• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Damla sakızının KDV oranı

Damla sakızının KDV oranı

Sayı: 
E-21152195-130[28-2021.3367]-147675
Tarih: 
14/04/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Sayı

:

E-21152195-130[28-2021.3367]-147675

14.04.2021

Konu

:

Damla sakızının KDV oranı

 

 

 

 

İlgi

:

a)

07/01/2021 tarihli özelge talep formunuz.

b)

27/01/2021 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda, damla sakızı alım satımı faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 13 no.lu faslında yer aldığı ifade edilen 1'er gramlık poşetlerde satışını gerçekleştirdiğiniz kartela damla sakızı tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, TGTC'nin 13 no.lu faslında yer aldığı ifade edilen 1'er gramlık poşetlerde satışını gerçekleştirdiğiniz kartela damla sakızı tesliminin, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas