• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Depremden Zarar Gören İllerde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Başvuru Süresi Uzatıldı

Depremden Zarar Gören İllerde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Başvuru Süresi Uzatıldı

Depremden Zarar Gören İllerde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Başvuru Süresi Uzatıldı

Bakanlığımızca sürdürülen KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

KOOP-DES Programı’na kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri Bakanlığımızca yerine getirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilmektedir.

Program’a yönelik proje başvuruları 12.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerince kabul edilmiş olup 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerden olumsuz etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslâhiye ilçelerinde başvurular 31.10.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Devamı: Depremden Zarar Gören İllerde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Başvuru Süresi Uzatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas