• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı – Talha APAK, YMM

Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı – Talha APAK, YMM

Dijital Vergi Dairesi; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişimi sağlanmış olacak.

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

Dijital Vergi Dairesi; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişimi sağlanmış olacak.

Beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması sağlanmış olacak.

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sayede, mükellefiyet yazısı, borcu yoktur yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda başlayıp sonuçlanması mümkün olabilecektir.

VUK Genel Tebliği yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 7 Ekim 2023 Tarihli 32332 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile kapsam, usul ve esasları belirlenen Dijital Vergi Dairesi 7/10/2023 tarihi itibarıyla hizmete açıldı.

Dijital Vergi Dairesi ile Elektronik Uygulamalara Tek Yerden Erişim Dijital Vergi Dairesinin hizmete açılması ile İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib. gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresinden üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.

Elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemler Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecektir.

Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir. Şifresi olmayanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler.

Vergi borcu kısmen ödenebilecek

Öte yandan, daha önce sunulan hizmetlerden farklı olarak Dijital Vergi Dairesi ile mükelleflerimize vergi borçlarını kısmen ödeme imkânı sağlanmıştır.

Başvuruların Dijital Vergi Dairesi Tarafından Sonlandırılması Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına karar verilebilecektir.

Kimler yararlanabilecek

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında, 7 Ekim 2023 tarihinden önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e-Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler yararlanabilecektir. Ayrıca; sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir. GİB, alt kullanıcılara verilebilecek yetkinin kapsamı, süresi ile tanımlanabilecek alt kullanıcı sayısını dijital.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belirlemeye yetkilidir.

Diğer önemli hususlar

İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılabilecektir. Dijital Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi edinmiş olan gerçek kişiler, tüzel kişilikte kanuni temsilciler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumludurlar.

Bu nedenle kullanıcı kodu ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Dijital Vergi Dairesi sisteminin hayatta geçirilmesiyle, vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde büyük kolaylıklar sağlanmış olacak. Ayrıca, kayıt dışı kalan birçok işlemin kayıt altına alınması, takibi ve denetimi amaçlanmış bulunuyor.

İktibas: Dünya Gazetesi

personel programı

Devamı: Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı – Talha APAK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas