• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Mükelleflerin Teminat Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Mükelleflerin Teminat Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunan mükelleflerden, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 29/12/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas