• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Dijital takograf cihazlarında kullanılan elektronik anakartların KDV oranı

Dijital takograf cihazlarında kullanılan elektronik anakartların KDV oranı

Sayı: 
E-97726449-130[7220460329]-32064
Tarih: 
19/03/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-97726449-130[7220460329]-32064

19.03.2021

Konu

:

Dijital takograf cihazlarında kullanılan elektronik anakartların KDV oranı

 

 

 

İlgi

:

a)

18/01/2021 tarihli ve 26820 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b)

26/01/2021 tarihli ve 43470 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

c)

12/02/2021 tarihli ve 77349 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgi (a) ve (c)'de kayıtlı özelge talep formu ile ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde, üretimini gerçekleştirdiğiniz dijital takograf cihazlarında kullanılan elektronik anakartların ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, söz konusu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

 

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/12 nci sırasında "13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri," ibaresine yer verilmiştir.

 

Buna göre, dijital takograf cihazı üretiminde kullanıldığı anlaşılan elektronik anakartlar, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/12 nci sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas