• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 3432)

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 3432)

Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 3432)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3432)

Karar Sayısı: 3432

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/1/2021 TARİHLİ VE 3432 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77 nci maddesinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

 

Devamı: Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 3432) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas