• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Demir çelik ürünlerinden ham madde olarak çekilmiş telden elde edilen kaynak elektrodu ve muhtelif kaynak teli tesliminde KDV tevkifatı

Demir çelik ürünlerinden ham madde olarak çekilmiş telden elde edilen kaynak elektrodu ve muhtelif kaynak teli tesliminde KDV tevkifatı

Sayı: 
E-64597866-130-13795
Tarih: 
11/07/2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-64597866-130-13795

11.07.2023

Konu

:

Demir çelik ürünlerinden ham madde olarak çekilmiş telden elde edilen kaynak elektrodu ve muhtelif kaynak teli tesliminde KDV tevkifatı

 

 

 

İlgi

:

a)

…  tarihli dilekçeniz.

b)

…  tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide (a)'da kayıtlı dilekçeniz ve ilgi (b)'de kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce üretimi gerçekleştirilen,

 

- örtülü kaynak elektrotlarının, 3 bileşenden üretildiği, yurt içi/dışı demir-çelik üreticilerinden tedarik edilen çekirdek tel, flux karışımı ve cam suyu girdilerinin presleme, fırınlama (kurutma) ve paketleme işlemlerinden geçirildikten sonra elektrot olarak satışının yapıldığı,

 

- gazaltı kaynak tellerinin, ham maddesinin yurt içi/dışı demir-çelik üreticilerinden filmaşin olarak tedarik edildiği, kuru çekme, sulu çekme, bakır kaplama işlemlerinden geçirilerek ürün haline getirildiği ve makara veya bidon olarak ambalajlanarak satışının yapıldığı,

 

- tozaltı kaynak tellerinin, gazaltı kaynak telleri ile benzer üretim sürecine sahip olduğu, daha kalın çaplarda filmaşin kalitesine göre ürün adı verilerek TIG teli ve Tozaltı teli olarak ambalajlanarak satışının yapıldığı,

 

- özlü tip kaynak tellerinin, ham maddesi sacın yurt içi/dışı demir-çelik tedarikçilerinden dilimlenmiş şerit sac olarak alındığı, öz kısmının elektrot üretiminde flux karışımına benzer şekilde hazırlandığı, her iki girdinin ham madde ve yarı mamul olarak form verme, kuru çekme ve sarma operasyonlarından geçirilerek iş emirlerine uygun olarak ürün haline getirilerek satışının yapıldığı belirtilerek,

 

şirketiniz tarafından imalatı gerçekleştirilen ve yukarıda detayları verilen örtülü kaynak elektrodunun, gazaltı kaynak telinin, tozaltı kaynak telinin ve özlü tip kaynak telinin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.) bölümünde KDV tevkifat uygulamasının usul ve esasları, (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslim ve hizmetler açıklanmış olup, Tebliğin "Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi" başlıklı (I/C-2.1.3.3.8.) bölümünde;

 

"2.1.3.3.8.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında (1/11/2022 tarihinden itibaren (5/10) oranında) KDV tevkifatı uygulanır.

 

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer ham maddelerden veya hurda, cevher ve diğer ham maddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

 

Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.

 

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada "Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada "Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır." açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

 

2.1.3.3.8.2. Kapsam

 

Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer ham maddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından üretimi yapılan ve yukarıda detayları verilen gazaltı kaynak telinin, tozaltı kaynak telinin ve özlü tip kaynak telinin tesliminde, 1/5/2022 tarihinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 1/11/2022 tarihinden itibaren ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından üretimi yapılan ve yukarıda detayları verilen örtülü kaynak elektrodunun tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas