• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Çok Uluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi Konusunda Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Geçiş Sürecinin Nasıl Belirleneceği Konusunda Türkiye ve ABD Ortak Beyanına İlişkin Duyuru

Çok Uluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi Konusunda Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Geçiş Sürecinin Nasıl Belirleneceği Konusunda Türkiye ve ABD Ortak Beyanına İlişkin Duyuru

8 Ekim 2021 Tarihinde Çok Uluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi Konusunda Tüm G20 ve OECD Ülkeleri Dahil 136 Ülke Tarafından Varılan Mutabakat Sonrasında, Yeni Vergileme Kuralları ile Mevcut Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Geçiş Sürecinin Nasıl Belirleneceği Konusunda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortak Beyanına İlişkin Duyuru

MEVCUT TEK TARAFLI ÖNLEMLERLE İLGİLİ OLARAK 1. SÜTUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ ÖNCESİ ARA DÖNEMDEKİ GEÇİŞ YAKLAŞIMINA DAİR UZLAŞMA HAKKINDA TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN ORTAK BEYANI

1. 8 Ekim 2021 tarihinde Türkiye ve ABD, OECD / G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan diğer 134 ülke (Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil) ile birlikte, Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm Beyanı üzerindeki siyasi uzlaşıya katılmıştır.

2. 21 Ekim 2021’de ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütun’u uygularken mevcut Tek Taraflı Önlemlere ilişkin geçiş yaklaşımını (“Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması”) benimseme konusunda siyasi bir uzlaşıya varmıştır. Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, bahsi geçen altı ülke tarafından bu tarihte yayımlanan ortak beyanda (”21 Ekim Ortak Beyanı”) yer almaktadır.

3. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır. Buna göre, 21 Ekim Ortak Beyanında yer verilen Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, Türkiye ile ABD arasındaki bu ortak beyana, atıf yoluyla dâhil edilmiştir.

4. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu konuda görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapıcı diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: Çok Uluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi Konusunda Dijital Hizmet Vergilerine İlişkin Geçiş Sürecinin Nasıl Belirleneceği Konusunda Türkiye ve ABD Ortak Beyanına İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas