayınız

Kaynak: GİB

.

.

Haber Arası Reklam

 

Devamı: 2019 Yılı Vergi Takvimi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.