• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Cazibe Merkezi Teşviki Bitti İlçe OSB Teşvikleri Başladı – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

Cazibe Merkezi Teşviki Bitti İlçe OSB Teşvikleri Başladı – M. Bahadır ALTAŞ, YMM

İlçe OSB Teşvikleri

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
mba@mbaymm.com
Yazar Hakkında

21 Ağustos 2020 tarihindeki resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile yatırım teşvik uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldı.

Bilindiği üzere; 2018 yılında uygulamaya konulan 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek “İmalat” sanayi yatırımlardan uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen yatırımlara, 6. Bölge için sağlanan destek unsurları ile enerji desteğinden aynı oran ve sürelerde yararlanması ve bunun içinde son müracaat tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

Geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki bakanlar kurulu kararında değişiklik yapılarak bu kararın Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18 maddesinin 4 bendinde yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımlara ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Cazibe merkezi programı yerine ilçelere teşvik 

Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile cazibe merkezleri programı yerine yeni bir düzenleme yapılarak, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanma imkânı getirildi. Söz konusu illerin ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Bu düzenleme 4 ve 5 bölgede yer alan illeri olumsuz etkileyecek

Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan ancak teşvik sisteminde 4 üncü bölgede yer alan Malatya Elazığ ve Erzincan illeri ile 5 inci bölge yer alan Tunceli, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt bu düzenlemelerden olumsuz etkilenecektir.

Yapılan bu düzenleme sonrasında yatırım teşvik sistemi içinde 4.Bölgede yer alan Malatya ve Erzurum illerinde OSB’ler Büyükşehir Merkez İlçesi içinde yer almaktadır. Getirilen yeni uygulamanın ekinde yer alan “ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER” listesinde yer alan bilgilere göre Malatya ve Erzurum illerinin OSB’lerinin bulunduğu ilçeler bu listede yer almamaktadır.  Ayrıca Elazığ, Erzincan, Tunceli Gümüşhane ve Bayburt illerimiz hiçbirinin ilçesinde OSB olmayışı da bu illerimizi getirilen yeni teşvik sisteminde olumsuz etkileyecektir.

Bu konudaki diğer bir husus ise daha önce müracaat süresi son tarihi 31.12.2020 olarak açıklanan Cazibe Merkezi Programı kapsamında yatırımcıların Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt ile ilgili yatırım tercihlerini olumsuz etkileyecektir. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırım kararı alan ve yatırım yeri tahsisi için müracaatta bulunan yatırımcıların bu düzenleme sonrasında nasıl bir karar alacağı bu iller için ekonomik olarak çok önemlidir.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı sadece Cazibe Merkezi programındaki illeri değil bu iller dışında kalan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin tamamını olumsuz etkilemektedir.

Ekler:

Ek-1 Bölgeler ve iller ve EK-7 Alt destekten yararlanacak ilçeler

Haber Arası Reklam

Devamı: Cazibe Merkezi Teşviki Bitti İlçe OSB Teşvikleri Başladı – M. Bahadır ALTAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas