• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Denetimde Kalite Göstergelerini Geliştirmeye ve Kullanmaya Yönelik Temel Faktörler

Denetimde Kalite Göstergelerini Geliştirmeye ve Kullanmaya Yönelik Temel Faktörler

Denetimde Kalite Göstergelerini Geliştirmeye ve Kullanmaya Yönelik Temel Faktörler

ÖZET:

Finansal raporlama kalitesinin iyileştirilmesi kurumsal raporlama ekosisteminde yer alan tüm tarafların ortak hedefidir. Tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli denetimler yürütmek, bunu başarmak için temel bir unsurdur. Ancak, denetim kalitesinin tanımı, itici güçleri ve göstergeleri üzerinde anlaşmaya varmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bu amaç doğrultusunda TÜRMOB’un üyesi olduğu Avrupa Muhasebeciler Federasyonu tarafından hazırlanan bu yayın:

» Denetim kalitesiyle ilgili temel kavramları tanımlar.

» Denetim Kalite Göstergelerinin (AQI’ler) geliştirilmesine yönelik hususları sunar.

» Denetim Kalite Göstergesi raporlaması ile nelerin başarılabileceğini ve neyin başarılamayacağını açıklar.

Denetim Kalite Göstergeleri tek başlarına amaç değildir, denetimin şeffaflığını artırmak ve tutarlı, yüksek kaliteli denetimleri desteklemek için önemli araçlardan biridir. Denetim Kalite Göstergeleri, iyileştirmenin gerekli olduğu alanlara odaklanmaya yardımcı olabilir.

GİRİŞ

Yüksek kaliteli denetim, piyasaların doğru bir şekilde işlem yapmalarına katkıda bulunur. Finansal raporların güvenilir olduğu konusunda rahatlık sağlayarak kullanıcıların güvenini artırır.

Tutarlı bir şekilde yüksek kaliteli denetimler gerçekleştirmek, denetim firmaları, denetlenen kuruluşlar, hissedarlar ve denetim gözetim organları için ortak bir hedeftir ve bu durum tarafların ortak sorumluluğudur. Tarafların her biri, denetimi desteklemede kilit bir rol oynar ve kaliteyi iyileştirmek için birlikte çalışmalıdır.

Denetim kalitesinin nasıl tanımlanacağı, ölçüleceği ve iyileştirileceği konusunda Avrupa genelinde ve küresel düzeyde halihazırda başlatılan girişimler ve devam eden tartışmalar vardır.

Denetim kalitesinin nicel ve nitel yönlerini, denetim kalite göstergelerini belirlemek ve değerlendirmek için çeşitli kurumlar farklı girişimler başlatmıştır. Denetim komiteleri, denetim gözetim organları ve denetim firmaları birincil denetim kalite göstergeleri kullanıcıları olarak kabul edilir. İzlenecek denetim kalite göstergelerinin yapısı ve şeffaflık düzeyi her kurum için farklı olabilir.

Bu yayın, Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (Accountancy Europe) üyelerinin denetim uzmanları ve kendi yetki alanlarında denetim kalite göstergeleri girişimlerinin geliştirilmesine dahil olan dış paydaşlarla yapılan görüşmelere dayalı yapıcı öneriler sunar. Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Denetim Gözetim Organları Komitesi (CEAOB), ulusal politika yapıcılar ve düzenleyiciler, denetçiler ve diğer taraflar arasında gerçekleşebilecek potansiyel görüşmeleri desteklemek için denetim kalite göstergelerinin geliştirilmesine ve kullanılmasına ilişkin temel hususları vurgulamaktadır. Denetim kalitesini desteklemenin bir yolu olarak denetim kalite göstergeleri raporlamasının evrimi, ilgili tüm paydaşlarla sürekli görüşmeyi gerektirdiği için bu tartışmaya katkıda bulunmak devamlılık arz edecek bir eylemdir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: Denetimde Kalite Göstergelerini Geliştirmeye ve Kullanmaya Yönelik Temel Faktörler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas